A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1982/83-1. (Szeged, 1985)

Újkori történet - Tóth Ferenc: Erdei Ferenc szülőháza

Szabó Mihály szülei — (III.5.) Szabó András és (III.6.) Kristó Erzsébet — három­negyed telken gazdálkodtak. 1829-ben volt harmad osztályba sorolt házuk, két és fél fertály szántójuk és jelentó's állatállományuk (2 tinó, 6 tehén, 4 ló). A Balogiak viszont végig szegények voltak. A család legrégibb ismert tagja (1.1.) Balogi Péter házas zsellér. Felesége nevét nem ismerjük. 31. táblázat Balogi Péter családja Erzsébet 1762. december 5.— Kata 1765. április 14. Sámuel 1768. március 5. János 1770. december 13. Mária 1772. július 7. Balogi Péter mint csősz nagyon szűkös körülmények között él. 1784-ből szár­mazó adat szerint: „a felső szigetben levő szénára és az egész szigetre vigyáz, esz­tendeig 2 köböl búza rendeltetik." 35 A legidősebb fia, (II. 1.) Sámuel húsz esztendős korában feleségül vette Börcsök György 16 esztendős hajadon leányát, Ilonát. Az esketési anyakönyv bejegyzése szerint: „Mindezek az házasságbéli tiszteknek egymás eránt lejendő ígéreteknek beteljesítése alatt adták magokat az házassági életre." Ebből a frigyből hat gyermek született. A jobb megélhetés reményében Makóról Debellásra költöztek. 1805-ben a férj otthagyta családját, Újvidéken telepedett le, ahol hitetlenül élt egy asszonnyal, akitől egy leánya is született. Börcsök Ilona hites feleség visszaköltözött Makóra, a családfő 1819-ben Újvidéken halt meg. Balogi Sámuelné bizonyságlevele Alább ezennel bizonyságot teszünk arról, hogy ennek előtte városunkban lakott, de innen Debellásra költözött, onnan pedig hír nélkül eltávozott Balogi Sámuelnek, aki Újvidék városába meg­halálozott, hites felesége ezen levelünket mutató Börtsök Elona légyen, aki is ennek előtte 14 esztendők­kelférjétől elhagyatván, amint a Debellási Tekintetes Katonai Tisztség bizonyittya, 6 élő gyermekeivel, minek utána minden gradialis tartozásokat kifizette, városunkba visszajött, férje pedig más személlyel Újvidék városában hitetlenül élvén, tőle egy leánya született s kéri azért, hogy megmaradóit háza és más egyéb vagyonnyai törvényes gyermekeinek számokra fenntartassanak, és által adattassanak, akinek kérése annyival helyesebb és igazságosabb, minthogy a debellási együtt szerzett házikót és más vagyonnyait férjének elszökése után ugyanannak adóssága fejében kénytelenitettek eladni, s abból a gradialis tartozásokat kifizetni. Mely kérésének megnyerése végett kiadtuk ezen városunk szokott petséttyével megerősíttetettek bizonyító levelünket. Makón 8. juni. 1819. Kiadta Bánfi Péter nótárius. (Forrás: MVL Mindennapi jegyzőkönyvek 1819. június 8.) Balogi Sámuel fia, (III. 1.) József {1190—1861) Asztalos Ferenc (II.3.) leányát, Erzsébetet vette nőül. Asztalos Ferencnek nemcsak neve, de foglalkozása is asztalos volt. Az ő felesége, Burunkai Zsuzsanna (II.4.) viszont telkes gazda családból szár­mazott, Burunkai István (1.3.) fél jobbágytelken gazdálkodott. A Burunkai gyerekek közül négyen érték meg a felnőtt kort : Mihály, István, Judit és Zsuzsanna. Burunkai István atyafiságos egyezsége fiaival Atyafiságos megegyezés, amely lett az alább Írottak, úgymint Burunkai István özvegye Háló Elona és fiai úgymint Burunkai Mihály és Burunkai István között a következőképpen: 1. Özvegy Háló Elona előre is azt kijelentette, hogy ezen két fiain kívül vágynak még két leányai, 35 MVL Tanácsülési jegyzőkönyv 1784. 7. 285

Next

/
Oldalképek
Tartalom