Hídlap, 2006. október (4. évfolyam, 195–215. szám)

2006-10-03 / 195. szám

JcI" 33/523‘l70, Fax: 33/401-919 értékben! láMíaté Standéi Falllt. 250B Eszterga«, Táti át 27-29. ISTER-GR ANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu IV. évfolyam, 195. szám 2006. október 3. kedd HELGA Szt. Éváid napja Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Színt vallott az ország: taroltak az ellenzéki pártok Esztergomban Meggyes Tamás biztosan győzött, a megyei közgyűlésben is többséget szerzett a jobboldal 1 Magyarország __ Az ellenzéki pártok elsöprő győzel­met arattak a vasárnapi önkormányza­ti választásokon: a tizenkilenc megyé­ből tizenhétben ellenzéki vezetésű me­gyei közgyűlés alakulhat, Hevesben és Somogybán pedig ugyanannyi mandá­tumot szereztek a kormánypártok és az ellenzékiek. Szakértők szerint a pol­gárok ezzel egyértelmű jelét adták a kormánnyal szembeni elégedetlensé­güknek. A budapesti közgyűlés össze­tétele is jelentősen változott, nőtt az ellenzékiek aránya, a főpolgármester Demszky Gábor maradt, nem egész két százalékkal megelőzve Tarlós Ist­vánt. Nagy meglepetések is születtek, több tizenhat éve szocialista vezetésű városban ellenzéki polgármesterjelölt nyert. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlésben a Fidesz szerezte a leg­több mandátumot, az elnök várhatóan Lázár Mózes lesz. Esztergomban Meggyes Tamás, a Fidesz és a KDNP jelöltje megőrizte polgármesteri posztját, a jobboldali pártok pedig to­vább növelték többségüket a városi képviselő-testületben. Minden válasz­tókerületben a Fidesz-KDNP jelöltje kapta a legtöbb szavazatot. A szavazás mindenütt érvényes volt. (részletek a 2. és a 3. oldalon) Folytatódnak a demonstrációk Budapesten és vidéken is újra tüntetnek a kormány ellen Tűzifa nélkül maradhatnak a késlekedők Hiánycikk lett a tavalyi árakhoz képest jócskán megdrágult tüzelő liAajutamtszáa _______ V asárnap este ismét tízezres tömeg gyűlt össze Budapesten a Kossuth té­ren a kormány lemondását követelve. A tömeg ovációval fogadta a választá­si eredményeket, és kijelentették: ad­dig maradnak, amíg a miniszterelnök és kabinetje le nem mond. Takács András, a demonstrálok ál­tal alapított Magyar Nemzeti Bizott­lEszteigíiii]__________ A megújult Ószeminárium épületében adták át szombaton délután az Eszter­gom város szépítéséért járó díjakat. A most első alkalommal odaítélt, a második világháború utáni évek polgár­mesteréről elnevezett, Esztergom szépí­téséért járó elismerést Tétényi Éva világ- örökségi tanácsadó, Kozma Imre atya, a ság 2006 ügyvivője vasárnap esti be­szédében kijelentette: a tüntetés má­sodik szakaszába érkezett, tegnaptól ismét szervezik a tüntetéseket vidé­ken is, és addig maradnak, amíg Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tá­vozását el nem érik. Véleménye sze­rint Sólyom László köztársasági el­nök beszéde „morális lökést” adott a tiltakozóknak. Bejelentették, hogy a térre várják Orbán Viktort, a pártel­nök azonban nem jelent meg. (folytatás a 4. oldalon) Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője és Sárhegyi Béla lakatosmester vehette át. A Szent Adalbert konferenciaközpont­ban megtartott díjátadásra az Ars Longa kamarazenekar játékát követően került sor. Tétényi Éva, építész, az Esztergomi Városszépítő Alapítvány kuratóriumi el­nöke, aki egyebek mellett a Visegráddal közös világörökségi program tanácsadó­jaként szerzett elévülhetetlen érdemeket a város értékeinek megóvásában. (folytatás a 3. oldalon) 1 Több helyütt erősen akadozik a tűzi­faellátás az idén, és az sem kizárt, hogy novemberre akár teljesen elfogy a fa. Ráadásul a tüzépeknél nemcsak a tava­lyinál jóval drágábban lehet fához jutni, de sokszor ellátási problémák miatt kénytelenek türelmet kérni a vásárlók­tól, akik a fűtési szezon kezdetének kö­zeledtével egyre jobban aggódnak. Idén országosan mintegy 20-25 százalékkal emelkedett a tűzifa ára, a tavalyi 1300-1800 forint helyett he­lyenként akár 2500 forintot is elkér­hetnek a kereskedők a tüzelőért, de természetesen az árat nagyban befo­lyásolja a fa fajtája, minősége is. Az igények viszont folyamatosan nőnek, elsősorban a biomassza égetésére át­állt erőművek részéről, de a kisfo­gyasztók közül is sokan a fosszilis energiahordozókhoz való visszatérés­ben látnak egyfajta egérutat a gázár­emelés elől. Ezt igazolja az a tény is, hogy a fatüzeléses kazánok iránti ke­reslet háromszorosára nőtt az utóbbi időben. A helyzet persze nem általá­nosítható, a pilismaró ti erdészettől például azt tudtuk meg: egyelőre fo­lyamatosan ki tudják elégíteni a meg­rendelői igényeket. Az erdészetek az Állami Erdészeti Szolgálat által jóvá­hagyott fakitermelési tervhez igazod­nak, és területenként rögzítik, mi az a maximális mennyiség, ami kivágható. Az erőművek növekvő biomassza­igénye elvileg nem fenyegeti az erdő­ket, hiszen a mennyiség adott, de könnyen lehet, hogy a lakosságnak és a faipari vállalkozásoknak már fenn­akadásokkal kell szembenéznie. (folytatás a 4. oldalon) Átadták a dr. Bády István-díjakat Időjárás Mas) 'SEá§: 11° _ 27° Napkelte: 06:45 Napnyugta: 18:20 Esztergom / Párkány: Tatabánya: Sientendre: 16° 24° Zsetix:

Next

/
Oldalképek
Tartalom