522 találat (0,104 másodperc)

Találatok

1. 1955-12-17 / 98. szám
[...] eladásra I Az egri Bródy Sándor I stúdió színjátszói Molière Sca [...] Mihály Póczlk Erzsébet Bozsing György Szaniszló Margit Me czenzef Ferenc Pataki [...] I na Áprily Lajos Sástíi Sándor Ármány és Szerelem Rembrand összeolvasva [...]
2. 1956-10-10 / 79. szám
[...] járási pártbi­zottság beszámolóját melyet Tóth Sándor elvtárs a járási pártbizottság első [...] országot s mintha folytatná Szabari Szaniszló azt mondta Talán követünk el [...] ajkát A hozzászólások után Tóth Sándor elvtárs adta meg a vá­laszt [...]
3. 1956-10-10 / 79. szám
[...] rájuk bízott gyereke­ket Ez érződött Szaniszló 1 st vánné konyhavezető hangjából [...] csak zsíroskenyeret vacsorára Igaza van Szaniszló István nénak s ezúton kérjük [...] ravidéki Erőmű kultúrtermé­ben Előadó Koltay Sándor Vita vezető Bodor Mihály ÜJABB [...]
4. 1957-07-24 / 58. szám
[...] KERESÉS után si­került csak Nagy Sándort a petőfibányai KISZ titkárt megtalálni [...] dolgoznak is dicséri őket Nagy Sándor Nem is akárhogyan RENDETLEN VOLT [...] a versenyen csatlakozott Zsemle Ferenc Szaniszló József csapata is Igyekeznek a [...] nehezebb mérkőzésen résztve hessen NAGY SÁNDOR mégis pa­naszkodik úgymond néha néha [...]
5. 1957-10-02 / 78. szám
[...] tagjai Az ülés előadója Tóth Sándor elvtárs a megyei pártbizottság osz­tályvezetője [...] elért két­ségkívül jelentős eredmények­nek Tóth Sándor elvtárs azután arról beszélt hogy [...] mondotta Mor­vái elvtárs majd megdicsérte Szaniszló és Zsemje elvtárs KISZ brigádját [...]
6. 1958-03-20 / 49. szám
[...] kedvence lett Meghatóan játszotta Gál Sán­dor az öreg Borbás szerepét Feleségével [...] és hideg szél csípi arcunkat Sándor József Benedek írja a naptár [...] számú általános iskola ahol Szabari Szaniszló általános is­kolai igazgató a kultúrház [...]
7. 1958-05-21 / 100. szám
[...] kísé­rőnket a Szputnyik III at SZANISZLÖ JÖZSEFí a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt [...] KISZ Köz­ponti Bizottságának első tit­kára Sándor József az MSZMP Központi Bizottságá­nak [...] eredményeként UT Egerben a Bródy Sándor utca közepetáján az árok partjára [...]
8. 1958-09-19 / 203. szám
[...] utazók­kal való udvarias magatartá­sukért Adler Sándor Légrádi NEMRÉGIBEN történt Pé tervásárán [...] amelyben Zsom Imre gépkocsivezető és Szaniszló Fe­renc kalauzt dicsérik segítő­készségükért a [...]
9. 1958-09-23 / 206. szám
[...] üdvözölte a megjelente­ket K Nagy Sándor elvtársat az MSZMP Központi Bizottsá­gának [...] tanácsszervek küldötteit Ezután K Nagy Sándor elv­társ az ünnepség szónoka emelkedett [...] ha­tározatoknak címmel E cikk foglalkozik Szaniszló Ferenc egri lakos lakásügyével Az [...]
10. 1958-10-29 / 237. szám
[...] köszönhet­jük Szászi Andrásnak Ró zsaszentmártonban Szaniszló Józsefnek Petőfibányán Go da Istvánnak [...] tél a fogát mondja Szalmá­st Sándor tsz elnök A tavaszi vetés [...] is Jovbák Emma és Derest Sán­dor A fiatalok asztal­hoz ülnek A [...] óvni erősíteni kell ma is Szaniszló Józsefnek is Goda Istvánnak is [...]
