Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem 11. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 2002)

Clevené Harrach Erzsébet: Újszerű segédlet a műemlékvédelmi munkában

Bibliográfia A magyar irodalom története. Budapest, II. kötet 1964. 299-300. p. A szombathelyi egyházmegye névtára. 1972. 54. p.; 1991. 43. p. C. Harrach Erzsébet - Kiss Gyula: Vasi műemlékek. Szombathely, 1983 és 1984. 507-513. p. Erdődy Ferenc: Adalékok a vépi kastély és park történetéhez. = Savaria. A Vas megyei Múzeumok Ér­tesítője, (1971-1972) 5-6. köt. Szombathely, 1975. 79-98. p. Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. I. Dunántúl. Bp. 1959. 423. p. Harrach Erzsébet, C: Vas megye Arpádkori építészeti emlékei nyomában.= Levéltári évkönyv, 1976. Szombathely. 1977. 230. p. R ados Jenő: M agyar kastélyok. Budapest, 1939. 23. p. Régi magyar drámai emlékek. 2. köt. Szerk.: Kardos Tibor. Budapest, 1960. 388., 392. p. Sisa József: A vépi volt Erdődy kastély Vas megyében. = Műemlékvédelem 1977. 3. sz. 170-173. p. Vas megye műemlékjegyzéke: 1960. 449. p.; 1971. 71.p.; 1976. 670.p.; 1990.,1995. Vasvármegye. Magyarország Vármegyéi és Városai. III. kötet Szerk.: Sziklai János és Borovszky Samu. Bp. 1898. 7., 115., 559. p Iratjegyzék Vép községről: (Az ügyiratok aláírása az illetékes osztályvezető és előadó évenként megadva, az ettől eltérő kiírva. ) 1963 évi iratok, rajzok (Igazgatási Osztály, előadó: Harrach Erzsébet, júniustól Kriszt György, aláíró: Dr. Csemegi József, febr.tól - dec. ig Dümmerling Ödön, dec.-től Dr. Borsos Béla ) Mezőgazdasági Gépészképző Szakiskola, volt Erdődy kastély - átalakítás előzetes konzultációja, 16396/1962, 1963. jan. 12. - az iskola fejlesztésére vonatkozó előzetes területfelhasználási bejárás ügye, adatok beküldésére való felszólítás, 953/1963.febr.5. - 12 lakásos lakóépület helykijelölésének ügye, 2468/1963. márc. 5. (ÉM területi főépítész Kisléghi Nagy István) - felújítási terve részleges mhjk., 3862/1963. ápr. 24. -jóváhagyást sürgető levélre válasz, 4346/1963.máj.3. - homlokzat kutatás idejének egyeztetése, 7518/1963. jun.21. - belső felújítás végezhető, homlokzat helyreállítás csak kutatás után, 8474/1963.JÚ1..21. - homlokzat felújítás engedélyezésének sürgetésére válasz, 10527/1963.aug.2. - kelheimi lapburkolat megrendeléséhez támogatás, 12005/1963. aug.8. - helyszíni szemle időpontjának közlése, 10386/1963.aug.9. -jegyzőkönyv a homlokzat kialakítási tervbizolt.ság munkájáról, 1963. aug. 29-éről, aláírók: Román András, Harsányi Lajos, Rajkai László, Dümmerling Ödön, Entz Géza, Virág Lajos. - kazánház kémény építés elvi engedélye, 14030/1963. okt. 10. - homlokzat tatarozási jóváhagyáshoz adatpótlás kérése, 18272/1963. dec.20. Altalános iratok, levélváltások: Pulai Endre I. negyedévi jelentésére történő válasz Vép és Kenéz ügyeire, 4884/1963. ápr. 18. 1964 évi iratok, rajzok (Igazgatási Osztály, előadó: Harrach Erzsébet, aláíró: Dr. Borsos Béla) Mezőgazdasági Gépészképző Szakiskola, volt Erdődy kastély - homlokzat helyreállításának mhjk., 661/1964.jan.27. - sürgetésre válasz F M-nek, 1581/1964. febr. 7. - napló bejegyzés műemléki művezetés során 1964. máj. 2-án Harrach- Rajkai L. tervező 1974 évi iratok, rajzok (Műemlékfelügyeleti Osztály, előadó: Harrach Erzsébet, aláíró: Dr. Barcza Gé­za) Mezőgazdasági Gépészképző Szakiskola, volt Erdődy kastély - nagyterem térelválasztásának engedélyezéséhez rajzpótlás kérése, 972/1974. - nagyterem térelválasztásának ideiglenes engedélyezése, 15581/1974. okt. 28. aug.27. Kutatások, felújítások 1995-ig. Rk. templom (10421) - külső felújítás 1969 körül, Harrach Erzsébet - külső felújítás 1980 - belső felújítás 1990 Erdődy kastély, mezőgazdasági szakiskola (8136) - teljes kutatás 1962-1963, Gergelyffy András, Ilarrach Erzsébet

Next

/
Oldalképek
Tartalom