Prágai Magyar Hirlap, 1932. május (11. évfolyam, 101-123 / 2914-2936. szám)

1932-05-07 / 105. (2918.) szám

1982 május 7, gombai ^K^GAi-yvvAfii^a^iRiiap ✓ Magyarország és Svájc a Davis Cup második fordulójában Monakó vezet Norvégia ellen — Ma kezdődik a csehszlovák­osztrák mérkőzés Prágában Budapest, május 6. (Szerkesztőségünk távirati Jelentése) A magyar—finn Davis Cup-mérkőzés, amint az előrelátható volt, 5:0 arányban végződött Kí!*í| £p54«#«8p a modern szépségápolásnak a teljesen SaiJjy 8 WbLti’GiC! megtisztított arcbőr. Amit ,,lvory Aj arcvíz használata által tökéletesen ffif. <r & elérhet, mert: „Ivory Skln Food“ f E arcbőrének minden pórusába behatón 1$ ja ű |J ** tisztítja, .*s összehúzza és arcbőrén ét 4r ' $ i íziikséges tápanyagot nyújtja A/ í£ ..tvory arcvizzel" (ké. t*-— nagy üv. ké; 2>•—) ápolt arcára használjon. ,, [vory“ olajos éjjeli Crémet ké. J2-— Sr és vtvory ‘ puderbazis Crémel nap­palra ké. 12 — Savsy gyógyszertár Bratislava, Mostová 2 fESső fe§$éta!@ fii Magyarország javára. Szerdán a Kehrling-Gahro- vítz pár 6:4, 6:8, 6:8 arányban verte a finn Gro- íenfeld-Biaudet kettőst. Csütörtökön Gabrovitz Biaudetet háromszor 6:1 özetekkel, Kehrling pedig Grotenfeldet 6:0, 6:3, 6:4 arányban győzte le. — Magyarország a II. fordulóban & jövő hét közepén Dublinben az írekkel találkozik. Brüsszel, május 6. Svájc—Belgium Davis Cup- mérkőzése a svájciak 5:0 arányú győzelmével végződött- Szerdán a svájci Aeschlimann-Fisher páros a belga Lacroix-De Borman belga kettőst 6:1, 1:6, 6:1, 6:4-re verte. Csütörtökön Fisher a tartalék Van Zuylent 8:6, 8:1, 8:6, Aeschlimann pe­dig J. Weinst 6:3, 6:2, 6:2 arányban késztette megadásra. Svájc a II. fordulóban a Monakó— Norvégia meccs győztesével találkozik. Osló, május 6. Tegnap kezdődött meg a norvég fővárosban Monakó—Norvégia Davis Cup-meccse. A monakóiak, akik előzőleg a dánok ellen 0:5 arányban vesztettek barátságom mecessen, az első nap mindkét játszmájukat megnyerték. így Ga- leppe megverte a norvég Hagent 6:3, 6:4, 6:8, 6:1 arányban, Landau herceg pedig Thorklldsennel végzett 7:ö, 6:2, 6:2 scare-ral. Monakó 2:0 pont­aránnyal végzett, Prága, május 6. A I. OsLTK szigeti pályáján ma délután kezdődik meg Ausztria és Csehszlová­kia Davis Cup-mérkőzése. Az első meccset, Hecht játsza Artens ellem, mig Menzel Matejkával mérkő­zik. A két csapat a Davis-Cup-ben eddig még csak egyszer találkozott. 1929-ben Béősben Artens uigy Kozseluh Jánostól, mint Menzel töl kikapott, azonban Matejka megnyerte mind a két egyesjátsz­máját. A döntést Csehszlovákia javára a Kozseluh- Maoenauer pár érte eL Kalmár játszik hátvédet az olaszok ellem magyar válogatottban Fölállították az olasz csapatot is — 10:6 arányban végződött az olasz-magyar boxmérhőzés a magyarok javára Budapest, május 6. (Szerkesztőségünk telefonje­lentése). Máriassy Lajos dr. szövetségi kapitány tegnap este felállította az Olaszország ellen május 8 án játszó magyar válogatottat. A csapat a kö­vetkező: Háda v^erencváros) kapus; Kalmár (Hungária), Dudás (Újpest) hátvédek; Borsányi (Újpest), Sáros! (Ferencváros), Lázár (Ferencváros) fedezetek; Tit­kos, Cseh II. (Hungária), Tural, Toldi (Ferencvá­ros), Híres (Hungária). — Tartalékok: Korányi (Ferencváros), Takács II., Horn (Budai 11). Tegnap délután a ül. kerület a müncheni Wackert 5:2 (2:2) arányban győzte le. A kérőiét csapatában Háda és Cseh II. is játszottak. A gólo­kat Zllahy, Cseh II., Győry és Fenyvessy (2) rúgták. A Bocskai Brassóban a Bruaovlát IrO (1:0) arány­ban legyőzte. Tegnap este folyt le a városi színházban a* V. magyar—olasz