29 találat (0,053 másodperc)

Találatok

1. 1966-12-11 / 292. szám
[...] labdarúgók KERESZTREJTVÉNY Decemberi rímek Csokonai vitéz Mihály egyik időszerű verséből idézünk [...] A Hon Könyvet nyert ifjú Farkas Sándorné Szolnok A könyvet postán küldjük [...]
2. 1988-09-27 / 231. szám
[...] ismerősökkel hogy szerető édesanyánk Ozv FARKAS SANDORNÉ született Nagypál Vilma éle­tének 80 [...] is vál­lalunk Atkári fényező CEGLÉD Vitéz u 2 T 10 927 [...]
3. 1978-02-14 / 38. szám
[...] Ábel szülőatyjának mese­játéka a Búbos vitéz új re­neszánszát éli A legkülön­bözőbb [...] látsza­ta nélkül Tamási gyönyörű nyelveze­téhez Farkas Ferenc hegyi patak tisztaságú zenéje [...] apró lépésekkel de előre­haladunk Baranyai Sándorné klubve­zető besorolása szerint a művelődési [...] lehet sokkal többet tenni Baranyai Sándorné mind­ezek ellenére tervezget Négy év [...]
4. 2016-02-17 / 40. szám
[...] fel a főtérre mond­ja Kovács Sándorné mert a sok kamionos és [...] iskola tagja több­ször volt kun vitéz is Kisúj­szálláson a Horváth tanyán [...] Bendegúz Arany Kollár Renáta Kunmadaras Farkas Dávid Kevin Barkóczi Lilla Tiszaderzs [...] Mága Eri­ka Kunhegyes február 6 Farkas Mária Fehér Edit Ilo­na Tiszabura [...]
5. 1960-07-19 / 169. szám
[...] Két esztendővel ezelőtt a szolnoki Farkas Istvánná há­zat vett röviddel később [...] beköltö­zött A régebbi lakó Bogyó Sándorné nem fogadta jó szívvel a [...] kisebb sérülést ej­tett Farkasné leányán Far­kas Istvánná ezután erede­ti módon torolta [...] súj­totta a marakodó asszonyo­kat Bogyó Sándornét köny nyű testi sértés büntette [...]
6. 1978-05-09 / 107. szám
[...] Az új­jáalakult szolnoki fúvósötös ját­szik Farkas Ferenc Régi ma­Boros dr és [...] Bankja Nyi kos Halász Mészáros Far­kas Hajdú Tóvizi Az erő­sen felázott [...] TISE Burján Bódi Ben csik Farkas I Farkas II Szűcs Papp Vincze Lend [...] igazságos eredmény született Jó Szűcs Farkas I Farkas II Balázs Makó ill Végért [...]
7. 1978-10-17 / 245. szám
[...] leki B Lippai Edző Füleki Sándorné A 103 percig tartó mérkő­zésen [...] Jó Garáz a mezőny legjobbja Farkas F Papp a Rákóczifalvából nem [...] Nagy Kozák Stummer Török Rácz Vitéz A hely­zeteiket jobban kihasználó hazaiak [...] jól adogató vendé­gekkel szemben G Vitéz 3 Jó Vitéz Drávucz Boda ill Csonka Káli [...]
8. 1978-02-05 / 31. szám
[...] ketten dolgozunk az elő­adó Gál Sándorné szintén nem panaszkodhat tétlenség­re Most [...] Kunszentmárton Ga ráz Z Gácsi Farkas Bir gés Szénáczki Tóth II [...] Sebők Sebes­tyén Kállai Kocsis Stum­mer Vitéz Edző Papp Ist­ván A tiszaligeti [...] arányban győ­zött A hetvenedik percben Vitézt és Pálinkást kiállítot­ták Jó Garáz [...]
9. 1964-03-21 / 68. szám
[...] tarpai tér ír szövetkezeti ein Far­kas Ignác termelőszövetke­zeti elnök Szabadszállás Bács [...] színháztudományi intézet igazgatója Buda­pest Horváth Sándorné a Somogy megyei nőtanács titkára [...] tag Székkutas Csongrád m dr Vitéz András az országos idegenforgalmi ta­nács [...] vb elnöke Fabio Fabbrini Horváth Sándor­né Somogy megyei Gheor ghe Stoica [...]
10. 2011-01-27 / 22. szám
[...] tanácskozáson részt vett és bemutatkozott Farkas József ezredes a közelmúltban beik­tatott [...] mint Spányik Lászlóné és Kurucz Sándorné is szívesen visznek haza a [...] rende­ző január 21 én Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat vehetett át [...]
