Pápa és Vidéke, 6. évfolyam 1-52. sz. (1911)

1911-02-19 / 8. szám

?6. PÁPA ÉS VIDÉKE. 1911 február 5. — Legelő felujitási kísérletek Veszp­rémben. Tekintve a közlegelők elhanyagolt állapotát, a vármegyei Gazdasági Egyesület elhatározta, hogy a megye területén 3 köz­ségben 5—5 hold területen legelő felujitási kísérletet létesit. Az egyesület ezen szándé­kának támogatására felkérte a földmivelés­ügyi kormányt. — Hetven éves kath. lap. Egy tudo­mányos és társadalmi folyóiratunk a »Regi­lio« most lépett 70-ik esztendejébe. 1841-ben Szaniszló Ferenc, a bpesti központi szemi­nárium elöljárója indította meg. A 60-as években Palásthy Pál egyet, tanár szerkesz­tésébe került, később pedig báró Hornig Károly állt a lap élén. Nagyon sokáig volt szerkesztője Breznay Béla egyetemi tanár is. Jelenleg nagyon ügyesen, teljesen új alapo­kon állva, a modern korba helyezve Dudek János dr. egyetemi tanár szerkeszti, kinél a múlt héten tisztelgett a kath. sajtó vezér­kara s üdvözölte a jelenlegi szerkesztőt. Az időben öreg, de szellemben erőteljes Reli­giót ajánljuk a komoly, tudományos dolgok­kal foglalkozó intelligencia figyelmébe. — A marcaltőiek öröme. Mi lehetne más, mint hogy vasúti utjuk tel lesz töltve s ezentúl a tavaszi és őszi esős időben nem kell akkora vizet megúszni, ha valaki a vasútra ki akar jutni! Mint halljuk, a neve­zett utat megyei segítséggel fogják jókarba helyezni. * Felsőmezői dűlőben 8 hold (á iooo D-öl) tetjedelmü földbir­tok eladó. Értekezni lehet Petőfi-u. 9. sz. házba d. u. 1—2 óráig. * Köhögés, rekedtség, hurut ellen legjobb a NÉMETH-féle BORNIL'Ctikorka. 1 doboz ára 40 fill. Kapható Németh Dezső gyógyszertárában Pápán. Kevés tőkével nagy > ] \ keresetet érhet el, ha pf^j^Tkötőgépet vesz Hanauer fv^t^JS Zoltán vaskereskedésé­ben Pápán. Munkás-sorsjegyek, melyeknek jövedelméből a helybeli keresztény­szociálisták egy egyesületi házat akarnak szerezni, még mindig kaphatók az egve­sületi helyiségben: Szentilonai-u. 12. sz. alatt. Húzás 1911.szept. 8-án lesz. M. kir. anyakönyvi kivonat. 1911. febr.3-tól 1911. febr. 9-ig. Született: Csurgai Dániel földmivelő és neje Gyimóthy Zsófia fia: Dániel, ref. Scholz József szövőgyári munkás és neje Lehmann Emma fia: Frigyes, ev. — Knapp József kőmives és neje Popovics Karolina leánya: Irén, rk. — Major József vasúti irodakezelő és neje Tóth Ágnes fia: Nándor József, rk. Házasságot kötöttek : Nádoscli Lajos, ispán ref. és Dezső Mária, ev. — Major Mihály, vasúti raktárnok ev. Kocsis Lidia, ev. — Weisz Móric, keres­kedő izr. és Hoffmann Malvin, izr. — Kock Mihály, kőmives rk. és Takács Rozália, rk. Halálozás : Gergyesi János rk. 11 hónapos, tüdő­lob. — Sternfeld Béla izr. 7 hónapos, görcsök. PÁPAI UTMUTATÓ. Asztalos: Keresztes Gábor épület- és bútorasztalos, Jókai-utca 56. , AC S: J3ösze JVlihály oki. ácsmester, Gyimóthi-út 17. l\uni Jvtihály ácsmester, Kertsor-utca 27. J3iztosító-intézet: £lsö magyar általános biztosító'-társaság. Fő-u. Takarékpénztár épület. Nanauer Holtán vaskereskedő, Főtér. T3ádogos: fukhec £Iek épület- és díszmű-bádogos, víz­vezeték szerelő, Széchenyi-utca 2. J3ögnár: Szabó jVtóric bognár és kocsigyártó, Vásár-u. 7. Tarhely és fodrász; frauendienst Yiktor, főüzlet: Széchenyi-tér 1. fióküzlet: Főtér 26. ; Giczy Kálmán, fodrász és borbély Győri-út 5. Pladik József, Főutca 23. Cipész: jÜ)orcsy János, saját készítményéi cipőraktár Flórián-utca 25. Cukrász: Nunka Anna, (Muck utóda) Főutca 16. Csizmadia: jjanasi József, Szentilonai-u. 19. Legény ferenc, Szentilonai-u. 14. JÁátz János, Szentilonai-u. 3. Esztergályos: Yince József, Eötvös-u. 24. / Építőmester