21. oldal, 417 találat (0,153 másodperc)

Találatok

401. 2007-02-17 / 40. szám, szombat
[...] egy napig ne tudjon hazudni Kérése teljesül A baj csak az [...] milliomos láz A táncmester Vágó István MARKÍZA 5 00 Reflex 5 [...]
402. 1984-11-14 / 270. szám, szerda
[...] ellátásáról váltottunk szót Her vay Istvánnal a vendéglátóüzem vezetőjével Régóta dolgozom [...] felmentést a hallgató előzetes írásbeli kérése alapján Az igazolatlanul hiányzót figyelmez­tetik [...]
403. 2016-10-01 / 228. szám, szombat
[...] Jányokon megállították az egyházkarcsaiakat ÁGH ISTVÁN Jányok Egyházkarcsa A nyugat szlovákiai [...] elhalasztották a novemberre a vendégek kérése miatt Bodíky Dübravka 2 1 [...]
404. 1959-11-24 / 47. szám
[...] ta kérésére közöljük selyem­bársony anyagához Kérése sze­rint szoknyája szűk Gyönyö­rűen elrendezett [...] szabad finnyás­ Várva várjuk Verner Istvánná Felisz forróné kérésének teszünk eleget [...]
405. 1951-03-15 / 63. szám, csütörtök
[...] Bizottság összes elképzelhető hivatalait hogy kérése meghallgatásra találjon és hogy ott [...] továbbra is szabadon garázdálkodha­tik SZARKA ISTVÁN I
406. 1990-04-24 / 96. szám, kedd
[...] kérdést előbb önma­gunknak majd Rapand Istvánnak a galántai részleg vezetőjének A [...] többezres végösszeg­be Szerintünk a nyugdíjasok kérése jogos és indokolt ha már [...]
407. 1995-06-13 / 136. szám, kedd
[...] léphet a nemzetközi erők parancs­nokainak kérése nélkül amely vi­szont a világszervezet [...] testület kizárja soraiból B Kovács Istvánt Ám a szavazáson a ma­gyar [...]
408. 1923-02-13 / 34. (187.) szám
[...] és Ferencet Öry Lászlót Roskó Istvánt Hrip­ka sógorát továbbá Neviczky Konstantin [...] tudják hogy Franciaországnak ez a kérése rendkívül megnehezítette Bonar Law helyzetét [...]
409. 1995-07-12 / 160. szám, szerda
[...] sávban en­gedik a járműveket Varga Ist­vántól a közúti határát­kelőhely vezetőjétől megtud­tuk [...] Az államügyész most azzal érvelt kérése elfogadása mellett hogy Craxi ügyvédjei [...]
410. 1936-11-17 / 263. (4112.) szám
[...] hirdetés ara érti gzives me keresé esetleg részletekben is A nráflai [...] 90 elve alapján áll Szépe Istvánná Guta gozni akarok 11 jeligére [...]
411. 1995-09-04 / 204. szám, hétfő
[...] semmilyen külföldi szerv vagy intézmény kérése sem jogi segítségnyújtásra Az ügyész [...] eltávolí­totta Lendvay Tibort és Tenczel Istvánt és a helyükre szakmai szempontokat [...]
412. 1930-11-02 / 250. (2471.) szám
[...] nyert a segítségre szo­rulók sóhaja kérése A város egész társadalmában komoly [...] népszerű Hungaricus Viatora Sáros Dobay Istvánja s komoly csendben hallgatta min­denki [...]
413. 1995-10-05 / 230. szám, csütörtök
[...] Egy állítólagos volt SZISZ es kérése kollégáihoz A Národná obroda szerkesztőségétől [...] Kft képviselőjétől valamint kol­légájától Szekeres Istvántól a Bábolna Takarmányipari Kft kül­kereskedelmi [...]
414. 1990-12-15 / 294. szám, szombat
[...] alighanem jogos volt a nyelvészek kérése hogy a tömegtájé­koztatás a leghatékonyabban [...] meghívottak köz­reműködésével lezajlott tanácskozás Lanstyák Istvánnak a társaság titkárának a bevezetője [...]
415. 1923-06-02 / 122. (275.) szám
[...] Szerdán délelőtt íéltizkor megjelentek Mulicky Istvánnál a besztercebányai keresztényszociális párt el­nökénél [...] és az a szülők minden kérése dacára sem akarta kiadni azzal [...]
416. 1996-09-16 / 216. szám, hétfő
[...] Ferencváros hórihorgas ügyvezető elnökével Szívós István­nal közvetlenül az elnökségi ülést követően [...] új életet kezdek Volte külön kérése igénye Nem i A fia [...]
417. 1923-05-10 / 106. (259.) szám
[...] János dr t gondnokká Fekete Istvánt pénztárossá pedig Medgyesi Jánost választották [...] bizottságnak mielőtt dönt a Beth­len kérése ügyében ezt a részét értjük [...]