Hídlap, 2005. április-június (3. évfolyam, 63-127. szám)

2005-04-01 / 63. szám

1/ r' IS TER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu 2005. ÁPRILIS 1., péntek HUGÓ Szt. Hugó és Agád napja III. évfolyam, 63. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Világok harca a j«' Horgászok ezreit f**To\ Pályán a Vitézek Visszafogott sikerrel zárult Jfe J vonzza Nőtincs Szombaton a Kolfing-pályán a Baraka - Világok harca i ipPJelentős turisztikai fejlesztések Esztergomi l ítézek - Kecskeméti címűfilm utolsó napi vetítése §2|*v, • ‘’«4(31??* kezdőitek a régiónk észak-keleti H ARC első osztályú rögbi­a-Bajor Ágost Kultúrmozgóban ámSZÍJ Jw részén fekvő Nőtincs községben Jm mérkőzést rendeznek ...............................4- OLDAL WÜKU j ..............................7. OLDAL Reneszánszát élhetné a hazai tapétagyártás A ínagyar házépítőknek egyelőre drágább a szobafestésnél a tapétázás MAGYARORSZÁG Megújult termékpalettával és a jól bevált, régi stílusú termékek előállítá­sával folytatja a kesztölci tapétagyár­tás hagyományait a négy éve Új Dunawall Tapétagyártó Kft névre ke­resztelt cég. Bár az utóbbi években a hazai igény igencsak megcsappant a minőségi tapéta iránt, az exportpiacon mind jobban megállja helyét a kesztölci. Az eredeti nyomómintákat használva a cég régi-új retro tapétái már megjelentek a francia piacon, míg idehaza inkább az olcsó, elsősorban szlovén termékeket részesítik előny­ben a házépítők és lakásfelújítók. Sorra épülnek a lakóparkok, csalá­di házak, de az építési kedv ellenére a belső stílus kialakításra nem jut ele­gendő pénze az embereknek. Bár a hazai színvilág visszafogottabb, mint a francia vagy a német - akik meré­szebben kezelik a színeket -, mégis inkább a pénzhiány az oka annak, hogy kevesen választják lakásuk bel­ső szépítéséhez a tapétát. A szobafestésnél lényegesen igé­nyesebb és drágább technológia a ta­pétázás. A dombor nyomott vagy mintás papírtapéták felragasztásánál ugyanis oda kell figyelni az illesztés­re is. Az utóbbi időben ezért terjedt el a fűrészporos tapéta használata, mivel ezt egyszerű felragasztani és bármilyen színre átfesthető. (folytatás az 5. oldalon) Szlovákiának sietős az euró bevezetése A korona sebezhetősége miatt nem várnak a Visegrádi Négyekre SZLOVÁKIA A magyar kormány csak 2010- ben, Szlovákia egy évvel korábban tervezi bevezetni az eurót. A Viseg­rádi Négyekre Szlovákia azért nem vár, mert a szlovák korona túlságo­san „sebezhető” pénznem. A magyar kormány csak 2010-ben tervezi bevezetni az eurót, bár egyes szakértők szerint ezt korábban is megtehetné. Ennek ellenére a Pénz­ügyminisztérium nem tervezi a lépés elkapkodását, így ugyanis biztonsá­gosabban lehet felkészülni a csatlako­zásra az euró-zónához. Szerdán az Országgyűlés európai integrációs bi­zottságának ülésén Draskovics Tibor pénzügyminiszter kijelentette: a 2010-ig terjedő időszakban a kor­mányzatnak tartós reformokkal kell megalapozni a közös európai valuta jelentette stabilitást. A pénzügymi­niszter szerint legkorábban csak 2006 őszén érdemes az euró bevezetésének előrehozásán gondolkodni. A szlovák kormány hivatalos állás­pontja szerint 2009. január 1-jén ve­zeti be Szlovákia az eurót. Jelen pilla­natban egyetlen probléma merült fel ezzel kapcsolatban, mégpedig a költ­ségvetési hiány mértéke - tudtuk meg Csáky Pál (MKP) miniszterel­nök-helyettestől.- 2009-ben mindenképpen szeret­nénk bevezetni az eurót. A Visegrádi Négyekkel szerettük volna összhang­ba hozni a pénznem bevezetését, de úgy tűnik, jelen pillanatban Szlová­kiának van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkorábban vezesse be a pénznemet. Miután a szlovák korona eléggé sebezhető, ezért úgy gondol­juk, hogy nem fogunk várni másokra - mondta Csáky Pál. • Cz.M. Holtan találtak rá a vámosladányi gyilkosra SZLOVÁKIA Az előzetes orvosi jelentés alapján Milan Rafael halálát nem külső sze­mély okozta, nem találtak erőszakra utaló jeleket. A vámosladányi család két tagját szerdán temették el. Szerdán délután egy erdész talált rá a vámosladányi gyilkos, Milan Rafael holttestére a lévai járásbeli Zemberovce községtől mintegy 5 ki­lométerre. A helyszínre érkező rend­őrség azonosította a holttestet, amely mellett ott hevert egy 9 milli­méteres lőfegyver is. A rendőrség a tegnap még nem tudta, hogy ugyan­arról a fegyverről van-e szó, amellyel Milan Rafael a vámosladányi család tagjait lelőtte. Az előzetes orvosi jelentés alapján Milan Rafael halála vasárnap, illetve hétfőn állt be. (folytatás a 4. oldalon) Újabb díjat kapott az esztergomi Suzuki Tegnap