28 találat (0,158 másodperc)

Találatok

1. 2006-11-11 / 223. szám
[...] és békét kért Az ellenség kérése bé­keajánlata a császárnak is meglepetést [...] kút helyén ma Rumi Rajki István szép Szent Márton szobra áll [...] pogányságnak ez a szim­bóluma megsemmisüljön Kérése meghall­gatásra talált a vihar reggelre [...]
2. 2008-08-16 / 32. szám
[...] látomással akar­ta Megjelent ugyanis boldog István levita és első vértanú előtte [...] is ezt akarta mert ami István a görög nyelvben korona a [...] koronát melyei Esztergomban koronáz­ták meg Istvánt A sokáig barbárnak kezdetlegesnek hitt [...] a szent angyalok kezébe letet­te Kérése szerint Fehérvárra vitték a testet [...]
3. 2011-07-30 / 25. szám
[...] Újabb csörte meglepő felvételek kormánybiztos kérése Egy két héttel ezelőtti budapesti [...] KITÜNTETETT POLGÁRŐRÖK ESZIEBCOM áCS Vörös István Dunai Lajos és Szabó József [...]
4. 2010-08-21 / 30. szám
[...] történt meg az egyházszakadás más­részt István király trónraléptének idejére apja Géza [...] fejedelem legidősebb fia esetünkben tehát István aki fölvéve a ke resztséget [...] a szent király városában Szent Istvánt mélysé­gesen megrendítette egyetlen a felnőtt­kort [...] a szent angyalok kezébe letette Kérése szerint Fehérvárra vitték a testet [...]
5. 2007-12-08 / 17. szám
[...] folytatja a nyugállományba vonuló Kövecs István alezredes tevékeny­ségét Meggyes Tamás polgármester [...] Elisme­rően szólt arról hogy Kövecs István parancsnoksága alatt fejlődött Esz­tergom és [...] találko­zott az esztergomi tűzoltóság állo­mányának kérése és az önkormány­zat elhatározása Közel [...]
6. 2009-10-31 / 43. szám
[...] tervezetének tanulmányozása és újabb infor­mációk kérése után lelkesen várják az egészségbiztosító [...] EGÉSZSÉGÜGY Dr med habil Berbik István Dr Deutsch Norbert Dr Dinnyés [...]
7. 2009-09-26 / 38. szám
[...] Képviselő testületének állásfoglalása a Szent István Gimnáziummal kapcsolatban Az önkormányzat célja [...] vette vissza fenntartásába a Szent István Gimnáziu­mot a továbbiakban Gimnázium hogy [...] költözhetett új otthonába A Szent István Gimnázium új igényeinek teljes körű [...] eszter­gomi öh Szintén 2003 as kérése volt a Gimnáziumnak hogy akkor [...]
8. 2010-05-01 / 17. szám
[...] lehetősége Őt illeti meg annak kérése a munkáltató pedig engedélyezi illetve [...] vagy lelki erede Dr Berbik István tűek A betegek ál­szulesz noqyoqyasz [...]
9. 2007-09-29 / 7. szám
[...] Urunk azért távolítja el az István gimnázium igazgatóját mert nem tudta [...] Urakhoz szeretnék szólni akik választóik kérése ellenére az igazgató fel­mentése mellett [...]
10. 2006-02-03 / 24. szám
[...] teljes bánásmódot is A miniszter ké­rése a jelek szerint teljesül így [...] a gazda szervezet elnöke Jakab István is kilá­tásba helyezte az újabb [...]
11. 2007-05-15 / 93. szám
[...] végeznek elkezdődhet a szakhatósági engedélyezések kérése Kép és szöveg P Z [...] he­lyi önkormányzat az esztergomi Szent István Strandfürdőhöz csatolta a kert­városi Pala [...] a strandolókat Az esztergomi Szent István Fürdő áp­rilis 23 án nyitotta [...] 8 án vasárnap a Szent István Kupa úszóversenyt tartják itt L [...]
12. 2004-03-06 / 47. szám
[...] bódultán mint egy telefonfülke Örkény István Ballada a köl­tészet hatalmáról és [...] sem családjának A mun­kás többszöri kérése és zaklatása végül any nyira [...]
13. 2006-12-09 / 243. szám
[...] december 9 szombat hídlapmagazin Gulya István írása É Bécsi kifli Advent [...] ellenkezést nem tűrő hangon előadott kérése zökkentett vissza a valóba miszerint [...]
14. 2006-11-18 / 228. szám
[...] ANTSZ Meggyes Ta­más polgármester többszöri kérése elle­nére sem szolgáltatott adatokat az [...] zenés táncos darabot a Bubik István Színkör társulata hozza el a [...]
