Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

2759. Uj meglepetés, új élmény a legújabb "Ünnep". /Tud. / 21. /Máj. 15-én jele­nik meg az Ünnep c. képes szépirodalmi lap új száma. / 2760. KERTÉSZFFY Jánosné: Shakespeare. /Vers/ 22. 2761. JUHÁSZ Gyula: A titán. Szabó Dezsőnek. /Vers/ 23. 2762. Új regényünk. /Hir/ 23. /Tihomir Pavlov kortárs bolgár iró Áldott föld c. folytatásos regénye/ 2763. GALAMB Sándor: VII. Gergely. /Krit./ 25. /Németh László drámája a Nem­zeti Szinházban/ 2764. A "Margit legenda" arisztokrata főszerepló'i. /Ism. / 25. /Ujházy György szin­müve a margitszigeti Margit-napok díszelőadásán. A szereplők Szörényi Éván kivül mind arisztokrata műkedvelők. / 2765. SZABÓ István: Sárközy György: Dózsa. /Krit. / 27. /Dráma/ 2766. GOGOLÁK Lajos: Jékely Zoltán: Medárdus. /Krit. / 27. /Regény/ 2767. BODOR Aladár: Számot adok Sajóról. /Elb. / 28. 2768. T. BALOGH József: Hét halászcsaládból tízezres falu sarjadt. /Szociogr. / 30. /Mindszentről/ 111. sz. máj. 16. 2769. A kortesharc sodrában. /Vc. / 1-2. /Elismeréssel szól Teleki Pál, Keresztes­Fischer Ferenc és Csáky István választási beszédeinek tárgyilagos hangnemé­ről, de elmarasztalja Hóman Bálintot, aki a sajtót fenyegette. / 2770. Gróf Esterházy János feltűnő kérése a felvidéki magyar párt lapjához. /Cikk/ 7. /Eszterházy János elmarasztalja a Felvidéki Magyar Hirlapot a Bethlen István ellen intézett támadás miatt. / 2771. Ravasz László az Akadémia nemzeti missziójáról. /Tud. / 7. /A tudomány és a tudás megbecsülésére, valamint a nemzeti öntudatra kell nevelni a magyar népet. / 2772. PARRAGI György: Levelek a bonyhádi választókerületből. /Rip. sorozat. I. / 9. /Választási cikk Klein Antal, a független kisgazdapárt jelöltje meUett a kormánypárti listán fellépő Mühl Henrikkel szemben/ 2773. Magyar —ruszin irodalmi akciót indit a magyar ifjúság. /Hir/ 10. 2774. Megalakult a Magyar-Svájci Társaság. /Hir/ 10. /A kulturális-baráti kap­csolat elmélyítésére. / i I ' s 2775. A Magyar írónők Köre ünnepélyes közgyűlése. /Hir/ 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom