Hídlap, 2006. november (4. évfolyam, 216–236. szám)

2006-11-02 / 216. szám

Uj autó? Velünk most megnyerheti! Fődíj: Skoda Fabia ÖViAÜJ értékben! Táwgitó; Stjetoia és Fia (ft. 2500 Esitergom, Táti át 27-28. MEGVÁLTOZOTT! ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu 2006. november 2. csütörtök ACHILLES Halottak napja és Szt. Achilles napja IV. évfolyam, 216. szám — Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Bankautomaták: sokba kerülhet a gyakori pénzfelvétel ✓ Érdemes átböngészni a szerződések apró betűs részeit: több ezer forintot spórolhatunk havonta 1 Magyarország______________ A felmérések szerint, amikor bankot választunk, komoly szerepet játszik, hogy az adott pénzintézet milyen kiterjedt ATM automata hálózattal rendelkezik, ugyan­akkor arra kevesebben ügyelünk, meny­nyibe is kerül egy-egy készpénzfelvételi tranzakció. Ha nem figyelünk, akár több ezer forintot is veszíthetünk havonta: egy-egy ATM használat általában 250- 400 forintba kerül, akkor is, ha csak mi­nimális összeget veszünk le számlánkról. Általános szabályként él a köztudat­ban, hogy bankkártyánkkal mindig az azt kibocsátó pénzintézet automatáját részesítsük előnyben, mert a tranzakció díja többszöröse lehet, ha idegen auto­matát választunk. Ezen kívül azonban kevesen tájékozódnak kellő alaposság­gal arról, pontosan mennyibe is kerül egy-egy készpénzfelvétel. Ha ez tuda­tosulna, bizonyára többen választanák a készpénzes helyett a bankkártyás fi­zetési módot a boltokban, az ugyanis ingyenes. Az igaz ugyan, hogy általá­ban jobban megéri saját bankautomatát keresni, de mivel a kivétel díja a felvett összeg nagyságával is arányos lehet, előfordulhat, hogy kártyánkkal jobban megéri idegen felvevőhelyet keresni. (folytatás az 5. oldalon) Vasszigor a fogászati rendelőkben Pozsony bünteti a rendszeres ellenőrzést elmulasztókat Esztergom rendezett temetőket szeretne Az új kegyeleti cég mérsékelt áron nyújtaná szolgáltatásait Míg Magyarországon jutalmazzák, ha valaki rendszeresen ellenőrizteti fogait, Szlovákiában kötelező kortól függetlenül, minden egyes állampolgárnak évente egyszer fogászati kontrolion részt vennie. Ha valaki e kötelességét elmulasztja, a következő évben, az akut eset kivéte­lével biztosítója egyetlen sztomatoló­giai kezelésének a részét sem téríti. A múlt év utolsó hónapjaiban egy fogá­szati ellenőrzésre több órát kellett vár­ni Szlovákiában, ha valaki az elsők kö­zött akart bejutni orvosához, akkor már korán reggel az ajtó előtt kellett toporognia. Egy olvasónk elmondása szerint reggel fél hattól várakozott, szerencséjére elsőként ért a rendelő­höz, alig fél órára rá azonban már ki­sebb tömeg gyűlt össze. (folytatás az 5. oldalon) llsztemom­.........-___ E sztergom Város Önkormányzata a nyár folyamán döntött arról, hogy a vá­ros három sírkertjének fenntartására saját temetkezési vállalatot alapít, és a kegyeleti szolgáltatásokból befolyó összegeket a meglehetősen elhanyagolt állapotú temetők felújítására fordítja. Esztergom három sírkertjének, a Belvárosi, a Szentgyörgymezői és a Kertvárosi temetők fenntartását közel három évtizede az egykori megyei te­metkezési vállalatból alakult Komtem Kft. végzi, amely egy másik céggel együtt teljes körű kegyeleti szolgálta­tást is nyújt. A város önkormányzata megelégelte azt az áldatlan állapotot, hogy a cég az utóbbi időkben az esz­tergomiak által is megtermelt nyere­ségéből alig fordított valamit a teme­tők gondozására: az omladozó ravata­lozóépületek alkalmatlanok az el­hunytak méltó búcsúztatására, a Bel­városi temető útjai évek óta baleset- veszélyesek, eső és hó esetén pedig járhatatlanok. Laczó Imre, az augusz­tusban megalakult Esztergomi Kegye­leti Kft. ügyvezető igazgatója lapunk kérdésére elmondta: a képviselő-tes­tület úgy ítélte meg, hogy a Komtem nem jó gazda módjára kezelte a sír­kerteket, hiszen bérleti díjat nem fize­tett a városnak, ugyanakkor hagyta tönkremenni az épületeket. A város által létrehozott cég a másik két te­metkezési szolgáltatónál mérsékel­tebb árakon kíván magas színvonalú kegyeleti szolgáltatást nyújtani, mi­közben a bevételből a temetők helyre- állítását, és a végső tiszteletadáshoz méltó körülmények megteremtését fi­nanszírozná. (folytatás a 3. oldalon) Időjárás Magyarország: Napkelte: 06:29 Napnyugta: 16:26 Esztargon / Párkány: Tatabánya: Szentendre: Nyílra: Zsetíz:-1° +2°

Next

/
Oldalképek
Tartalom