3. oldal, 369 találat (0,164 másodperc)

Találatok

41. 1933-09-05 / 201. szám
[...] zenekara Az ünnepélyen jelen volt vitéz dr Shvoy Kálmán altábornagy vegyesdandárparancsnok [...] Ko­vács Istvánné piaci árus Kéri Sándorné piaci árus Szécsi György kereskedő [...] Vinczéné tűzifákén Dobó Sándor tflziifaker Farkas Ferenc tűzifáker Kaszás István dohány­árus [...]
42. 1933-09-08 / 204. szám
[...] programjával Az inségmunkatervezet felküldésével egy­idejűleg vitéz dr Szabó Géza népjóléti tanács­nok [...] én a következő tételeket tár­gyalja Farkas Sándor sertésalkusz Katona ucca 21 [...] Dugonics tér 11 özv Baranvi Sándorné pók Petőfi Sándor sugárut 69 [...]
43. 1934-03-20 / 63. szám
[...] képvisel­tette magát tisztiküldöttséggel a vegyesdaniir vitéz dr Shvoy Kálmán altábornagy vegye [...] József polgármes te r helyette vitéz dr Szabó Géza tanácsnok és [...] n Benőt alelnököknek Csehó Károlyt Farkas Lajost és Barna Józsefet pénztá­rosnak vitéz Viola Istvánt jegyzőnek L é [...] hely­zetről A látogatott gvülést Ernst Sándorné nvitotta meg majd Budai Teréz [...]
44. 1934-05-06 / 102. szám
[...] özv Veszelka Pálné 80 éves vitéz Lévav József 10 Ferkovirs Rozál 31 Far­kas Iáno 76 Nágel Mamó 60 [...] négyszögöles telekkel 6500 pengőért Kószó Sándorné eladla Csiszár János és nejé­nek [...]
45. 1934-06-03 / 124. szám
[...] Elemérné a Fo­gadalmi templom előli vitéz dr Shvov Kálhiánné az alsóvárosi [...] a Hungá­ria szálló előtt Török Sándorné a felsővárosi templom előtt a [...] Az ezrednapra jelentkezni lehel dr vitéz GSrgván Imre tartalékos honvéd­Miszárhadnagynál Prtlgár [...] Kápolna uc­ca félházát 150 pengőért Farkas Mihály a Magyar Olasz Bank [...]
46. 1934-07-29 / 170. szám
[...] dönteni nyugdíjazá­sának a kérdésében Áthelyezések Vitéz verebélyi M a r s [...] újhe­gyi földjükre 60 pengő értékben Farkas Pál és ne­je megvették Csánvi [...] Vass Ist­ván és neje Német Sándorné Jókai ucca 13 számú házát [...]
47. 1934-08-23 / 189. szám
[...] fölvételét az inségmunkák programjába a Vi­téz uccában lévő nyári ut megszüntetéséi [...] 51 szám alatt özvegy Tóth Sándorné la kik hét gyermekével együtt­ [...] nem A 29 számú háznak Farkas János hentes 9 gazdája Most [...]
48. 1934-12-11 / 279. szám
[...] Viola ruhanemű Bog­nár Anna ruhanemű Farkas Ilona élelmiszer Modera Mária élelmiszer [...] sapka trikó Bognár Erzsi ru­hanemű vitéz Vörös Bárányi Mihály 15 drb [...] személy ellátását vállalják így Szatmáry Sándorné városi kezelőnő 4 5 éves [...]
49. 1934-12-11 / 279. szám
[...] Endre Fluorescencial vizsgálatok ga­lenikus készítményekkel vitéz dr Len gyei En­dre Kőzettípusok [...] játszott V Neu­mann VI VII Farkas és Mák VIII Bosenberg IX [...] udvaráról egy pulykát ellonott Király Sándorné Wekerle ucoa 55 szám alatti [...]
50. 1934-12-18 / 285. szám
[...] Shvoy Kálmán ny altábornagv dr Farkas Béla Oongrád vármegve főispánja dr [...] Imréné élelmiszer MIEFIIOE élelmiszer Kun Sándorné ruhanemű Böröcz Pálné ruhanemű Dobó [...] élel­miszer ruhanemű Kurunezi tészta Biczók Sán­dorné kenyér Katona Vince kifli ördögh [...] tábla csokoládé Szili Mária kenvér Far­kas Jenffné sütemény élelmiszer ruha Rtih [...]