adták át a megye gazdaságáért kitüntetéseket ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Második alkalommal vehették át tegnap a gazdasági élet szereplői a megye gazdaságáért díjat, melyet 2004. januárjában alapított a me- gyegyú'lés a Komárom-Esztergom Megye gazdasági életét kiemelke­dően elősegítő gazdasági szerveze­tek tevékenységének elismerésére. A díjakat Radetzky Jenő az Orszá­gos Kereskedelmi és Iparkamara aiel- nöke, valamint Agócs István a me­gyegyűlés elnöke adta át a gazdasági társaságok képviselői számára. A Ko­márom-Esztergom Megye agrárvál­lalkozása címet az Aranykocsi Rt., az év innovációs vállalkozása Komá­rom-Esztergom Megyében elisme­rést a Magyar Suzuki Rt. nyerte el,’ míg Komárom-Esztergom Megye beruházója a NOKIA Komárom Kft. lett. A bíráló bizottság a DRAT Kft.-t különdíjban részesítette. folytatás az 5. oldalon) Drasztikusan emelkedtek a benzinárak A magyar kormány nem kompenzálja az üzemanyag-drágulást Szlovákiában már tegnap, Ma­gyarországon a mai nap folyamán emelkedtek a benzinárak. Az ár­emelést a Mól Rt. a kőolaj és olaj­termékek világpiaci árainak növeke­désével indokolta. A tegnapi sajtó- tájékoztatón elhangzott, hogy a ma­gyar kormány a közeljövőben nem kíván a tavalyihoz hasonló kompen­zációs intézkedéseket bevezetni. Szlovákiában a Mól Rt. többségi tulajdonában lévő Slovnaft már teg­nap éjféltől életbe léptette a 90 fillé­res áremelést - tudtuk meg Kriszti­na Félovától, a Slovnaft sajtószóvivő­jétől. Az áremelést az indokolja, hogy világpiaci szinten növekszik a kőolaj-felhasználása, a kitermelő or­szágok pedig nem képesek a végte­lenségig növelni a termelést. A Slovnaft sajtószóvivője továbbá arra is hivatkozott, hogy az utóbbi hetek­ben nem történt áremelés, bár a kő­olaj ára a világpiacon mintegy tíz százalékkal emelkedett. A szlovák korona emellett tovább gyengült. A magyarországi áremeléseket szintén a fent említett tényezők befo­lyásolták, valamint az, hogy az USA dollár erősödött, így a Mól drágábban tud importálni. Magyarországon ma éjféltől a benzin és a gázolaj ára lite­renként hét forinttal emelkedett. A mostani és a leendő áremelések le­het, hogy a fogyasztókat is érzékenyeb­ben érintik majd, hiszen január elsejé­vel lejárt az a kormányrendelet, amely eddig kompenzálta az emeléseket. folytatás az 5. oldalon) Kiszáradás fenyegeti a Garancsi-tavat ✓ Újabb természeti értékünk tűnhet el nyomtalanul A tavaszi idő beköszöntével elkezdődtek a Garancsi-tó rekultivációs munkái , mivel a Tinnye közigazgatási területén lévő tavat a teljes ki­száradás veszélye fenyegeti. A tó rekultivációjára azért van szük­ség, mert folyamatosan apad a vízszint­je és a vízutánpótlás hiánya miatt el­iszaposodott az alja - mondta lapunk­nak Bak Ferenc polgármester. Először el kell távolítani az iszapot a tó feneké­ről és a benne lévő növényzetet ki kell irtani. Mivel a rendbetételhez és meg­mentéshez az önkormányzatnak nem volt pénze, ezért eg)' budapesti céggel kötöttek tizenöt évre szóló haszonbér­leti szerződést. Ebben a cég vállalta, hogy két év alatt helyreállítja a tavat, fi­zet bizonyos összegű haszonbérleti dí­jat, emellett - ha sikerül a munka - le­hetőségük lesz arra, hogy valamilyen szinten hasznosítsák is a tavat.- A tónak nincs külső forrása, ami­ből pótlódhatna az elp3rolgó víz, gyakorlatilag csak a csapadék jelent vízutánpótlást. folytatás a 4. oldalon) Két blokkal bővülhet a mohi erőmű SZLOVÁKIA A mohi atomerőmű hármas és né­gyes blokkjának beindítását tervezi Szlovákia, hogy pótolja a Nagy­szombat melletti erőmű részleges bezárásával kieső energiát. Farkas Iván, a szlovák parlament tagja lapunk kérdésére az országos energiafejlesztési tervekről szólva el­mondta, hogy 2006 után a sok vitát kiváltó mohi atomerőmű hármas, és négyes blokkjának beindítását terve­zik. Kényszerűség diktálja ezt a lé­pést - hangsúlyozta a képviselő -, a Nagyszombat melletti Jaslovské Bohunice-i atomerőmű egyes és ket­tes blokkját ugyanis 2006-ban be kell zárni, így a mintegy harmincszázalé­kos energiakiesést ezen a módon kell pótolni. Az energiatermelést új víztá­rozók építésével is növelni kívánják. Ezek a víztározók Közép-Szlovákia kisebb folyóin létesülnek, de nem csak energiatermelésre, hanem a jó minőségű ivóvíz biztosítására is szol­gálnak majd. Egyes régiókban - pél­dául az Ister-Granum Eurorégióban - a megújuló energiák hasznosítására is gondolnak a fejlesztési tervekben, így például Zseliznél és Szőgyénnél a szélenergiát hasznosító környezet- barát szélerőmű létesítését tervezik. • MUZSLAl

Next

/
Oldalképek
Tartalom