Tolna Megyei Népújság, 1969. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-11 / 8. szám

í r Rádió-, ­melléklet M I 1969. jón. 13-tól 1969. jan. 19-ig ( ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: KOSSUTH RADIO: 1.26: Rákóczi-induló. 4.30: Zenés műsor. 4.45: Falurádió. 5.0J: Hírek. Időjárásjelentés. 5.30: Réggé i Kr.ó.iika. 6.00: Hírek. Időjárásjelentés. Kb. 6.30: Híreb. Időjárásjelentés. 7.00: Reggeli Krónika. II. Kb. 7.15: Körzeti időjirá-sjelentés. Kb. 7.30: Uj köny­vek. 8.00: Hírek, Időjárásjelentés. 8.05: Műsorismer­tetés. A íjudapesti mozik és a vidéki színházai; mű­sora. 10.00: Hírek. Hazai lapszemle. Időjárásjelentés. 12.00: Déli harangszó. Hírek. Időjárásjelentés. 13.001 A budapesti színházak műsora. 15.00: Hírek. Idő- járásjclent «. 17.00: Hírek. Nemzetközi lapszemle. 19.00: Esti Krónika. 2:.'.00: Hírek. Időjárásjelentés. 22.20: Sporthírek. 24.00: Hírek, Időjárásjelentés. 0.25: Him­nusz. PETŐFI RADIO: 4.7G—7.58: Azonos a Kossuth rá­dió műsorával. Kb. 6.'0—6.30: Torna a 252 és 344-e> hullámhosszon. 13.45: Vízállásjelentés. 14.00: Hírek Időjárásjelentés. 16.00: Hírek. Időjárásjelentés. 18.00: Hírek. Időjárásjelentés. 19.51: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Esti Krónika (a Kofsuih rádió 19.00 órai adá­sának isr'étlése). 23.00: Hírek. Időiórásjelentés. 23.15: Műsorzárás. I I 1 I I ABC KOSSU7H RADIO 8.15: Zenés játékokból. 9.10: önarckép. Riport. 9.25: A hét előadóművésze: Karl Richter. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: Lakatos György népi zenekara játszik, Kenéz Ernő énekel. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Zene­kari muzsika. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: A világgazdaság hírei. 13.06: Gulyás László: Fo­nó. 13.16: 40 perc Tab község­ről. Dezséry László műsora. 13.56: Gluck: Orfeusz. Három- . íelyonáscs opera. 15.51: Vála­szolunk hallgatóinknak! 16.10: Harsan a kürtszó! 16.53: Édes anyanyelvűnk. Lőrincze Lajos műsora. (Ism.) 17.05: Külpoli- Lkai figyelő. 17.20: ..Mit ér ne­kem hat vármegye?” Szövet­kezeti együttesek vetélkedőjé­nek döntője. II. rész és ered­ményhirdetés. 18.25: A férfiak védelmében... 18.40: Bach: IV. Brandenburgi verseny. 19.30: BUÉK 1969! (Ism.) 23.00: A kor embere... Jegyzet. 23.15: A Weiner-vonósnégyes játszik. 0.10: Könnyűzene. PETŐFI RADIO 10.00: Életem, találkozásaim. A miivi oion etött: Szigeti Jó­zsef. II. rész. 10.38: A Rádió Hangmuzeumaból. 11.08: Kóny- nyüzene. 11.45: Ismeretben Bu­dapest. Előadás. 12.00: Román művészek operai elvételeiből. 12.45: Gazdaszemmel hazánk mezőgazdaságáról. 13.00: A New York-i Filharmonikusok zenekara játszik. 14.00: Kettő­től — hatig... 18.10: Verdi-ket- tősök. 18.30: A költő nővére. József Jolán emlékezete szüle­tésének 70. évfordulóján. 