11. 1978-04-14 / 87. szám
[...] Riporter Dalocsa István Kamaramuzsi ka Farkas Ferenc szerenádját a szolnoki fúvósötös [...] rádióváltozata 20 35 Szerelemdal Csokonai Vi­téz Mihály versei 20 40 trj [...] Kossuth u Ál tn Füleki Sándorné Labdarúgás I korcsoport nagypályás A [...] Kossuth u Ál tn Füleki Sándorné 2 Szolnok Mátyás ki úti [...]
12. 2005-03-03 / 52. szám
[...] fényezés garanciával Atkári fényező Cegléd Vitéz út 2 A Tel 53 [...] édesanyánk nagymamánk dédink ÖZV KARAKAS SÁNDORNÉ született Návai Mária 2005 március [...] mondunk mindazoknak akik szeretett halottunk FARKAS ANTALNÉ temetésén részt vettek sírjára [...]
13. 2009-06-08 / 132. szám
[...] nagy ízvadászat mai re­ceptjét Pesti Sándorné martfűi olvasónk küldte szerkesztőségünkbe Csirkemell [...] 19 45 X Men kezdetek Farkas 15 30 TISZApART mozi A [...] NAGY­RÉSZE RÓMAI 506 ADDIG CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VERSE s NEM REAGÁLÓ [...]
14. 1976-08-17 / 194. szám
[...] Orbán Bukta Stummer Tar Pásztor Vitéz Nagy II Edző Bana János [...] Gáli Borbély Czeglédi Török Tóth Farkas I Radics Dobák Gergely Hor­váth [...] KTE Garáz Gala Tóth Kácsfalvi Farkas Dézsi Kupeczki Hábensusz Veres I [...] 32 Egy nógrádi nótafa Kómár Sándorné 15 44 Magyarán szólva 16 [...]
15. 1955-08-07 / 185. szám
[...] űr Alom A borozó A farkasok dala Pató Pál úr Róza Az apostol János vi­téz Ida Helyesen fejtették meg Báród [...] Kenderes M Sza­bó Imréné Nyitrai Sándorné Kunhegyes Gyarmati Imre Tarjányi Mária [...] Cibakháza Hídvégi Gyula Kenderes Nyitrai Sándorné Kunhegyes Áy Ferenc Szolnok Székely [...]
16. 1991-12-02 / 283. szám
[...] nem tudjuk mitévők le­gyünk Szabó Sándorné Tiszaroff Kedves Olvasónk Igazán most [...] köszönetünket fejezzük ki a támo­gatásért Farkas László véradó Kisújszállás Csodálatos babagyűjtemény [...] tollából azt az írást melyben vitéz Nagybányai Horthy Miklós egykori kor­mányzó [...]
17. 1983-01-28 / 23. szám
[...] édesanyánk nagyma­mánk dédnagymamánk özv HÁRSHEGYI SANDORNÉ temetésén megjelentek ko­szorúikkal virágaikkal rész­vétnyilvánításaikkal [...] szerel Mikó György kisipa­ros Gyöngyös Far­kas Tamás u 13 183 LAKÁSCSERE [...] bajnoki címet Eredmények Fiúk 1 Far­kas László Kunhegyes 2 Görbe Zénó [...] Az asszonygyülölő Czuczor Ger­gely Csokonai Vitéz Mihály Fáy András Kisfaludy Károly [...]
18. 1992-02-06 / 31. szám
[...] Csanádi krt 13 III 12 Farkas 74765 BUDAPESTI saját garzon­lakásra vagy [...] Ft válaszborí­tékért tájékoztatom Cím Gyügyei Sándorné 3742 Rudolftelep Szabadság út 20 [...] fénye­zést vállalunk Atkári fé­nyező Cegléd Vitéz út 2 a Telefon 20 [...]
19. 1987-02-20 / 43. szám
[...] fájdalommal tudatjuk hogy ÖZV SZALAI SANDORNÉ szül Németh Etelka ny ta­nítónő [...] Gyula 50 n v Hutai Vitéz TSE Petrénné 14 Mészá­ros 11 [...] Bathó Bállá Simon Havrán Gubicz Farkas Sipos Szer­dahelyi Redler Szajka Du­naújváros [...] mégis a Lehel növelte előnyét Farkas pon­tos indítását Sípos a félvo­nal [...]
20. 1974-05-03 / 101. szám
[...] csenszlovak Rádió Napja lbko arádió Farkas Antal luvósmüveiDóJ A vnaggazuaság hírei [...] Margit Karsai Zsigmond és Agasvari Sándorné népdalokat 14 40 enekel Ij [...] 21 35 Az estve Csokonai Vi­téz Mihály versét elmond­ja Major Tamás [...]

 

  • 1
  • 2