amatőr válogatott ökölvivómérkő­A pozsonyi CsAF-MLSz intézőbizottságának ülése Pozsony, május 6. Pozsonyi eportmunk&társumk- nak telefonjelentése: A CsAF—MLSz intézőbizott­sága tegnap este ülést tartott, amelynek fontosabb határozatait az alábbiakban közöljük: A Kassai AC kérése, hogy tartozásait havi 150 koronás részletekben fizethesse, elfogadásra talált. — A központi igazgatótanács a jövő csütörtökön este fél 8 órakor' a szövetség helyiségében fontos ülést tart. — Dobay István, az Eperjesi TVE játé­kosa a prágai DFC-be lépett. Az intézőbizottság kiadta. Az intézőbizottság a legszigorúbban figyelmez­teti a kerületeket, hogy a válogatott mérkőzésekre előzetes engedélyt kérjenek, ellenkező esetben sú­lyos büntetést szenvedhetnek. A Rimaszombati ME panaszt emelt, hogy a lo­sonci Slavia nem tett eleget egy mérkőzésilekötés- nek. A RME-t a Slavia elmaradása miatt 155 koro­na kár érte. A CsAF—MLSz a RME kártérítési kérelmét pártolólag terjeszti fel a központhoz. A kassai kerület Krakóval, az ungvári klubok egy bécsi proficsapattal akarnak játszani. A ké­relmeket kiadták Kohut Pál nemzetközi referens­nek. TENNISZ /{ A csehszlovák tenniszligabajnokság során csü­törtökön Kna«ny Blaholt 6:8, 4:6, 6:4, 6:1, 6:4 ará­nyú izgalanaa és nívós küzdelem után győzte le. — A Maleceek—Novotny dr. meccs a sötétség miatt 2:1 szetaránnyal Malecsek javára, félbemaradt. )( Varsóban megkezdődött Páris—Varsó város- közti tennlszmérkőzé9. Brugnom W. Stolarowot 6:3, 5:7, 0:0, 6:0 arányban győzte le, mig Tlozincz- ky a francia Duplaix-t verte 2:6, 6:3, 6:1, 7:5 arányban. A francia Adamof-Gentien kettős a len­gyel Jedrzejowslca-G.Stolarow párt kétszer 6:4 arányban késztette megadásra. A mérkőzés igy 2:1 arányban áll a franciák javára. . )( A japán Síoh nyerte meg Görögország ten- niszbajnokságát Grandguillottal szemben. A férfi- párosban a japán Miki-Satoh pár nyert. )( Jóváhagyott szlovenszkói tenniszversenyek. A prágai OsLTA eddig a következő szlovén ez kói. tériniszversenyeket, engedélyezte: .Vilnius 25—26: Karpathenverein, Késmárk Ótátrafüreűen. — Au­gusztus 4—7: Besztercebányán Szlcvenszkó baj­noksága. — Augusztus 12—15: Lévai SE, nemzet­közi. •— Augusztus 25—29: Magas Tátra SK, baj nokságok, Eodzsa dr.-eerrleg, — Szeptember 8—11: zés, amelyet a magyar team 10:6 arányban nyert meg. Légsulyban Kubinyi revansot vett Rodrige- zen berlini vereségéért., bantaanban Énekes ponto­zással győzött, pehely ben Szabó verte Alexandrit. A könnyüsulyban Bianchini verte Fogast, welter- bem Cassadei győzött Kerekes ellen, középsuly- ban Longilo ti győz Szigeti ellen, kienehézsulyban Császár verte a hatkllóval súlyosabb Romit. Ne­hézsúlyban Körösi győz Rovati ellen. Az olasz válogatott lölállitása Róma, május 6. Pozzo szövetségi kapitány a ma­gyarok ellen a következő olasz válogatottat viszi JBndapestre: Combi (Juventus) kapna; Roeetta (Ju- ventus), Allemandi (Ambroeiana) hátvédek; Pitto (Bologna,), Ferraris (Róma), Bertolinl (Juventus) balfok; Constantlno (Róma), Cesarini (FO Túrta), Meaiza (Ambroeiama), Magnón! (MMánó), Orsi (Ju- ven tus) csatárok. Tartalékok Selavi kapus; Moa- zeglio hátvéd, Oolotnbari haif és B&nohéro csatár. LTK Kpeiges, bajnokság és serleg. — Szeptember 18—19: Kassai SC, nemzetközi verseny ótátrafü­reden és a „csehszlovákiai magyarok" bajnoksága. ATLÉTIKA )( A Csehszlovákiai Magyar Atlétikai Szövetség érsekujvári értekezlete. Érsekujvári tudósítónk je­lenti: Holota János dr. nemzetgyűlési képviselőnek, a Csehszlovákiai Magyar Atlétikai Szövetség elnö­kének hivatalában a napokban fontos értekezletre került sor, amelyen megjelent Róvay Ietván, az MTSz elnöke és Monavek Gyula, Pozsony nyug. polgármestere, MTSz társelnök. A® értekezlet meg­állapította azokat a feltételeket, amelyek mellett a Csehszlovák Atlétikai Szövetség megkezdi a tárgyalásokat a Csehszlovák Atlétikai Szövetség­gel. A tárgyalások lefolytatására Holota János dr.