S. Perémi Ágota (szerk.): A Laczkó Dezső Múzeum Közleményei 28. (Veszprém, 2014)

Limbacher Gábor: Gyermekáldásért folyamodó vallásos gyakorlat a jelenben. A Laczkó Dezső Múzeum Születése c. konferenciáján 2013. június 6-án elhangzott előadás tanulmányváltozata

[olvashatatlan szó] / és előtted Szentkúti / Szűzanya és Lourdesi / az életünkben [...] / Zsolt és (...) Beá­ta / életében a jó felé ve- / zess bennünket és védjél / óvjál bennünket. Egészség / szerelem [olvashatatlan szó] / 2008. március 31.” Ugyanő párja katonaképét hozta a Szűzanyának, és írta hátoldalára drámai levelét párja javulásáért: „Drága Istenem, Jézusom / Szüzeknek Anyja Má­ria, / Szent Rita, Védőangyalok / Rafael, Gabriel, Mihály / Őrangyalok és az egész Mind- / denség és szentek!! / Segítsetek / hogy a képen látható fiatal / ember [...] Zsolt megváltozzon / ne igyon — ne keresse fér- / fiák [...] István társaságát ne- / keresse más nőknél a szexet rá- / se nézzen más nőkre csak én (...)/ Beáta létezzek neki 2008 márc. 31.” Mátraverebély-Szentkúton hálatáblák mögé, ol­tárterítő alá, lourdes-i barlang köveinek közeibe dugott levelek, fogadalmi tárgyak esetében a legke­vésbé, vagy egyáltalán nem számolnak a nyilvános­sággal, a tárgyak szinte zavartalan kommunikáció lenyomatát képezik a levélíró, illetve felajánló és a kultikus személy között. Ennek megfelelően több folyamodó a vallási előírásokból és rendtartásból — talán már nem is tudatosan — kilendült helyzetében vallásilag lehetetlen, a keresztény tanítással ellenté­tes kéréssel fordul Szűz Máriához. Kevéssé iskolázott, gyermekét talán már egyedül nevelő anya segítségkérése újabb párválasztása sike­réért: „Uram!!! Úgy szeretnék Boldog kiengyensulyozot életet élni azal akit őszintén szeretek és házaságban ami a te szemedben dicsőség és áldás szeretném, hogy ha H(...) I(...)nak is benne lenék a szivében, és hogy ragaszgodjon hozám ne vegye el tőlem senki csak te istenem, ha úgy érzed hogy nem hozám való - szeretném ha fiamat Csabit megváltoztatnád hogy szó fogado legyen.” Idősebb férfi kérése Szűz Máriához újabb párvá­lasztási ügyében: „Nagyon szépen kérlek / Segíts nekem, hogy a / Nagyné (...[pontos név kiírva]) / visszatérjen hozzám, / És végre nagy Boldogság- / ban élhessük le hátralévő / életünk, add, hogy Sylvike / engem szeressen, és más / érzések ne vakítsák el. / Tudom, hogy nagyon boldoggá / tudnám tenni az éltem / hátralévő részében mindent % [másik oldal] meg­tennék azért, hogy / Közösen nagyon Boldogok / le­gyünk. ígérem, semmi / vitát vagy veszekedést nem / szeretnék provokálni / csak annyit kérek / hogy egymást / nagyon szeressük / önzetlenül. / Köszö­nettel [teljes név kiírva]”. Egy gyermekes anya hasonló törekvéssel fordul Szűz Máriához, kifejtve vonzalmának egzisztenciá­lis mélységét: „Kérlek Szűzanyám! / Add vissza nekem őt kérlek. / Sosem szerettem még ennyire / férfit, ilyen mélyen, tisztán, / őszintén. Ez a szerelem itt / teljesedett ki ezen a helyen, / ezt a boldogságot ti áldottátok / meg. Hát ne hagyd kérlek, / hogy semmivé váljon. / Add hogy a kisfiam se érje / csalódás, ez talán még jobban / fáj nekem. Ő annyira bízott / benne hogy sikerül, hogy / vele család lehetünk, hogy / végre neki is lesz apukája. / Kérlek add hogy legyen csalá­dom / vele. Nem tudnék mást el- / képzelni nekünk. / Nagyon fáj a szívem, de tudom / itt mindig meg­nyugvást / találok.” Többgyermekes asszony Istenhez és Szűz Máriá­hoz folyamodó, valószínűleg otthon, Budapesten írott levele, hálája és kérése titkos szerelmi ügyében: „Drága jó Istenem, / Szűz Mária! / Köszönök min­dent, amit eddig / kaptam Tőletek! / Kérlek segít­setek, hogy az Isten / által előírt utat járjam. Köny- nyítsetek / terheinken. Vigyázzatok gyermekeimre, / Édesanyámra, szeretteimre! / Kérni szeretném, hogy ST-sal / szerelmünket segítsetek titokban / megőriz­ni, és ha úgy ítélitek meg, / hogy az idő megérett, szabadon / szerethessük egymást. / Segítsetek fiam­nak sikeres vizsgát / tenni, tereljétek őket a helyes úton. / Hála és köszönet / [teljes aláírás] / Bp. 2008. jún. 29.” Egy gyermeket nevelő, társat kereső szülő — írás­formája szerint anya — címzés nélküli levele: „Egy kedves megértő / szerető társat keresek, / aki nagyon boldoggá / tesz és nagyon szeret. / Elfogad olyannak amilyen vagyok és a lányom / is nagyon kedveli el / tudja fogadni.” Gyermekáldás kérése: E témában is vannak 2. típusba tartozó kérések. A hasznosi kegyszobor kisszentképének hátoldalán lévő nyomtatott imádságra írt tintával a zarándok - a kisszentkép ábrázolása szerint a hasznosi Szűz­anyának - jó férjért és gyermekáldásért, és helyezte a Szűzanya-szobor lábához: 471

Next

/
Oldalképek
Tartalom