Hídlap, 2010 (8. évfolyam, 1–25. szám)

2010-05-01 / 17. szám

paragrafus - a jogasz válaszol a lmárium Tisztelt Complex Könyvelő és Jogi Tanácsadó Iroda! Érdeklődni szeretnék, hogy határozott idejű munkaszerződés alatt elküldheti-e a mun­káltató az alkalmazottat fizetetlen szabad­ságra, illetve milyen esetekben lehetséges ez? Köszönöm válaszukat! Üdvözlettel: G. Mihály Tisztelt Levélíró! A munkáltatónak a Mt. szerint - többek között - bérfizetési és foglalkoztatási kö­telezettsége van. Fizetés nélküli szabad­ság igénylésére - a Mt. 138-140. §-aiban leírt esetekben - a munkavállalónak van lehetősége. Őt illeti meg annak kérése, a munkáltató pedig engedélyezi, illetve egyes estekben kötelezően, a törvény ál­tal kötelezetten adja. Természetesen a fi­zetés nélküli szabadság alatt munkabér nem jár. A Mt. tartalmazza azokat az oko­kat, amikor kérhető - építkezés, közeli hozzátartozó ápolása, illetve gyed, gyes. Fizetés nélküli szabadság tehát járhat, il­letve kérhető, de nem a munkáltató ré­szére biztosított fegyver. Amennyiben nem a fent írt megoldások valósulnak meg, a munkaviszonyt meg kell szüntet­ni, mely történhet kétoldalú jognyilatko­zattal, azaz közös megegyezéssel, vagy egyoldalú jognyilatkozattal a munkáltató részéről, melyet rendes felmondásnak ne­vezünk. Ekkor a felmondás okának való­Továbbra is várjuk olvasóink leveleit rovatunkba, amelyen keresztül ingyenes, általá­nos jogi tanácsadást igyekszünk nyújtani a hozzánk fordulóknak. Kérdéseiket az info@ hidlap.net e-mail címre vagy a 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4. postacímre küldhetik el. Kérjük, az e-mail„tárgy" rovatában, illetve a levélborítékon tüntessék fel:„Paragrafus - a jogász válaszol". ságosnak, és bizonyíthatónak kell lennie. A munkáltató akkor köteles állásidőre járó pénzt fizetni munkavállalóinak, ha a foglalkoztatási kötelezettségének mű­ködési körében felmerült okból nem tud eleget tenni. Fia azonban a munkavállalók a munkáltatóval megállapodást kötöttek arról, hogy fizetett szabadságra mennek, úgy részükre állásidőre járó pénz nem jár. Üdvözlettel: Complex Könyvelő és Jogi Tanácsadó Iroda A COMPLEX KÖNYVELŐ ÉS JOGI TANÁCSADÓ IRODA VÁLLAL: • bérszámfejtést, könyvelést •jogi ügyek intézését • közigazgatási eljárások, hatósági engedé­lyezések lebonyolítását • cégalapítást-, módosítást • kintlevőségek kezelését, kártérítési ügyek intézését • üzletviteli tanácsadást Tel.: 06/20/999-9239 E-mail: info@complex.co.hu Tisztelt Complex Könyvelő és Jogi Tanácsadó Iroda! 2008 őszén született kislányommal jelenleg gyeden vagyok. Mivel párommal második gyermeket is tervezünk, azt szeretném meg­tudni, hogy a babának mikor kellene meg­születnie, hogy én folyamatosan gyedet kapjak, anélkül, hogy visszamennék dol­gozni? Ha a második baba már nem a gyed időszak alatt fog megszületni, érdemes a gyes alatt táppénzre mennem? Két vagy három évig lehetek majd otthon a második gyermekkel? Kérem, segítsenek megtudni a legoptimálisabb lehetőséget! Válaszukat köszönöm! Tisztelt Levélíró! Amennyiben a cél a gyed-járandóság fo­lyamatossága, az