-t kérték fel, aki már a közeljövőben érintkezést keres Plickta századoshoz, a prágai szövetség elnökéhez. )( Két uj csehszlovák távfutó rekordot állított fel Csehbródban Choteborsky. A 8 angol mérföldön 45:41.7, a 10 angol mérföldön pedig 51:46.8 perces időt ért el a Vltkoría Zsdzskov volt atlétája. )( A lengyel Heljasz Krakóban a sulydobásban 14.89 méterrel, a diszkoszvetésben pedig 44.69 méterrel uj lengyel rekordot állított be. )( Ben Eastman, az amerikaiak uj olimpiai re­ménysége a 440 yardon 47.1 másodpercet ért el. — Towaban Weillíng a 120 yardoe gátfutásban 14.4 mp. alatt beállította a világrekordot, — Metdalfy & 100 yardon 9.5 mp. alatt lett első. SPORTHÍREK )( Magyar csapatok Ruszinszkóban. Tudósítónk jelenti: A pünkösdi ünnepeken három magyar csa­pat szerepel a kárpátaljai egyesületek ellen. Az Ungvári AC, valamint az UTK ée az UMTE a bu­dapesti amatőr BESZKÁRT-t látják vendégül. — A debreceni Bocskai május 14-én Beregszászon a BFTO, vasárnap a Munkácsi SE és hétfőn Ung- várott az SK Rusj ellen játszik. — Csapon, a CsAF—MLSz legfiatalabb kárpátaljai egyesülete, a OsSE a budapesti amatőr Ferencvárosi Vasutas SC-ot látja vendégül. )( A Hungária Prágában május 12-én a csehszlo­vák válogatott tréning-partnere lesz. Eszerint a következő héten egymásután két magyar veze­tő egyesület játszik Prágában, miután május 11-én a Sparta a Ferencvárost fogadja. )( A Schmeling —Sharkey boxmérkőzés — az amerikai éli:kkLá.-'i mozgalmak miatt — csak június 2i óh folyik le Nowyorkban. KőztfAXPasaicn. A nemzetközi ipari egyezmények jelentősége Prága, májjius 8. A kereskedelmi és Ipar­kamarák központija részletes véleményezést dolgozott ki a nemzetközi iipari egyezmé­nyek kérdéséről. Mint ismeretes, az európai unió tanulmányi bizottsága által delegált szakértői albizottság a nemzetközi ipari egyezményeket a gazdasági válság leküzdé­sét szolgáló módszerek és eszközlök között az első helyen említette. Lényegileg azonos véleményének adott kifejezést a nemzetek szövetségének 1981 szeptemberiben tartott kilencedik ülésén a második bizottság is, amely rögtön meg ie jelölte azokat a szak- imákat, amelyekben a nemzetközi egyezmé­nyek különösen kívánatosak volnának- Ezek a szakmák a következők: gabona, bor, pa­rafa, kender, szén, fa, papír, müselyem, bőr, elektrotechnikai ipar, autó, vegyiipar stb. A csehszlovákiai kereskedelmi és .ipar­kamarák. központja véleményezésében min­denek előtt azt hangsúlyozza, hogy a nem- .zetközi ipari egyezményeknek az európai államok gazdasági közeledésére kifejtett hatását nem vszaibad túlértékelni. A nemze­tek szövetsége ezt a kérdést már az 1927. évben megtartott uemzelközi gazdasági konferencia óta figyelemmel kíséri, ame­lyen különösen Loudber befolyása alatt er­re a kérdésre különösen nagy súlyt helyez­tek. Ennek el lenére "az 1927- évi konferen­cia határozataiban .'megelégedett az általá­nos elvek megállapításával s ajánlásával. Azóta ennek a kérdésnek a szakértők is kü­lönös figyelmet szenteltek s azzal az euró­pai bizottság szakértői hivatalosan is fog- i Mkoxtaik. Az ipari egyezményeket ezelőtt lényege­sen túlértékelték. Ma már szkeptikusabb vélemények vannak túlsúlyban és kétségte­len az, hogy a nemzetközi egyezményeknek