Benedek Gyula: Dévaványai oklevelek 1332-1523 (Documentatio Historica 2., 2000)

25. Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az Ecsegen történt hatalmaskodás nyomozására (1483. augusztus 28.)

25. Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az Ecsegen történt hatalmaskodás nyomozására 1483. augusztus 28. Báthory István - a fenséges fejedelem, Mátyás, Isten kegyelméből Magyar­ország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, stb. Királya orszagbíraja - a fehérvári keresztes egyház konventje, tisztelendő barátainak készséges barátságot; Tisztelettel előadatott nekünk a Buda felett alapított Szent Lőrinc kolostorban a Szent Pál elsőremete renden élő, istenfélő remetetestvérek személyében; Miszerint Szent Bertalan apostol ünnepe körül, most a közelmúltban [1483. augusztus 24. táján] Kátai [de Kathá] Mihály, a nemzetes Kompolti [de Kompolth] János tiszttartója - akit ugyan Kompolti János állított a Ványa [Wanyá] falubirtokába és tartozékaiba [ ] - az urának, ugyanazon Kompolti Jánosnak a különös instrukciójára, valamint a hozzáküldött nánai várnagyának, Szomolyai Tamásnak [ex consilio admittenti Thome de Zomolya castellani eiusdem de Naná] tanácsára a magához vett Pap [pap] Bálinttal, a másik Dienes nevezetű Bálinttal, a familiárisaival és jobbágyaival, továbbá Hajnal [haynal] Pállal, Túri [Thwry] Andrással, Godó [Godo] Jánossal, [ ] Györggyel, [ ] Alberttal, Boros Jánossal, valamint Demeterrel, Kis [parvo] Kelemennel, Csejti [Cheythy] Pállal, Török [Therewk] Mátéval, Pénzes [pénzes] Kelemennel, Magda [?] Lőrinccel, Virányos Benedekkel, Tóth [Thoth] Lőrinccel, Sólyom [Sólyom] Kelemennel, Nagy [Magnó] Bálinttal, Ihász [Ihaz] Mihállyal, Vince [vincenty] Péterrel, Gergel­lyel, a másik Péterrel, Magyari [Magyary] Imrével, a hasonlóképpen Magyari Be­nedekkel, ványai lakosokkal [de dicta Wanya]; Továbbá Ihász Jánossal, Szakács [Zakach] Benedekkel, Rede [Rede] Mi­hállyal, Cseh [Cheh] Györggyel, Törő [Thewrew] Gergellyel és Elek Bálinttal a mondott Kérsziget [Kerhzygethy] nevezetű falubirtokban lakó népeivel és jobbágyokkal fegyveres kézzel és hatalmasan a Külső-Szolnok vármegyében lévő 1 Kihagytunk 2 2 / 3 oklevélsort, amely a fehérvári keresztes konvent 1483. szeptember 6-án kelt jelentése bevezető részét tartalmazza. 2 A familiáris bizalmi embere a földesúrnak, aki a törvényes kötelezettségén túl is vállalt felada­tokat. 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom