Hídlap, 2006. december (4. évfolyam, 236–257. szám)

2006-12-01 / 237. szám

/^íirmesferi Hivatal Várni Könyvtár Táncsics mÍ 10 -M/S2J.I70, Fm: 33/40 919 Új autó? Velünk most megnyerheti! fi// |Aa Fodíj: Skoda Fabia értékben! Stprob é* fű Bt. 25B0 Enterten. Táti át 27-21. A Hídlap e MEGVÁLTOZOTT! új cimünk:info@hidlap.nét ✓Se ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergratiom.hu "WP9Ü Ma 2006. december 1. péntek ELZA Szt. Blanka és Szt. Natália napja IV. évfolyam, 237. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Magyar esélyegyenlőség: fizessenek a fogyatékkal élők Szlovákia: választási visszaszámlálás Mától drasztikusan csökken a gyógyászati segédeszközök támogatása ftlflagyar ország December elsejétől közel ezerhá­romszázféle gyógyászati segédeszköz támogatása szűnik meg, több ezer ter­mékért pedig jelentősen többet kell fi­zetniük a rászorulóknak. Az egészség- ügyi tárca tízmilliárd forintos megta­karítást remél az új szabályozástól. Az érintett egyesületek egyeztettek ugyan a minisztériummal, de ott - stílszerű­en szólva - süket fülekre találtak. A december elsején életbe lépő mi­niszteri rendelet értelmében tízmilli­árd forinttal kevesebb pénz jut a gyógyászati segédeszközök támoga­tására. A közgyógyellátási listán ed­dig 4 ezer 156 termék szerepelt, mától ez a szám mindössze 2 ezer 800: több mint ezerháromszáz eszköz támogatá­sát teljesen eltörölték, a többiét pedig jelentős mértékben csökkentették, a drágulás így átlagosan ötvenszázalé­kos lesz. Az egészségbiztosító által támogatott termékek listáján mától csak a legolcsóbb, a beteg számára nem feltétlenül a legelőnyösebb, leg­komfortosabb termékek szerepelnek. (folytatás az 5. oldalon) ESztoMÁkia ..........._.. C sütörtök reggeltől szombat estig kampánycsend lépett életbe Szlováki­ában, a fenti tilalom a parlamenti vá­lasztásokra nem, csak az önkormány­zatira vonatkozik. A Polgári Konzerva­tív Párt úgy véli, hogy a helyhatósági voksolás előtti 48 órás kampánycsend ellenkezik az alkotmánnyal, így az ide­vonatkozó törvények módosítását kéri. Öllős László politológustól megtud­tuk, hogy az idei júniusi parlamenti vá­lasztások során először nem volt kam­pánycsend Szlovákiában. „Nemrég módosították az idevonatkozó törvé­nyeket: eszerint csak az önkormányzati voksoláskor lép életbe a tilalom” - ma­gyarázta a szakértő, aki szerint mindez nem ütközik az alkotmánnyal. Más­képp vélekedik azonban a Polgári Kon­zervatív Párt (OKS), szerintük igenis ellentétes az alaptörvény és az önkor­mányzati választás előtti 48 órás tila­lom. Ondrej Dostál, az OKS alelnöke ezt azzal magyarázza, hogy az alkot­mány szerint a szabad véleménynyilvá­nítás jogát csak akkor lehet törvénnyel korlátozni, ha az elkerülhetetlen mások szabadságának és jogának védelmében. (folytatás az 5. oldalon) Kandeláberek és szobrok tere Technikai részletekkel bővült az esztergomi főtér ^lsztoaűűL_................................. K iállt a megye a Vaszary kórház mellett Felfüggesztették állásából a tatabányai kórház igazgatóját A hideg téli, külső építkezések szá­mára nehezebb időszak beállta előtt számos feladattal végeztek a Széche­nyi téren az építtetők. A rekonstrukci­ós munkálatok vége felé minden kan­deláber, facsemete és szökőkút a he­lyére került, a szobrok és egyéb utcai bútorok közül is már csak néhány vár­ja a beépítést. Teljes egészében befejeződött az esztergomi Széchenyi tér és a hozzá csatlakozó utcák burkolása. Ezzel pár­huzamosan kivonultak a térről a nagy létszámú építőbrigádok és az egyes, mélyépítést végző munkagépek is. Be­építésre és kipróbálásra került a Boty- tyán-palota előtt az a két szökőkút, melyeknek középpontjában egy-egy nagy teljesítményű, úgynevezett habzó vízsugárlövő fej van. A változtatható magasságba kilövellő vízsugarak egy- egy medencébe hullanak vissza, me­lyek aljába tisztító és szivattyúrend­szert építettek a megfelelő vízforgatás biztosítására. A főtéren működő fodrá­szat elé került az a két új telefonfülke, mely a posta elől elbontott fülkéket pó­tolja. A téren felállított két hosszú kan­deláber-sor mellett díszfényeket bizto­sító, nagy teljesítményű reflektorok és a térburkolatba épített lámpatestek hi­vatottak az esti sötétben is fénybe öl­töztetni a megújuló Széchenyi teret. * • P. Z. 1 Komárom-Esztergom megye A Komárom-Esztergom Megyei Köz­gyűlés tegnapi ülésén sürgősségi indítvá­nyokat tett, amelyben azt támogatja, hogy a megyében több aktív ágyat oszt­hassanak el, illetve, hogy az esztergomi kórház visszakerüljön a kiemelt intézmé­nyek közé. A közgyűlés ugyanezen az ülé­sen fegyelmi eljárást indított a tatabányai kórház igazgatója ellen, és már az eljárás idejére is felfüggesztették az állásából. A megyei közgyűlés úgy határozott, hogy támogatja a Regionális Egészség­Tudomásul vette, de nem ért egyet a kesztölci képviselő-testület azzal, hogy a Volánbusz Zrt. megszünteti az egyik, a községbe is betérő járatát - tájékoztatta lapunkat a település polgármestere. A héten már beszámoltunk arról, hogy financiális okokra, valamint ki­ügyi Tanács kérését, miszerint az orszá­gos átlaghoz viszonyítva a Közép-dunán­túli Régiónak - ezen belül Komárom- Esztergom megyének - nem kevesebb, hanem több aktív ágyra van szüksége. Azt is szeretnék elérni, hogy a kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház, a tatai Rehabilitációs Szakkórház és komáromi Selye János Kórház maradjon rajta az ak­tív ágyra pályázható kórházak listáján, és megvalósulhasson a kisbéri és a móri in­tézmény együttműködése. A közgyűlés véleménye szerint a régiós egyeztetése­ket megelőzően a megyében kell meg­egyezni az ágyszámokra vonatkozóan. (folytatás a 4. oldalon) használatlanságra hivatkozva meg­szünteti egyik járatát a Volánbusz Zrt., az este 20 óra 5 perckor Buda­pestről induló busz, Piliscsévre és Kesztölcre is betért. A kesztölci kép­viselő-testület szerdai ülésén tárgyalt a Volán társaság leveléről. A hivata­los állásfoglalás szerint a testület tu­domásul veszi, de nem ért egyet a döntéssel. (folytatás az 5. oldalon) Zsúfolt buszok, zúgolódó utasok Nincs elég fedezet új, csuklós járművek vásárlására Időjárás (iagvarofsaáf: + 10° Napkelte: 07:10 Napnyugta: 15:55 Eszlergeat f Párkány: Tataiésfaíi Saentewire: Mfítra; ZSCM>:

Next

/
Oldalképek
Tartalom