csak bizonyos ipari szakmákban van helyük és pedig azokban, amelyek tömeges és egy­szerű, vagy pedig speciális készítmények termelésére vannak berendezve­Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a nemzetközi ipari egyezmények nemcsak az iparpolitikával, hanem az államok hivatalos külkereskedelmi politikájával is szoros ösz- szefüggésben vannak. Ama nézettel szem­ben, hogy az ipari egyezmények fölösleges­sé teszik a védelmi politikát s ezzel a vám­falak lerombolásához és a vámtételek köl­csönös csökkentéséihez vezethetnek, szemben áll az a tény, hogy a nemzetközi ipari egyez­mények éppen ellenkezőleg igen gyakran az egyes államok vám/védekni intézkedései­re támaszkodnak, emellett az aránylag ma­gas vám a biztositó szelep 'jellegét ölti éh- pen a nemzetközi egyezmény további meg­tartására való törekvéseknél és az outside­rek kirekesztésénél. Éppen a mai gazdasági válságban az tűnt ki, hogy a nemzetközi egyezményére könnyen csütörtököt mondanak. Éppen ez­ért a nemzetek szövetségének szakértői bi­zottsága legújabban már sokkal óvatosab­ban nyilatkozott erről a kérdésről, mint az 1927. éviben tartott gazdasági konferencia­Ami a nemzetközi egyezmények jövőbeli, programját illeti, csak európai vagy világ- egyezményekről lehet szó. Az ilyen nemzet­iközi egyezmények azonban mindenkor az PHILIPS PÁLYÁZAT Közöltök, hogy a díjaknak megítélése a beérkezett nagyszámú (19.196) pályázat miatt egy kissé megkésett. Az elért kiváló eredmény és á különböző nyelvű jelmondatok mérlegelésének a nehézsége arra késztetett bennünket, hogy két első díjat tűzzünk ki. Április 4.-én közjegyző ellenőrzése mellett lettek a pályázatok felbontva, felülvizsgálva és a jelmondat szerint értékelve. Ezen előkészítő munkálatok után április 21 .-en ugyancsak közjegyző ellenőrzése mellett a PHILIPS cég igazgatósága a díjakat következőképen osztotta szétt I. díj; 1 gramorádio „Philips Super-lnductance" 10.000.—- Ki ellenértékben, Zdenék Vecka, mozdonyvezető, Járomé? a. L. JnbnondaH „Yóara: Philips Rádió, Dnest Philips Svper-lndacfanoe, Zftpai Philips? Őfcn svét jafté pfekvapff* Ohnheiser Anrva ómő szaktanító felesége, KoUesdvowItz Jelmondat! *Ders gordisebea WeHenknoten Ewrcpas lőst® nicht FiHpp'* Soha Alexander, sondorn Philips Soper-tndoctanca!"' 8L dfjs 1 Philips „Super-lnductance" készülék 730A 4.975.— ICÍ értékben, Kiss Viktor úr, Tatranské Matfiary Jelmondat: „Amióta Phfffp* Söpör-Indoctance a vílógori vas*, Philips Soper-lndoctanceban van a világi" 111. díj S 1 Philips „Super-lnducfance" készülék 720A 3.975.—- Ke értékben, Plovúch Ondrej tanító úr, Berliory (Slov.) Jelmondat: JCed dóba, tok i Vy ziadafte PWüps Soper-hídoctanas.'* IV. dféj«tk 2 1 Philips „Philector" 275.— Ke értékben. Gregorová, Hana órnö, Bratislava, Tajovská 8. Lewinsky Frieda kisasszony, Pilsen, Jongmannova 2. Böhm Oskár úr, Praha X., Jungmannovo 4. Prof. Dr. J. B. Kozák, Praha VII., Zátisí 4. Fritz Bretislav, hr/atalnok, Brevnov, Nás domov 449. / Jofííek VJad. -ór, Bmo, Vevefí 13. lónk Bekxnír (irs Mícha'ovce, Temeké 21. Dr. Amold Brichta, Vrútky. Dr. CX Sefisko, Vefky Bockov, Podk. Rus. Pofikén ión Hivatalnak, Praha XVi, étafdnthova 72. Ezen dfjokon krivüi 65 vigaszdfj kerülj kiosztásra Mirwwatf" csövek és „Philips Super-ínductance" órák formájá­ban. A dífayertesek névsora a következő folyóiratokban fosra nyMktasságfo^bozva: Europo-Stunde 20. szám, Radk>- jounoai 19. szám, Pfehísd RozWctsu 4. szám, Rádloujsóg 20. szám. A dijak május 9.-én lesznek a nyerteseknek postán elküldve. PHILIPS -PADiO

Next

/
Oldalképek
Tartalom