20 találat (0,237 másodperc)

Találatok

1. 1905-03-28 / 13. szám
[...] tanácsjegyző neveztetett ki Áthelyezés Kolumbán Sándor urai tanító szolgálattételre az esztergomi [...] debreceni kir Ítélőtábla elnöke Bretán Sándor szatmárnémetii díjtalan gyakor­nokot ugyanoda díjas [...] elnökének szentgyörgyi Jordán Károly dr szaniszlói apát­plébánost nevezte ki Mig egyrészről [...] án kereste fel uj elnökét Szaniszlón hogy díszes állásában üdvözölje A [...]
2. 1906-05-15 / 20. szám
[...] eljárni a legfontosabb ügyekben Wekerle Sándor miniszterelnök egyébként Bécsbe utazott hogy [...] az első ünnepélyes fogadtatás a szaniszlói állomáson nagy néptömeg élén dr [...] ki vágyait buját epedését örömét Sándor mérnök és törvényhatósági bizottsági tag [...] Kaba Tihamér dr és Katona Sándor dr
3. 1906-05-22 / 21. szám
[...] szatmári püspökké dr Jordán Károly szaniszlói apátplebánost nevezi ki Az erre [...] Kaba Tihamér dr és Katona Sándor dr
4. 1906-10-16 / 42. szám
[...] Farkas kir albiró II Irinyi Sándor áll isk igazgató Titkár I [...] bizonyos Világi aljegvző ségre Szeőke Sándort ajánlja a körlevél Vármegyei gyűlés [...] Székely Gyula városunk derék fia szaniszlói káplán mondotta Az egyházi sajtó [...] Kaba Tihamér dr és Katona Sándor dr 230 1906 sz Árverési [...]
5. 1907-04-23 / 17. szám
[...] plé­bános Dobó Ruszka Ungm Veszprémy Sándor Nagysomkut Bötsch Károly Barlafalu Szőke [...] Koller Béla Nágybánya Székely Gyula Szaniszló Molnár Károly Felsőbánya káplánok Török [...] lépett a nagysomkuti plébános Veszprémy Sándor s az ő méltóságos de [...] ad multos annos Ezután Irinyi Sándor igazgató tanitó a tanitótestület részéről [...]
6. 1908-06-23 / 26. szám
[...] rövid szenvedés után elhunyt Holttestét Szaniszlóra szá­ntották ahol szerdán tétetett örök [...] án nyu­godjék békeben ifj Thury Sándor és neje Ha rasztby Aranka [...] Ró­kász Ilona gyermekei id Thury Sándor mint vő Tiszti értekezlet A [...] a helybeli postamester kisasszony Nagy Sándor bikszádi körjegyző s a bik [...]
7. 1908-08-18 / 34. szám
[...] egyesületnek időközben elhunyt elnöke Domahidy Sándor irta Az egészségügyi részt Aáron Sándor dr megyei tiszti főorvos tárgyalja [...] Antal festő­művész nem szólva Petőfi Sándorról kinek köl­ Nincs szived Kihalt [...] a peleskei nótáriust gróf Teleki Sándorról a költői grófról Petőfi barátjáról [...] Székely Gyula róm kath segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra helyezte át Az uj [...]
8. 1909-03-09 / 10. szám
[...] utánozhatlan verse nyert beigazolást egy Szaniszlón történt róka eset­ben As zibériai [...] boldog a gazda pedig Szalkay Sándor mátészalkai birto­kos az ellenkezőjét állíthatja [...] Kaba Tihamér és dr Katona Sándor T Hölgyeim Egy Jour sem [...]
9. 1909-07-27 / 29. szám
[...] Lukács Konstantin és Pap Elek szaniszlói lelkész üdvö­zölte az elnököt Áchim [...] ö felsége a király Szoboszlay Sándor debreczeni kir törvényszéki bírót a [...] búcsúzott ei testületileg B Kováts Sán­dor erdődi főszolgabíró volt nagybányai tb [...]
10. 1909-08-10 / 31. szám
[...] fog részt venni így Herczegh Sándor turkevei földbirto­kos vezetésével az Alföld [...] a múlt nap reggel a szaniszlói posta­mestert amint a hivatal ajtaját [...]