51. 1935-02-10 / 34. szám
[...] Kup Béláné simonfai Tóth Józsefné vi­téz Süvegh Dezsőné Mayer Jánosné Bitó [...] Ná idorné Tóth Mihályné BaVgh Sándorné Csikós Sándomé özv Csontos Dánie [...] Baba Zombori Cica Dé­kány Röwsika Farkas Erzsike Vida Cinci Frits Dóra [...]
52. 1935-02-17 / 40. szám
[...] Irén Schuller Erzsi Tóth Klári Farkas Panni Szendrei Erzsi Szigeti Mar­git [...] Ilonka ördögh Erzsike Kem Aotalné vitéz Aláes Sándorné Kirs Ilona Csornai Ilona Lóky [...] Horváth Jőzsefné Teli Imrémé Nagy Sándorné Magyar K Imréné Jelmeze tán [...]
53. 1935-03-05 / 53. szám
[...] szórakoztatásáról A vendégek kőzött dr vitéz Shvoy Kálmán altábornagy vitte a [...] Rózsalovag Pletzner Ada dr Mezei Sándorné Sanhizza Reitzer Vilmosné szerelő Szász [...] Mezey Ferenc Eulenberg Salamon Meiseí Farkas Löw Schob és Kohn Sámuel [...]
54. 1935-08-25 / 190. szám
[...] kéthatod részét 500 pen­gőért Mágori Sándorné Szabó Antalné Luther­ucca 42 számú [...] házát 3 ezer pen­gőért özv Farkas Józsefné Kiss Imréné egy hold [...] 4500 pen­gőért Katkó József özv Farkas Józsefné egy hold 34 négyszögöl [...] házát 1200 pen­gőért és végül vitéz Erki Kiss Mihály Forrai Jó­zsef [...]
55. 1935-10-01 / 221. szám
[...] Erdélyi Ignácné életjára­dékos őziv Kószó Sándorné érvjáradékos Bajor Andrásaié tartásdij élvező [...] Ferenc háztulajdo­nos Wagner Ernő háztulajdonos vitéz dr Shvoy Kálmán háztulajdonos A [...] Antal laka­tos Szamosvölgyi József lakatos Farkas Antal villanyszerelő Fodor Nándor és [...] korcsmáros ökrös Szil veszter korcsmáros Farkas József korcsmáros Szabó József korcsmáros [...]
56. 1935-10-12 / 231. szám
[...] 02 8 nap százalékos engedmény Farkas Imre 6087 51 Hajós Sándor [...] Csaná­di u 1 műhelyépület vállalkozó vitéz Gaál József Országos Erdei Alap [...] Erdélyi András és Fia Szatmári Sándorné Nemestakács u 12 laképület vállalkozó [...] vállalko­zó Kerepesi József özv Magyari Sándorné Páva u 3 lakóépület vállalkozó [...]
57. 1935-12-15 / 282. szám
[...] kormányzó arany ajándékgyürü­jét adta át vitéz Csiky Jánosnak a következő jel­mondat [...] kerttel 30 000 ptngőért Bárkányi Sándorné eladta Sutka Mihály és ne­jének [...] Szabados Ferenc és neje eladták Farkas Lajos és nejéinek a Bn [...]
58. 1935-12-22 / 287. szám
[...] 04 özv Nagy Béláné 44 Farkas Mária 26 Novinszkv László 11 [...] Fenyvesi Mihályné 54 özv Vetró Sándorné 52 éves korában Zálogf egyét [...] nemes hivatását A szegc di vitézek karáosonyfaünnepélyüket 23 án hétfőn dél­után [...]
59. 1936-02-02 / 29. szám
[...] délelőtt a Szegedi Gazdasági Egyesületben vitéz cfr Shvoy Kálmán és dr [...] kocsibeállók meg­szüntetését célzó rendelkezés felfüggesztéséért Vi­téz dr Shvoy Kálmán válaszában hangsúlyozta [...] Rosenberg Béla 2 2 Csákv Farkas Tóbiás és Vastag 1 5 [...] pengőért Felberbauer Ignác ifj Kövér Sándorné 678 négy­szögöl Aáll ugarját 410 [...]
60. 1936-02-23 / 47. szám
[...] Hungária nagytermében Megjelent többek között vitéz dr Shvoy Kálmán és dr [...] Kucsera László­né Srhlll Fülöpné Fontos Sándorné Hajabáes Frnőné Nuszbaum Bélánk Magyar [...] Jen öné Reichvelsz Jánosné Pál­fy Sándorné Mészáros Károlyné Röröez József­né örv [...] 1936 A makói gyászhuszár irta FARKAS ANTAL Makón laktomban nagyon sürün [...]