Technikatörténeti szemle 1. (1962)

KÖNYVEK, KIÁLLÍTÁSOK - Károlyi Zsigmond: Magyar technika- és ipartörténeti bibliográfia, 1961

Kerese Jánosné: A magyar bauxit és alumíniumipar fejlődése. =Ipargazdaság, 1961. 13.évf. 8-9.sz. 67-68. lap. 669.71 (439)(091) 61108 67 Különböző iparágak. Verschiedene Industrien und Gewerbe. Mechanische T e c h n о lo gi e . Va г i ou s industries .manufactures and crafts. Mechanical technology. Industries et activités diverses. Technologie Mecanique. Tombor Tibor: A hazai magyarnyelvű nyomtatásban megjelent faipari "szakiro­dalom" kezdetéről. Szentmártoni Bodó János 1647. évi és Oroszhegyi Mi­hály 1654. évi munkai az Orsz. Széchenyi Könyvtárban. = Faipar, 1961. ll.évf. 8. sz. 254-255.lap. 674:094(439) "1647" 61109 Herepei János: Újabb megjegyzések a felenyedi papirosmalom történetéhez. =Magy, Könyvszle. 1961. 77.évf. 3.sz. 295-297. lap. 676 (439) Felenyed (091) 61110 Jakó Zsigmond: Heltai Gáspár papírmalma. = Magy.Könyvszle. 1961. 77.évf.3.sz. 290-295.lap. 676 (439) Kolozsvár "15": 92 Heltai 61111 Bogdán István: Papírgyár alapítási kísérletek, Pesten a XIX. században. = Papír­ipar, 1961. 5.évf. 3.sz. 95-100. lap. 676 (439.151И091) 61112 Endrei Walter: Textilipari szabadalmak Magyarországon a nyugateurópai ipari for­radalom idején. = Tört. Szle. 1961. 5. évf. l.sz, 76-93.lap. 677:347.77 (439):930. 85(4) "17/18" 61113 Endrei W/alter/: Der Trittwebstuhl im frühmittelalterlichen Europa. = Acta Hist. 1961. 8.tom. l-2.no. 107-136.lap. 677.054.4: 930.85(4) 61114 Barta István: Adatok a gácsi posztógyár reformkori történetéhez. = Tört.Szle. 1961. 5. évf. l.sz. 113-122.lap. 677.62 (439) Gács (091) 61115 274

Next

/
Oldalképek
Tartalom