Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1940. január–1941. június) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1988)

1941

11 934. WESSELÉNYI Miklós: A Közel-Kelet és az arab probléma. /Cikk/ 6. 11 935. Az újságíró kérése az olvasóhoz. /Cikk/ 7. /Az Országos Magyar Sajtókamara felhívása a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete támogatására. Vö. 103.sz. máj.7. 4./ 11 936. SZABÓ Zoltán: Honnan vagy hová? /Cikk/ 7-8. /A parasztság útja, felemelkedése, feladata. Vö. 107.SZ. máj.l 1.9.; 112.sz. máj.17. 4./ 11 937. /LENDVAI István/ NOMÁD: Nomád levele egy szótári tévedésről. /Cikk/ 8. /Csatlako­zik Marko Árpád ezredesnek a Magyar Katonai Szemlében megjelent cikkéhez, amely­ben a szerző az alázatos kifejezés használatát kifogásolja a köszönésekben./ 11 938. VASZARY Gábor: A tolmács. /Elb./ 8. 11 939. /MIKES Imre/ GALLICUS: A dámák vidám és keserves problémái Franciaországban. /Cikk/ 9. /A női egyenjogúságról, a válási törvény reformjáról/ 11 940. GOGOLÁK Lajos: „Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság". /Krit./ 9-10. /Elmarasz­taló kritika Bartha József, Kuszkó István, Kovách Géza és Kőszegi László fenti címen összeállított tanulmánykötetről / 11 941. Egy múló pillanat. /Hír/ 16. /Megjelent Lin Yutang legújabb regénye./ 11 942. Gróf Károlyi Gyula 70 éves. /Hír/ 17. 11 943. Beáta és az ördög. /Hír/ 18. /Rendezte: György István./ 11 944. Tizenkét magyar író az újságírók ünnepi estjén. /Közi./ 19. 102.SZ. máj.6. 11 945. Hitler Magyarországot és Olaszországot nevezte a Német Birodalom szövetségeseinek. /Külpol. összefogl./ 1—3. /Adolf Hitler május 44 nyüatkozatának közlése/ 11 946. Andrássy Klára grófnő./Nekr./5./1898-1941 / 11 947. Mocsarak lecsapolása Szovjet-Oroszországban. /Hír/ 5. 11 948. Száztizenhárommillió újságpéldányt továbbított belföldre egy év alatt a posta. /Hír/ 7. 11 949. Hétfőn megjelentek a magyar sajtó ünnepi estjének plakátjai. /Hír/ 7. 11 950. Esztergályos János meghalt. /Nekr./ 7. /1874-1941. A Népszava felelős szerkesztője/ 11 951. /GAÁL Endre/ (G. E.): Ansermet a Fővárosi Zenekarral. /Krit./ 8. 11 952. KÖRÖSI Sándor: Három nap a levert Görögországban. (Berlini tudósítónk beszámoló­ja balkáni repülőútjáról.) /Cikk/ 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom