A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 8. (1969)

ROMÁN János: Regeszták a Tanácsköztársaság Borsod megyei szerveinek történetéhez

ROMÁN JÁNOS vállalati stb. pénztárak zár alá helyezéséről. — Külzetén útiköltség kiutalás. 2. p. gépir. és kézir. ered. 12. Márc. 26. Közigazgatási biztosság intézkedései az edelényi és sajószent­péteri főszolgabírói hivatalok vezetésével és személyzetével kapcsolatos változások iránt. — Külzetén a személyi változásokkal kapcsolatos intéz­kedés az állampénztárhoz. 3 db. 5 p. gépir. és kézir. iratt. más. és fog. 14. Márc. 25. Tiszakeszii jegyző táviratai kérése egy menekült írnok kiren­delése iránt. — Részletes intézkedés márc. 29-én. 2 db. 1.5 p. kézir. ered. és fog. 16. Márc. 26. (márc. 9.). Máthé Dezső sályi kovács iparosnak a miskolci szociáldemokrata párt titkárságához címzett kérése lány testvére részére két évre visszamenőleg hadisegély folyósítása iránt. — Külzetén a párt­szervezet titkárságának válasza fogalmazványban. 2 p. kézir. ered. és fog. 17. Márc. 26. (márc. 9.). A sályi szociáldemokrata pártszervezet kérése a mis­kolci titkársághoz, Bók István utáni elmaradt hadisegély folyósítása tár­gyában. Külzetén ápr. 18-án kelt értesítés fogalmazványa, mely szerint hadisegély visszamenőleg nem állapítható meg. 2 p. kézir. ered. és fog. 38. Márc. 26. (márc. 21.). Alispán 3871/ai. 1919. sz. felterjesztése a kormány­biztoshoz a hejőcsabai anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettes kinevezése iránt. — Külzetén a népbiztos márc. 27-i intézkedésének fogal­mazványa. 2 p. gépir. és kézir. ered. és fog. 19. Márc. 26. (márc. 15.). A belügyminiszter 53.236 1917. IX. o. számú értesí­tése a vármegye kormánybiztosához az erdélyrészi menekültek tartási költségeire kiutalt összeg számadásának elfogadásáról. •— Külzetén: a népbiztos márc. 27-én tudomásul vette. 0.5 p. gépir. ered. 20. Márc. 26. (márc. 15.). A belügyminiszter 57984/1917. IX. o. számú értesí­tése a vármegye kormánybiztosához az erdélyrészi menekültek tartási költségeinek elszámolásáról. 0.5 p. gépir. ered. 21. Márc. 28. Külzet: Tóth János népbiztosnak eredetben kiadatott. 0.5 p. kézir. iratpótló. 25. Márc. 26. (márc. 26.). 10. gyalogezred parancsnokság átirata a direktóri­umhoz, Bánréve, Szendrő, Garadna községekkel az éjjel-nappali távíró és telefon összeköttetés biztosítása ügyében, a demarkációs vonalon levő csapatokkal való érintkezés érdekében. — Külzet: rendelet az érdekelt postahivataloknak. 2 db. 2 p. kézir. ered. és fog. 26. Márc. 26. Sajóbábonyi szervezett munkások panaszos beterjesztése külön­böző ügyekben. — Külzet: részletes, s nemleges válasz ápr. 14-én 2.5 p. gépir. és kézir. ered. és fog. (NB. A kiadmány visszatartva az amerikai segélyie vonatkozó pont megváltoztatására szóló utasítással.) 27. Márc. 27. Külzet: A vármegyei alkalmazottak és a bányabiztosság alkalmazottainak Tanácsköztársaságra letett fogadalmáról felvett jegy­zőkönyv levéltárba küldése. 1 p. kézir. fog. 29. Márc. 20. Felhívás a főispán kormánybiztoshoz a megye területén levő lapok pártállásáról, a miniszterelnökségnek jelentéstételre. —• Külzet: Csupa szocialista lap van, intézkedés szükségtelen. 1 p. kézir. fogaim. (NB. nb helyett eln jelzéssel.) 30. Márc. 21. (márc. 5.). Az 1436 1919. B. M. res. számú iktatmány másolata

Next

/
Oldalképek
Tartalom