111 találat (0,187 másodperc)

Találatok

1. VIII. Pályázatok • Dudari kántortanítóságra. • Enyingi II., III. tanítóságra. (427. oldal)
[...] irják Kossuth Ferenc főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Timár Szaniszló Sza­bolcska Mihály Endrődi Sándor Martos Ferenc Kürthy Emil Fényes [...]
2. V. Könyvismertetés • Debreczeni Lelkészi Tár, III. k. Ism. Szücs József (173. oldal)
[...] Józsefné Kovács Mihály Puchinger N Szaniszló Sándor tanító 1 1 koronát Ney [...]
3. V. Könyvismertetés • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki (241. oldal)
[...] Bernát Ottó Hevesi József Timár Szaníszló Szabolcska Mihály dr Falk Zsigmond [...] ev reform temploma részére Országh Sándor rákospalotai Budapest metlett orgona gyáros [...]
4. V. Könyvismertetés • Köznapi imádságok. Csiky Lajos (849. oldal)
[...] Lajosné védnöknő 100 K Hegedűs Sándor 20 K Antal Gábor dr [...] 10 K Barthalos István Koller Sándor Veszprém Walla Géza 8 8 [...] Ambrus Zoltán Balla Mihály Tímár Szaniszló Mikes Lajos és mások cikkei [...]
5. 1906-08-26 / 14.szám
[...] gyülekeztek HÍREK Személyi hir Medics Sándor lazarista­atya az irgalmas nővérek magyarországi [...] fogadalmat tevők Málits Frigyes Molnár Szaniszló Hor­váth Róbert és Gyergye Ipoly [...] század parancsnokságát vette át Spalts Sándor százados a 4 ik század [...]
6. 1911-02-19 / 8. szám
[...] 70 ik esztendejébe 1841 ben Szaniszló Ferenc a bpesti központi szemi­nárium [...] Curcsányi Samu vasúti vendéglős Wellner Sándor kávés Otthon kávéház Kossuth utca [...]
7. 1915-05-02 / 18. szám
[...] megvolt az előírt kolláció Varga Sándor a marcaltői új plé­bános bár [...] sz Kereszt feltalálása megemlékezés sz Sándor Evencz és Teódul vértanuk továbbá [...] János Máj 7 péntek sz Szaniszló püspök és vér­tanú Máj 8 [...] Eszter leánya Mária ref Epstein Sándor mészáros és neje Stern Irén [...]
8. 1916-04-30 / 18. szám
[...] Károly v főjegyző dr Hoffner Sándor v t ügyész Szokoly Viktor [...] hv 3 Sz Kerezzt feltalálása Sándor és társai vt 4 Cs [...] V Húsvét u 2 vas Szaniszló pk vt Ujholdvasárnap Szentségimádás Szőllősgyörök [...]
9. 1916-05-07 / 19. szám
[...] Kluge Endre Wimmer Ká­roly Varga Sándor Marcaltő Hajnóczky Árpád 5 5 [...] Zink Jenő Mayer István Glatz Sándor Gyö­möre Kalmár Károly Süle Gábor [...] V Húsvét u 2 vas Szaniszló pk vt Ujholdvasárnap 8 H [...]
10. 1921-02-25 / 45. szám
[...] és fiatal hunok csoportja Szőllősy Sándor Lelkes Ferenc Erdélyi János Czike [...] Zsófi szolgáló Fodorék­nál Viz Baba Sándor öccse Gáty Miklós Mihály öreglegény [...] 22 én Gróf Lubno Lubienski Szaniszló Gróf Lubno Lubienski János Gróf [...]
11. 1925-07-12 / 28. szám
[...] 50 50 000 K Németh Sándor id Mórocz József Mórocz Antal [...] után a rendíagok bizalma Villányi Szaniszlót emelte a bakony­béli apáti székbe [...]