11. 1958-11-12 / 249. szám
[...] W Névnap Ne feledjük csütörtökön SZANISZLÖ ÖTSZÁZ MÉTER hosszú új villanyvezetéket [...] az egri Vendéglátó Vállalat Lukács Sándor brigádjá­nak cukrászműhe­lyébe Ahogy belépünk meleg [...] frissen sült tészta illatával Lukács Sándor és Gyulai Dávid fog­yod bennünket [...] minden­ki csak dicsérni tudhatja Lukács Sándor brigádjá­nak készítményen p Cikkünk nyomán [...]
12. 1959-03-13 / 61. szám
[...] meghonosítá sában a termelésben mint Szaniszló József Lőcsei í Emil fiatal [...] létrehozásához mondotta többek között Komlós Sándor elvtáre az újlaki Téglagyár igazgatója [...]
13. 1959-10-13 / 240. szám
[...] Sípos Sárosi Bozsik Szojka Kotász Sándor Gö röcs Albert Bund zsák [...] hivatalos egyéni versenyt a magyar Szaniszló nyerte A kassai marathoni nemzet­közi [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor u í Felelős vezető Mandula [...]
14. 1960-06-11 / 137. szám
[...] szelvénye van például Cseh János Szaniszló Ferenc Nyeste Ernő gépko­csivezetőknek vala­mint [...] a városi pártbizottság titkára Tóth Sándor a megyei pártbizottság osztályvezetője Kocsmár [...]
15. 1961-04-21 / 93. szám
[...] Török Laczik Juhász II Bokros Sándor Varga Tóth Juhász I Gál [...] Gé­za János Bocsi Éva Zsuzsanna Szaniszló Éva Valéria Szabó End­re Sándor Ködmön Éva Mária Kiss Sándor János Hágen István Hóra Rozália [...] György és Mező Mária Molnár Sándor és Hajdú Ilona Hegedűs Sándor és Stricz Mária Erzsébet Hegedűs [...]
16. 1961-04-25 / 96. szám
[...] szabódtak a pesti kiküldöttek Mucsi Sándor a megyei ta­nács ipari osztályának [...] sőt még az a kuka Szaniszló Berci felesége rá is kiabálta [...] Eger háló eladási ára mondta Sándor a 5350 forint szerényen Balázs [...]
17. 1961-10-03 / 233. szám
[...] munkájáról ŐSZIESRE AZ EGRI Petőfi Sándor Kol­légium épületét mindenki is­meri Reggelenként [...] találom Tóka János igaz­gatót és Szaniszló Istvánná gondnoknőt Ketten irányítják a [...] hogy Látogatás az Egri Petőfi Sándor Kollégiumban megsaoktassuk s megszerettes­sük velük [...] gyomrot kell jóllakatni Ezzel kapcso­latban Szaniszló Istvánná gondnoknőt kérdeztük meg AZ [...]
18. 1961-11-16 / 270. szám
[...] végez vagonkirakó Okleveles kiváló dolgozó SZANISZLÖ JÓZSEF a Petofi altáróban dolgozik [...] Szászi András bri­gádvezető Novák Ferenc Sán­dor Elemér de a brigád min­den [...] várják a keres­kedelmi szervektől Pethő Sándor
19. 1962-11-07 / 261. szám
[...] Nagy Hegedűs Kiss Bagó Kovács Sándor Balogh Bondik Csirke Rácz Ed­ző [...] II Imre III Edző Dorner Sándor Kezdés után enyhe rózsái fölény [...] második menetben Dutka nagyerejű egye­nesétől Szaniszló megroggyant majd feladta a harcot [...] megyei Nyomda Vállald Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...]
20. 1962-12-01 / 281. szám
[...] Kassai Mária Lénárt Vero­nika Papp Sándor Szabó István Fodor Marianna Németh [...] Penyaskó Cecillia Stadler Ernő Ecsédi Sán­dor Mestyán Ildikó Nagy Tibor Sütő [...] János Adám Gizella Tihanyi András Szaniszló Magdolna Be reczkei Zoltán Baráth [...] Marx Károly utcában Alkot­mány utcában Sándor Imre utcában Csiky Sán­dor utcában Maczky Valér utcában ÉMÁSZ [...]