18.50: Nóták. 19.17: Szabédi László verseiből. 19.27: Uj könyvek. (Ism.) 19.35: Kapcsoljuk a Mis­kolci Nemzeti Színházat. .Hangverseny. Kb. 21.35: A Brunnei krónika. Kb. 21.55: Záray Márta és Vámosi János énekel, a Deutschladn sender vonós tánczenekara játszik. 22.25: A hét előadóművésze: Karl Richter. (Ism.) URH: 18.10; Tánczenei koktél. (Ism.) 18.55: Orosz nyelvtanfolyam felnőtteknek. 27. lecke. 19.10: Prokofjev összes zongoraművei. 19.56: Láttuk, hallottuk. (Ism.) 20.16: Zenélő Nagyvilág. 21.07: Jelena Obrazcova és Ken Nea- te énekel. 21.40: A jazz ked­velőinek: Kovács Gyula együt­tese játszik, 21.55: Szimfonikus zene. veket zongorázik. 14.07: Meseáruház. 14.51: Kóruspódi­um. 15.15: Zenekari muzsika. 16.05: Rádióiskola. 17.05: Tal­lózás a világsajtóban. 17.20: Csárdások. 17.28: Lemezek közt válogatva... 18.00: Üzletről — üzletre... 18.28: Könnyűzenei híradó. 19.30: A Szabó-család. 20.00: Mindent a hallgatóért. 21.00: Házimuzsika. 22.20: A jazz világa. 23.10: Meditáció. 23.20: Századunk zenéjéből. 0.10: Legyen az öné! Részle­tek Yvain—Bertha operettjéből, PETŐFI RÁDIÓ 10.00: Milliós példányszám. (Ism.) 12.13: Böbe Gáspár Er­nő népi zenekara játszik, Nyí­ri Erzsébet énekel. 12.40: Há­zunk tája. A Falurádió műsora. 13.00; Zenekari muzsika. 14.00: Kettőtől — hatig... 18.10: Rácz Béla népi zenekara játszik. 18.25: Gastoldi-kórusművek. 18.35: Ut a határtalanba. 19.00: Kovács Lóránt fuvolázik, Frey- mann Magda zongorázik, 19 20: A Rádió Ady-emlékkönyve. A költő műhelytitkaiból. 19.27: Kálmán Imre operettjeiből. 20.30: Uj könyvek. (Ism.) 20.33: Orosz Júlia és Szalma Ferenc énekel. 21.00: Az Apostol. Pe­tőfi Sándor elbeszélő költe­ményének rádióváltozata. II. rész. 21.57: Járóka Sándor né­pi zenekara játszik, Pécsi Kiss Ágnes énekel. 22.17: Karl Ri­chard ' orgonái és vezényel. Közreműködik kamarazenekar. l3.zí. zéhékari muzsika. H.zö: Nőkről — nőknek. 14.50: Mai témák — mai dalok. 15.15: Zenés Album. Az Iskolarádió műsora gimnáziumok számára. 15.49: Tettenérés. Regényismer­tetés. 16.09: Vándor Sándorra emlékezünk. 16.39: A tudomány mint termelőerő a gyógyszer- iparban. 17 05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Lemezmúzeum. 17.48; A Huszas Stúdió Bács- Kiskún megyében. 19.30: Az el­múlt év legjobb tánczenei fel­vételeiből. Hl. rész. 20.00: „Kék kakas” a Kerepesi úton. Mik­száth Kálmán művének rádió­változata. 20.40: Jónás Mátyás népi zenekara játszik, Mursi Sámuel furulyázik. 21.00: Dup­la vagy semmi... Kb. 21.45: Filmdalok. 22.20: Nat King Cole énekel, a Con Hugo Monteneg­ro együttes játszik. 22.50: A ha­zai társadalomkutatás tapasz­talatairól. Riport. 23.10: Armi- da. Részletek Dvorzsák operá­jából. 23.40: Népdalok, csárdá­sok. PETŐFI RADIO 10.00: Könnyűzene. 