12. 1893-04-09 / 2. szám
[...] SZÍNHÁZ I 0 b ó Sándor f hó 2 án azaz [...] elemnek a két professor mellett Szaniszló gróf Dobó Sándor volt a főképviselője mely szerepében [...] y Lujzának s Dob ó Sándor­nak ki nagyon ügyesen maszkírozta a [...] kell adóznunk Németh Jánosilak Dobó Sándornak és Nagy Gyulának is Színházi [...]
13. 1890-05-11 / 19. szám
[...] hó 28 án egyhangúlag Füzy Szaniszlót a volt rendtartományi főnököt válosztotta [...] Szer­vácz dr Házfőnöknek Pozsonyban Füzy Szaniszló Pécsett Pataky Luczidus Te­mesvárott Dubniczky [...] tagoknak megválasztattak Ánd­rássy Géza és Sándor grófok Inkey Ist­ván Károlyi László [...] elnök Beck János alelnök Puskás Sándor pénztáros Forintos Vincze ellenőr Nagy Sándor jegyző Gasparics Vincze Bizottmány tagok [...]
14. 1904-04-09 / 15. szám
[...] 2 Városi tanács javaslata Hápli Sándor nyugdíjaztatása iránt 3 Horváth József [...] ellentengernagy pedig az első osztályú Szaniszló rendjelet Reitzenstein kapitánynak a har­madik [...] kimutatni örömöm e felett Elküldve Szaniszló rendjelemet Ez ám csak az [...] ki Láng Mihály igazgató előtt Sándor Pál válasza Sándor Pál országgyűlési képviselő az 0 [...]
15. 1905-10-21 / 42. szám
[...] a Neumann Mariska és Lengyel Sándor veszprémi és b cble­singer Testvérek [...] Alexander Bernát Ábrányi Emil Bródy Sándor Kern Aurél Maksziányi Dezső Palágyi [...] Zsigmond Szász Zoltán és Timár Szaniszló cikkei és képei A fordító [...] fia István r kath Dekovics Sándor nap­ számos és neje Csőrés [...]
16. 1906-03-24 / 12. szám
[...] N Tóth István és Zsigmond Sándor 60 60 fill Rhabovszki N [...] Józsefné Kovács Mihálv Puchinger József Szaniszló Sándor 1 1 K Ney Viktor [...] 20 K Balogh Jenő Benedek Sándor Deutsch József Csorna Deutsch Samu [...] szakemberek egész sora Te ki Sándor gróf Náray Szabó Sándor Kriesch Aladár Hajós Lajos dr [...]
17. 1914-06-27 / 26. szám
[...] tevékenységről tart előadást dr Csákány Sándor kir törvényszéki biró A harmadik [...] Elemér szds Magnézia negyedik Zaleba Szaniszló hdgy Qörz ötödik Botka József [...]
18. 1915-05-29 / 22. szám
[...] Farkas József és Ede­lényi Szabó Sándor pápai illetőségű katonák halálesetinek anyakönyvezése [...] Nagykanizsán szolgál mig Edelényi Szabó Sándor kinek karját át­lőtték e miatt [...] Az igazgató tanácsba gróf Hoyos Szaniszló újra beválasztatott
19. 1939-10-28 / 43. szám
[...] KÖTÖTTEK Okt 26 Blau Ferenc Szaniszló szövőgyári tiszt­viselő izr és Fellner Jozefa izr Felelős kiadó Sándor Pál A kiadóhivatal vezetője Nánik [...]
20. 1893-04-09 / 15. szám
[...] hisszük és remél­jük hogy Dobó Sándor színigazgató tár­sulatát rövid időn belül [...] régi kedvencét rokonszenvesen fogadta Dobó Sándor Csörsz báró szerepében kitűnő alakítást [...] Ily kritikát mondha­tunk Nagy Gyida Szaniszlójáról is Hangja kellemes de gyenge [...] Lujza Pártos Etel Csólcáné Dobó Sándor Szentmiklósy és Németh János mindannyian [...]