A Herman Ottó Múzeum évkönyve 47. (2008)

Marozsán Zsolt: A „drótgyár" története alapításától állami tulajdonba kerüléséig (1911-1954)

munkakörülményeit javító szociális blokkok, fürdő és étterem, munkáslakóházak tervei is Menner László munkái, valamint ő készítette el a dróthúzó műhely bővítési terveit. Az építész kezéből kerültek ki a munkaidőn túli élet színtereinek, a kultúrteremnek és a sportpályának rajzai is. A fejlesztések időszakában, 1952. október 1-én a Szovjetunió ajánlatára, a töb­bi magyarországi német tulajdonhoz hasonlóan, a gyár újra a magyar állam tulajdoná­ba került, felügyeleti szerve pedig a Kohó- és Gépipari Minisztérium Tömegcikkipari Igazgatósága lett. 66 A korábbi Deichsel-gyár 1954-ben megváltoztatta nevét, ekkortól az üzem „December 4. " Drótművek néven volt ismert Magyarországon és világszerte. Nevét a munkások kérése alapján kapta, ugyanis az ö óhajuk volt, hogy gyárukat a vá­ros felszabadulásának napjáról nevezzék el. 67 Az már csak az érdekesség kategóriájába tartozik, hogy a várost a szovjet csapatok valójában már december 3-án felszabadították, de a gyári munkások már december 4-én megjelentek a gyár falai között, tehát kérésük valójában a gyárral kapcsolatos élményük volt. IRODALOM Csiffáry Gergely 2003 A város gazdasági élete. Vas- és fémfeldolgozó ipar. In: Veres László (szerk.): Miskolc története IV/1. (1848-1918-ig) 405-414. Miskolc Dobrossy István 1995 Deichsel A. Magyar Acéldrót-, Drót-, Kötél- és Drótárugyár Rt. In: Dobrossy István (szerk.): Miskolc írásban és képekben 2. 83-86. Miskolc 1998 A második világháború utáni átalakulás, s a korszakhatár kérdései. In: Dobrossy István (szerk.): Miskolc írásban és képekben 5. 207-222. Miskolc 2007 Ipari középüzemek. Gyárak Miskolcon, Diósgyőrben és Görömbölyön. In: Dobrossy István (főszerk.): Miskolc története V/l. 1918—1949-ig. 388^153. Miskolc Halmcty Béla-Leszih Andor (szerk.) 1929 Magyar városok monográfiája, Miskolc, Budapest Iglói Gyula 1993 A drótgyár sorsfordulói. In: Déli Hírlap. 1993. január 5. Robonyi Andor 1987 „December 4." Drótművek. 75 éves a gyárunk. Miskolc Robonyi Andor-Imolayné Váradi Mária 1992 Nyolcvanéves a drótgyár. GÉP XLIV./l 1. 4-9. Budapest 66 Robonyi A.-lmolayné., 1992.7. 67 HOM HTD 2007.51.202.

Next

/
Oldalképek
Tartalom