és vállalkozó: fa jYuhály, Hunvadi-utca 5. sz, (Újtelep) Telefon 4. Lukács jDezso, oki. épitő és építkezési vál­lalkozó Laki-utca 25. porvátl] Károly okleveles építő és építkezési vállalkozó Kertsor-utca 36. !fj. JJorváth József. Széchényi-utca 10. sz. • Eüszer- és csemegekereskedő: fápavidéki szövetkezetek központja. Kcr. fogyaszt, és értékesítő szövetkezet. (Fűszer-, csemege-, bor- és lisztkereskedés.) Nagy­ban és kicsinyben Főtér 21. Gépész és Kovács: Harák Gyula, Jókai Mór-utca 23. Gyógyszertár: Irgalmasrend, Jókai-u. 7. (Kórház telefon 83.) Karlovitz Aáolf, Városi gyógyszertára» Fő­utca 8. sz. Nemeit; í)ezsö «Anna gyógyszertára» Tizes­malom mellett. f iatsek Gyula Kistér. Rentes és mészáros: Gaá! Gyula hentes és mészáros, Deák Ferenc­utca 10. Telefon 60. (Saját ház). Snattner Géza, hentes és vendéglős Flórián­utca 2. (Saját ház). Yida János Korona-utca 47. sz. Kefekötö : fakrócz Kálmán, Fő-u. 13. JÁagyar Gyula Kossuth-utca 1. Kékfestő: Kluge Károly, Széchenyi-tér 12. sz. Kályhás; Kreizer József es fia, első pápai minta­majolika-cserépkálvha- és különlegessé­gek gyára. Széchenyi- és Zöldfa-u. sarok. Könyvkötő és könyvkereskedő: jMayer Adolf, könyvkötő cs könyvkereskedő Fő-u. (Városház épület). Könyv- és papírkereskedő: Wajdits Károly, Fő-utca 27. Hajnóczky Árpád Fő-utca 11. Kötélverő: Leiner Ignác, Vásár-utca 27. lisztkereskedö. Mészáros £lek lisztkereskedése és házikenyér sütődéje Széchenyi-tér 1. jYíezeskalácsos és viaszgyertya öntö:. Nagy Károly, Fő-utca 17. jYíüvirág készítő: Szita István, Kuruc-u. 8. JYialomépittö: feterrjell József, Jókai Mór-utca 102. Órás és ékszerész : Kunte utóda (Szijjártó Gyula) Fő-u. 7. Paprika-keresk.: Dudás István, Zápolya-u. 5. Szobafestők: \ 33aIo^h Gyula, Petőfi-u. 15. J3iró József Barát-utca 3. Regner fái, templom- és díszfestő. Több­pápai templom restauratora. Sütő: jÜajnóczky fe'la, Jókai-u. 4. Özv. JJochold ferencné, Jókai-u. 29. fá ;ai János, Czuczor Gergelv-u. 1. Szabó: l\ókay JÁátyás, Csatorna-u. 9. Yágó £)ezsö, férfi divatterme Főtér 19. Yida Cyula, Viasz-utca 15. szám. Szatócs: Özv. JJeim Ignácné, Szent-Ilonai-u. 11. Graf Samu Barát-utca, a Barátok templomá­val szemben. Szeszkereskedő: 1 ferger ferenc es fia, Corvin-u. 16. Telefon 70 Nagy Vilmos, Főtér 27. Cőzsde: Giczy Yilma, dohány-, szivar-, postai érték­cikkek- és okmánybélyegek elárusitó helye Főtér 14. sz. ! Temetkezési vállalkozó : Nagy Gyula (Takács utóda) Széchenyi-tcr 14.. fakróc Kálmán, Petőfi-u. 20. Vas- és gépkereskedő : JJanauer Hoitán, Fő-tér, uradalmi bérház. Gedey József, Kossuth Lajos és Deák Fe­renc-utca sarkán (A párisi nagyáruház átellenében). Üveg- és porcellánkereskedő : Saád Lajos üveg- és porcellánkereskedő­Fő-u. 4. (Griff átellenében). Vendéglős, szállodás és kávés: Alasz ferenc, vendéglős és beszálló Celli-út 9. fauem-kávéház, Fő-u. 14. Czirfusz Antal, vendéglős Deák F.-utca 3. Szilárd és ffaász Hungária szálloda Főtér. Gaál János, sörödés. Rákóczi-utca. Geiling,.Gyula vendéglős Szentilonai-u. 12. Graff Ödön kávéháza, Fő-u. 23. JJors István, vendéglős és füszerkereskedő. Arany János-u. 1. (Ujtelp). Özv. Ktitrovác Józsefné sörödéje, Fő-tér 13, Nagy jYtátyás vendéglős, Jókai-u. 62. Neumann ferenc vendéglője és beszállója. Ányos Pál- cs Major-u. sarkán, feidl ferenc Zöldfa-vendéglője Csáky-u. 24. Snattner Géza vendégős és hentes, Flórián-u 2. Curcsányi Samu, vasúti vendéglős. Wellner Sándor, kávés. «Otthon»-kávéház. Kossuth-utca 24. Zsilinszky Lajos (Griff-szálloda) kávés és vendéglős, Főtér. Zongorakereskedő. K u rtz Gyula, Fő-tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom