Benedek Gyula: Mezőtúri oklevelek 1219-1526 (Documentatio Historica 3., 2000)

87. Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között Szentmiklós puszta beiktatására (1514. március 21.)

87. Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között Szentmiklós puszta beiktatására 1514. március 21. „Szentgyörgyi és Bazini Péter 1 a felséges fejedelem úr [II.] Ulászló, az Isten kegyelméből Magyarország és Csehország királyának az országbírája a tisztelendő leleszi egyház konventje barátainak tisztelettel, készséges barátságot; Előadatott nekünk a néhai Bajoni [de Bajon] István néhai fia Miklós nemzetes fiai János és Benedek személyében, miszerint ők a Zemplén vármegyében lévő és fekvő Battyán, Boly, Ráska, nemkülönben az Ung vármegyében lévő és fekvő Bés, továbbá az Abauj vármegyében lévő Pány és Szölöske, valamint a Pest várme­gyében lévő Tápiószentmárton; Azonkívül a Szabolcs vármegyében lévő Ontelek és Dombrád, az Esztergom vármegyében lévő Bény, a Bars vármegyében lévő Csuda, a Hont vármegyében lévő Kígyós és Gyarmat, végül a Külső-Szolnok vármegyében lévő Szentmiklós­telke puszta 2 teljes egésze birtokjogába törvényesen — a panaszosokat érintő szerződés és királyi egyetértés alapján — akarnak belépni; Ennek okán a jelenlegi levelünkkel szorgalmasan kérjük barátságtokat, hogy küldjétek ki a [káptalani] embereteket közhitelű bizonyságként, akinek jelen­létében Kistárkányi [de Kis Tarkan] Miklós, vagy Mihály, Nagytárkányi [de Nag Tarkan] Péter, mint királyi ember, a királyi kúriából [homo regius de Curia Regia] az általunk nevezetesen oda kiküldött — mások jelenlétében — Battyán, Boly, Ráska, Bés, Pány Szölöske, Tápiószentmárton, Ontelek, Dombrád, Bény, Csuda, Kígyós, Gyarmat falubirtokok és Szentmiklóstelke puszta 3 helyszínére érkezve, az oda törvényesen összehívott és megjelenő, valamennyi szomszéddal és határossal vezessék be a szóban forgó panaszosokat [Bajomi Jánost és Benedeket] ugyanazok birtokjogába és iktassa be azokat ugyanaz a királyi ember ugyanazok valamennyi 1 SZENTGYÖRGYI PÉTER (? - ?, 1517): országbíró. 1498-tól 1510-ig erdélyi vajda, 1500 — 1517 között országbíró. 2 A Mezőtúrtól északkeletre — kb. 7 km-re — lévő Szentmiklós pusztáról van szó. A múlt században a „Szentmiklósi-zug" földrajzi név őrizte az emlékét. 3 A települések okleveles írásformái: Bathan, Boly, Raska, Bees, Paan, Zeleuske, Tapjo-Zenth Marton, Onthelek, Dombrád, Been, Chuda, Kigos, Gyarmath, Zentmiklosthelke. 167

Next

/
Oldalképek
Tartalom