11. 1910-04-12 / 15. szám
[...] Ráksai Lelkész Nagyon tisztelendő Erdős Sándor Ur szavalta román nyelven ugyan [...] Nagyon Tisztelendő Vicze Esperes Erdős Sándor Ur és T Dudás József [...] kerület képviselőjelöltjéül gróf Károlyi József szaniszlói nagybirtokost kiáltotta ki párton kivüli [...]
12. 1910-05-03 / 18. szám
[...] gyűlésen Ott láttuk gróf Degenfeld Sándor volt gondnokot Csaba Adorján főispánt [...] Helmeczy József gróf Degen feld Sándorra Széli György Csaba Adorjánra Csaba [...] polczy Zoltán apai lelkész Brebán Sándor nagy­bányai gör kath lelkész stb [...] képviselt Arina takarékpénztár és hitelintézet szaniszlói bej cég javára 3200 korona [...]
13. 1910-07-12 / 28. szám
[...] Richárd vm t főügyész Aáron Sándor dr vm főorvos Bay Miklós [...] iskola is A nagykárolyi és szaniszlói állami elemi iskolák építése az [...] több helyen fellépett Dr Jákó Sándor kir ügyész jelentése sze­rint múlt [...]
14. 1910-08-02 / 31. szám
[...] gyarmatról Vinnára és Kőrösy Károly szaniszlói s lelkészt Nagybányára helyezte át Esküvő Domnieza Sándor ilobai gör kath j tanító [...] tanítónővel Udvariban Eljegyzés Dr Ambrózy Sándor ügyvéd törvényszéki jegyző eljegyezte dr [...] eszközökkel megvesztegettek azért hogy Szálkái Sándorra szavazzanak A törvényszék elrendelte a [...]
15. 1911-02-16 / 7. szám
[...] i jegyezte Felső Visón Stetz Sándor dr ottani ügyvéd leányát Erzsikét [...] férfiruhában F hó 8 án Szaniszló községben egy cigány valami koldusféle [...] Kaba Tihamér és dr Katona Sándor Pollii amMatorim nyilvános orvosi rendelő [...]
16. 1911-11-23 / 47. szám
[...] Állami iskolák engedélyeztettek 1912 évre Szaniszló Réztelek 1 Szamosborhid Kányaháza Kismajtény [...] Alby Gyula Kanten János Braun Sándor 1 1 K Mande Simon [...] Kocsis Jenő Ficher Márton Kőrössy Sán­dor 2 2 K Patonán Lajos [...] Kocsordon Kékesoroszfaluban Nagy somkuton Nagykárolyban Szaniszlón Nagy­bányán és Felsőbányán melyek tovaterjedésé­nek
17. 1912-02-20 / 8. szám
[...] hóban is kedvezőnek mondható A szaniszlói roncsoló toroklob járvány már megszűnt [...] Gönczy Mariska Gönczy László Gönczy Sándor Génczy Berta Lánczky Antal és [...] Bachl József Lánczky Gyula Lánczky Sándor rápolti nagy Árpád unokái Lánczky [...] testvérek Markovits Lázár és Virágh Sándor uraknál A jelenlegi járványos időben [...]
18. 1912-09-24 / 39. szám
[...] kinevezte tanitóiak az októberben megnyíló szaniszlói állami iskolához Budó Rerausz természetesen [...] Kaba Tihamér és dr Katona Sándor Gerber Béla gyógyszertára ff zínérváraljján [...]
19. 1913-11-04 / 45. szám
[...] hanyagságon Intézkedést kérünk Pályázat A Szaniszló községben rend­szeresített községi aljegyzői aliásra [...] pályázat van hirdetve Jegyzőválasztás Bagoly Sándor volt szatmárudvarii segédjegyzőt Bagoly Albert [...] Etelka szinéi váraljai lakos szülők Sándor nevű 4 éves gyemeke múlt [...] gyermek személy leírása Neve Dolhai Sándor kora 4 éves vallása református [...]
20. 1914-03-24 / 12. szám
[...] kadalmának napján történt Török Lajos Szaniszlón Gróf Károlyi József kegyur a szaniszlói plébániára Török Lajos csapi plébánost [...] Engel Józsefné 80 fillér Hoffman Sándor 60 f Judovits József 1 [...] Bárány Béla 2 K Simon Sándor 1 K és Dr Somlyó [...] Béla 5 K Dr Katona Sándor 5 K Gazdasági és Iparbank [...]