első gyermek második életéve betöltéséig meg kellene születnie a kistestvérnek is. Fia a második gyermek a gyed ideje alatt nem születne meg, a gyes folyósítása alatt táppénz helyett érdemesebb munkát vál­lalnia. Ebben az esetben nagyobb szüne­tet tarthatnak a két gyermek között, hiszen a fizetés mellett Önnek a gyes is jár. A gyes végére már tervezhetik a második babát. Üdvözlettel: Complex Könyvelő és Jogi Tanácsadó Iroda Inkontinencia A 30 év feletti nők harmada már talál­kozott a tünettel. A szám és a panasz mértéke az életkor­ral emelkedik. Oka változatos, szer­vi vagy lelki erede- Dr. Berbik István tűek. A betegek ál­szulesz-noqyoqyasz . . osztályvezető főorvos talaban nincsenek tisztában panaszuk okával, szégyellik állapotokat és „házi­lagos" megoldásokkal kísérleteznek. Pe­dig az első, hogy kérje szakember segít­ségét! Kezdetben az ok visszafordítható. Megjelenési formái: I. Stressz vagy terheléses inkontinencia II. ürge vagy késztetéses, sürgősségi inkontinencia III. Reflex inkontinencia IV. Túlfolyásos inkontinencia Legtöbbször az első kettővel és kevert formáival. Stressz vagy terheléses inkontinencia Oka a húgycsőzáró mechanizmuselégte­lensége a medence fenék izmainak elgyen­gülése miatt. A hasűri nyomást köhögés, nevetés, tüsszentés, nehéz tárgyak eme­lése fokozza, a húgycső „elenged". Az elhí­zás, több hüvelyi szülés, kötőszöveti gyen­geség, hormonhiányos állapot, dohányzás miatti krónikus köhögés hajlamosít. Kezelése az elősegítő okok megszünteté­sével, hormonpótlással, az izomerő foko­zásával, lehetséges. Ez utóbbi az intimtor­nát jelenti. Eredménytelen esetben mű­tétre van szükség. Késztetéses vagy sürgősségi (urge) inkontinencia Oka a hólyag falának fokozott érzékenysé­ge. A gyakran jelentkező inger azonnali vi- zelésre kényszeríti a beteget. A záróizom ép, de a WC még messze van. Éjszaka is több­ször ki kell menni, már kis telítettség esetén is. Mivel ügyelni kell arra, hogy a közelben WC legyen, a panasz a napi életvitelt jelen­tősen befolyásolja. Megelőzése a vizeletben koncentrálódó irritáló anyagok (erős fűsze­rek, nikotin, alkohol, koffein) kerülésével le­hetséges. Az állandósult tünetek kifejezet­ten a hólyagra ható újfajta nyugtató sze­rekkel kezelhetők, s mivel tovább tartható a vizelet, a WC-függőség megszűnik. Tanácsok Változtasson életmódján, rossz szokásain: 1. Nappal 2-3 óránként ürítse ki hólyagját. 2. Rendszeres végezzen intimtorna gyakorlatokat. 3. Kerülje az alkoholt, nikotint, koffeint. 4. Igyon napi legalább 2 liter folyadékot. 5. Fogyjon. 6. Kerülje a nehéz tárgyak emelését, a hasprés fokozásával járó foglalatosságot. 7. Mozogjon rendszeresen. 8. Ne üljön hideg kőre, székre, hordjon vastag zoknit. 9. Erős vizelési inger esetén ne fusson csak siessen (a rázkódás elősegíti a vi­zelet elcseppenését). Fia a fenti tanácsok nem segítenek, érde­mes szakemberhez fordulni. Várjuk ilyen problémákkal élő nő pácienseinket. Tisz­tázzuk az inkontinencia okát és megke­ressük a megfelelő terápiát. További információ: www.valeomed.hu 48 hídlap hidlap.net

Next

/
Oldalképek
Tartalom