15. 2005-04-28 / 82. szám
[...] tartozó igény az egyszemélyes szoba kérése Szabó Hajnal Előtérben az üzleti [...] lobbizik a térség fejlesztéséért Agócs István balra és Milan Belica hitelesítette [...] ön kormányzat elnöke és Agócs Ist­ván a Komárom Esztergom Megyei Közgyűlés [...] találkozón Milan Belica és Agócs István a Helsinki V C korridor [...]
16. 2006-07-06 / 132. szám
[...] adóha­tóság Csongrád megyei igazgatója Papp István rámutatott hogy ezzel a színlelt [...] majd a cégeket Az államfő kérése SK A szlovák köztársasági elnök [...]
17. 2004-08-18 / 164. szám
[...] nem ízlett a brazi­lok táncra kérése az olimpia máso­dik mérkőzésén Pedig [...] A mérkőzés kezdő rúgását Motuz István az ős Szikra utolsó élő [...]
18. 2007-04-12 / 71. szám
[...] ellen­őrzés pedig a lakók többszöri kérése el­lenére kapacitáshiány miatt igen ritka [...] S Z É L Gulya István N incs rajta sapka Azt [...]
19. 2004-10-22 / 210. szám
[...] A tüntetők először az I István Gimnázium melletti egy­kor kispapok által [...] is készítsem el Az ő kérése eredményeként 2000 ben megjelent a [...]
20. 2005-06-23 / 122. szám
[...] szerint Gyurcsány Ferencet és Hiller István pártelnököt is arra figyelmez­tették Kaszab [...] az oktatási tárca a szü­lők kérése ellenére titkolja hogy hány korábban [...]
21. 2006-03-28 / 60. szám
[...] hogy a kormány a Fidesz kérése ellenére nem hozta nyilvánosságra a [...] Fidesz minisz­terelnök helyettes jelöltje Mikola István elmondta a program célja hogy [...] melegágyainak nevezte a pártpénzeket Stumpf István politológus a Magyar Nemzet című [...]
22. 2004-04-06 / 68. szám
[...] kinevezésnek köszönhetően sok ezer hívő kérése talált meghall­gatásra ám a püspökség [...] a megjelenteket Ezt követő­en Csizmazia István Barrios La Catedrál című művének [...] A műsor zárásaként ismét Csizmazia István gitározott majd a Fidelitas csoport [...] előéletű R László és G István elfogásuk után nem csupán a [...]
23. 2005-10-29 / 213. szám
[...] Minibusz Gépkocsivezetők Szakszervezetének elnöke Kováts Ist­ván elmondta a törvényi előírásoknak megfelelően [...] befejezte Ezt azzal indokolta hogy ké­rése ellenére nem született meg az [...]
24. 2006-11-25 / 233. szám
[...] 2009 ig megvalósulhat A Szent István strandfürdő látogatóit egyre jobban ag­gasztja [...] és a miniszter a képvise­lők kérése ellenére sem fogja módosí­tani döntését [...]
25. 2006-12-28 / 255. szám
[...] adományokból a klub a gyermekotthon kérése alapján olyan készségfejlesztő játékokat vásárolt [...] rendeznek Az est előadómű­vésze Baróti István orgonaművész az esztergomi Bazilika karnagy [...] Igor Főszerkesztő helyettes Váczy H István Lapszerkesztő Bukovics Krisztián Hídlap Magazin [...]
26. 2006-10-31 / 215. szám
[...] az egész A rendőrség első kérése állító­lag aggályos volt adatvédelmi szempontból [...] PROGRAMOK Kiállítás Zebegényben a Szőnyi István Mú­zeumban 1956 os témájú kiállítás [...] Igor Főszerkesztő helyettes Váczy H István Lapszerkesztő Bukovics Krisztián Hídlap Magazin [...]
27. 2007-06-09 / 112. szám
[...] úton Tatabánya Baross út Szent István út Semmelweis út Táncsics út [...] szervezet megszünteté­sével az intézmények régi kérése telje­sülhetett a gazdasági kérdésekben nem [...] Click ism Főszerkesztő Váczy H István Tördelőszerkesztők Ágfalvi Loretta Latkóczy Béla [...] 500 JLJt Hídlap Magazin Gulya István Munkatársak Ch Gáli András Gábor [...]
28. 2004-04-23 / 81. szám
[...] el az információ mondta Jakab István a Magosz elnöke kiválasztott bank [...] amely egyben több millió állampolgár kérése is A parlagfű elleni védekezés [...]