23 találat (0,223 másodperc)

Találatok

1. 1969-03-01 / 50. szám
[...] muzsika Gardelli Közben 21 19 Távoli tanyákon Nagy Izabella műsora URH 18 [...]
2. 1998-10-09 / 237. szám
[...] masszázs Ez a mód­szer kiváltképp távoli tanyákon élő hetven feletti parasztasszo­nyoknak ajánlott [...]
3. 1977-10-28 / 254. szám
[...] évvel ezelőtt hozták létre a távoli tanyákon élő gyermekek ré­szére a diákott­hont [...]
4. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
5. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fon­tos szerepet töltenek be a tá­voli tanyákon élő gyermeket váró nők látogatásában [...]
6. 1977-10-23 / 250. szám
[...] a környéken lévő az iskolá­tól távoli tanyákon lakó gyerekek Műsorukról csak felsőfokokban [...]
7. 1983-02-09 / 33. szám
[...] ezren élnek a lakott területek­től távoli tanyákon az alföldi megyékben Bizonyíték erre [...]
8. 1959-01-15 / 12. szám
[...] zaj a vasúton túlról a távoli tanyákon is kihunytak már a fények [...]
9. 1957-09-29 / 229. szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli tanyá­kon éppúgy mint a városok lakó­házaiban [...]
10. 2011-08-18 / 193. szám
[...] túl­zott tisztaságnak Míg a falvak­ban tanyákon élő gyermekek esetében felére csökken [...] a gyerekek akik a várostól távoli helyeken vidé­ken nőnek fel és [...]
11. 1969-01-11 / 8. szám
[...] opera Közben kb 21 00 Távoli ta­nyákon Riport Kb 21 15 Az [...]
12. 2013-01-26 / 22. szám
[...] megyében egyébként viszonylag nagy a tanyákon élő Az idős lakosok néhány [...] indoklása szerint szinte csak a távoli pubokat látogatva tudnak a társasági [...]
13. 1998-06-13 / 137. szám
[...] Boros derű A közeli és távoli múlt számtalan olyan adomát őrzött [...] s ezt itták amikor a tanyá­kon 48 emlékét éltették Egyszer sok­sok [...]
14. 1974-01-20 / 16. szám
[...] az említett helyektől is távol tanyákon laknak Eze­ken kíván segíteni a [...] hat­vanon íiiéáít feledékeny már minden távoli ismerősnek elmeséli találkozáskor Mar­gitka egyetemre [...]
15. 1984-04-07 / 82. szám
[...] halmozták el Bár még nagyon távoli de egyszer eljön a nap [...] elsősorban a me­legvíz hiány A tanyákon amelyek gyakran 5 7 kilo­méternyi [...]
16. 1983-11-09 / 264. szám
[...] vegyesbolt Akiknek életük az embertől távoli de né­mely állami gazdaság rabló­permetezése [...] múlik egész véletlenül nem a tanyákon élnek Há­rom Tanyarendszerünkről ma nem [...]
17. 1975-07-18 / 167. szám
[...] a családi pótlékot A sokgyere­kes tanyákon ez komoly pénzt jelent Megszámolom [...] a vendégmarásztaló sár jóvoltából mégis távoli világból Közben még péhá nvan [...]
18. 1977-10-25 / 251. szám
[...] részeken kevéssel 10 fok felett Távoli abbi J kilátások péntek reggelig [...] öt­ezer bizományos gondosko­dik hogy falun tanyákon a legkisebb településeken is szervezett [...]
19. 1981-09-13 / 215. szám
[...] aktív kollégák A faluban a tanyákon mindenkit ismert apraját nagyját gond­ját [...] az orvost A nyitott ablakon távoli kutyugatás hallatszik 23 óra 21 [...]
20. 1958-02-09 / 34. szám
[...] és talán nem is nagyon távoli időben létre­jön A népek békéje [...] Békegyűlése­ket tartunk most városokban fal­vakon tanyákon a mai nemzetközi helyzet ismertetése [...]
21. 1986-09-02 / 206. szám
[...] Európa Amerika hangversenytermeinek taps orkánja távoli morajlás fel­oldódik a csalogánycsatto­gásban Csend [...] népda­lok tulajdonjogán perleked­tek Bartók magyar ta­nyákon erdélyi falvakban afrikai oázisokban török [...]
22. 1990-06-02 / 50. szám
[...] mire vi­dékre s az ország távoli csücskébe ér­nek a helyi szokásokhoz [...] városoktól távol eső majorokban pusztákon tanyákon még a századforduló után is [...]
23. 1962-06-03 / 128. szám
[...] Más lányok kiket a messzi tanyákon nevelt az anyjuk el elkivánkoztak [...] férfi szűk torokkal hallgat­ja a távolinak tűnő szavakat Igen Gyávák vagyunk [...]