Hídlap, 2009 (7. évfolyam, 27–51. szám)

2009-10-31 / 43. szám

Htv További részletek és videó: www.etvonline.hu weboldalon. k özügy Körvonalazódó együttműködés Gyógyítás határok nélkül M últ pénteken megbeszélést tartott Kollár Zoltán, az esztergo­mi Vaszary Kolos Kórház főigazgatója és Irén Sárközy, a szlo­vákiai Dovera (Bizalom) egészségpénztár képviselője a Duna túlol­dalán élő, a pénztár által biztosított szlovák állampolgárok eszter­gomi ellátásának finanszírozásáról. A tárgyalások eredményeként mindkét fél képviselői igyekeznek meggyorsítani a szerződéskö­tés folyamatát. A megbeszélés optimizmussal tölti el a kórház ve­zetését, a szerződés tervezetének tanulmányozása és újabb infor­mációk kérése után lelkesen várják az egészségbiztosító pozsonyi vezetőinek döntését a tervezet véglegesítéséről. Ezt követően az esztergomi képviselő-testület elé viszik a megállapodást, hogy az intézményt fenntartó önkormányzat áldását kérjék a szerződésre. A Vaszary határon túli kapcsolatai 2000-re nyúlnak vissza. Meggyes Tamás esztergomi és Ján Oravec párkányi polgármester ekkor vetették fel a két város és egészségügyi ellátórendszerük együttműködésének ötletét. Két területen indult meg a kapcso­latépítés: a betegellátás, az intézmények, a Vaszary kórház és a párkányi Poliklinika együttműködése szerepelt a tárgyalások na­pirendjén. A biztosítottak esztergomi ellátásának megszervezése érdekelte elsősorban a két város egészségügyéért felelősöket, és bár az ellátó intézmények kooperációja terén is születtek ered­mények, az ellátás területén elérteket tarthatjuk jelentősebbnek. Párkány és környéke 31-33 ezer lakója egészségügyi ellátásá­nak intézményi háttere nem éppen a legjobb, ha vizsgálódásun­kat a Duna túloldalára korlátozzuk. Az évtized elején szűnt meg a zselízi kórház, a legközelebbi kórházig Érsekújvárba 50-55 kilo­métert kell utazni, a komáromi még messzebb van, a lévai pedig majdnem 100-ra. A megoldás 2001 óta logikusan az esztergomi Vaszary, az Orbán- és Dzurinda-kormányok idején újjáépített Má­ria Valéria hídon át percek kérdése, hogy a betegek ellátáshoz jus­sanak. A szlovák állami és magánbiztosítókkal tehát felvették a kapcsolatot, és 2005 óta szerződés alapján a Sideria-társaság be­tegei már az esztergomi kórházban is kereshettek gyógyulást. A kassai vasműben alakult biztosító a kelet-szlovákiai térségben je­lentős tagsággal rendelkezik, ám Párkány és Komárom térségében viszonylag kevés biztosítottja volt, az Ister-Granum Eurorégióban a legkisebbnek számít. Bár érkeztek Esztergomba a túlpartról, a kapcsolat nem mélyült el, noha a túloldalról az esztergomi ellátás iránti igény, többek közt a távoli kórházak miatt is, növekedett. Az együttműködés fellendülésére az adott lehetőséget, hogy a Sideria beolvadt a Doverába, így létrejött Szlovákia legnagyobb magánbiztosító társasága. A pénztár által az ellátottak után térí­tendő összegről és a Vaszary térítési díjairól szóló ajánlatok sze­rencsésen találkoztak, így a tárgyalások gyorsan eljutottak odá­ig, hogy már csak a Dovera pozsonyi vezetőinek és az esztergo­mi önkormányzatnak kell rámondania az áment. A kórház ajánlatában a szolgáltatások széles spektruma szere­pelt, gyakorlatilag a teljes fekvőbeteg-ellátási skálát tartalmaz­ta. Ezt természetesen a Vaszaryban úgy állították össze, hogy ed­dig az Esztergomban és környékén élőknek nyújtott szolgáltatás ne szenvedjen csorbát. A biztosítottaknak egyenes finanszíro­zást nyújt a szlovák biztosító a Vaszary Kolos Kórházban kapott ellátásuk után. Ennek feltételei könnyebbekké válhatnak, eddig ugyanis a bürokratikus akadályokat még az európai uniós egész­ségügyi kártyával is nehéz volt leküzdeni. Az Európai Parlament és az Európa Tanács tavaly elfogadott irányelvei a határon átnyú­ló ellátásokról és a betegjogokról éppúgy egyszerűbbé teszik az együttműködést, ahogy a tervbe vett informatikai fejlesztések is. Szlovákiában még két állami és további két magánbiztosító működik, a Vaszaryban remélik, hogy a határon átnyúló együtt­működés területén úttörő kezdeményezés hatására ezekkel is üzletet köthetnek. hídlap (vám) ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA “~ Dr. Deme József radiológus szakorvos, főorvos Dr. Fenyvesvölgyi Krisztina radiológus szakorvos Dr. Puchner Krisztina radiológus szakorvos, osztályvezető főorvos ORTOPÉDIA Dr. Hibbey Csaba baleseti és ortopédsebész főorvos GYERMEK-KARDIOLÓGIA, Altalanos gyermek ultrahang-diagnosztika VALEOMED DIAGNOSZTIKAI központ Dr. Czelecz Zsuzsanna csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekkardiológus, osztályvezető főorvos UROLÓGIA "* '’"1^ PROKTOLÓGIA Dr. Varga Győző urológus főorvos Dr. Willner-Haring Péter sebész főorvos KARDIOLÓGIA Dr. Ámon György belgyógyász, kardiológus adjunktus NŐGYÓGYÁSZÁT FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY Dr. med. habil. Berbik István Dr. Deutsch Norbert Dr. Dinnyés József szülész-nőgyógyász osztályvezető, \ foglalkozás-orvostan szakorvos, belgyógyász, kardiológus osztályvezető, megyei szakfelügyelő főorvos egészségügyi menedzser megyei szakfelügyelő főorvos Cím: 2531 Tokod, Kossuth Lajos út 91/b. Bejelentkezés: 30/46-46 583 www.valeomed.hu valeomed@invitel.hu ÜDÜLÉSI CSEKK ELFOGADÓHELY ÉS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓHELY 18 hídlap hidlap.net

Next

/
Oldalképek
Tartalom