10.40: A történe1 em tanúi. Fodor József. 11.00: Zenekari muzsika. 12.40: Lotte Lehmann és Leonyid Szobinov énekel. 13.17: Köny- nyűzenei híradó (Ism.) 14.00: Kettőtől — hatig... 18.10: Mar- czis Demeter népdalokat éne­kel. 18.22: A Csendes Don. Rá­dióváltozat. I .rész. (Tsm.) 13.59: Két Suppé-nyitány. 19.15: Nyil­vános hangverseny a stúdió­ban. Kb. 20.55: A Rádió Ady- emlékkönvve. Találkozásaim a költővel. Bölöni Gyo^y emlé­kezete. Kb. 21.09: Néodalcso- kor. 21.42: Uj könvvek. asm.) 21.45: Mawar szerkők kói*u«mű- vei.. 22.02: Táncdalok. 22.20: Karl Rechter orgonái és vezé­nyel. Közreműködik kamara- zenekar. Nótáik, bü.áu: tj könyvek. (Ism.) 20.33: Rádioszínház. A bálvány. Tragédia rádióra. (Ism.) 22.06: Lehet-e talaj nél­kül növényeket felnevelni? 22.30: Tánczene. URH: 18.10: Hanglemezparádé; 18.55: Orosz nyelvtanfolyam felnőt­teknek. 28. lecke. (Ism.) 19.10: Oralia Dominguez és George Kondon énekel. 19.40: Magyar zeneszerzők. 20.35: Jazz Romá­niából. 20.43: Prokofjev ösz- szes zongoraművei. IV. rész. 21.35: Dvorzsák: A kísértet- menyasszony <— kantáta« logic, ill. iím>o: A világ lap­jaiból. 19.10: Esti mese. 19.20: Mezőgazdaságunk egy éve. !9.50: Nyelvlecke. Rajzfilm. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Doktor Vera-. Szovjet film. 21.40: Szü­lők, nevelők egymásközt. Es­küvő. Tv-játék. 22.20: Ta­hira dó- 2. kiadás. vasarhap televízió 8.10: Ikkola-tv. Földrajz. 9.00: Olvasás. 9.55: Magyar nyelv­tan. 11.05: Kémia. 13.10: Föld­rajz. (Ism). 14.00: Olvasás. (Ism). 14.55: Magyar nyelvtan. (Ism). 15.50: Kémia. (Ism). 17.58: Hírek. 18.05: Reklámmű­sor. 13.10: Ezüstérmesek. II. Mexikó ’68. 13.45: Nótaszo. 19.05: Esti mese. 19.15: ‘ ...és milliók leszünk. Kisfilm. 19.25: Fórum. 20.00: Tv-híradó. 20.20* Fórum. (A műsor folytatása). 21.20: J. Hallvday—S. Vartan show. 22.05: Tv-híradó. 2. ki­adás. PÉNTEK URH: 18.10: Tánczenei koktél. .(Ism.) 18.55: Orosiz nyelvtanfolyam felnőtteknek. 28. lecke. 19.10: A Magyar Bádió és Televízió szimfonikus zenekarának fel­vételeiből. 19.42: Húsz nagy ónéra — húsz nagy karmester, m. Verdi: Otelló. 22.03: Fel­vételek a jazz őskorából. 22.15: Prokofiev összes zongoramű­vei. III. rész. TELEVÍZIÓ 17.58: Hírek. 18.^3: Chaplin filmjeiből. 18.20: Melyiket az ötezerből? 19.00: Dsti mese. 19.10: Show-hivatal. 20.00: Tv- híradó. 20.20: A legszebb Pil­lanat. Ólasz film. 21.45: Tv- híradó. 2. kiadás. URH: 18.10: Magnósok, figyelem! 18.55: Orosz nyelvtanfolyam felnőtteknek, 27. lecke. (Ism.) 19.10: Kísérőzenék. 20.36: Is­merkedjünk a jazzmuzsikával. 21.08: Manón. Részletek Masse­net operájából. 21.58: Prokofjev összes zongoraművei. II, rész. TELEVÍZIÓ 9.CW? iKkola-tv. Környezeti- ismeret. 9.55: Fizika. 14.Ofí: Környezetismeret. (Ism). 14.55; Fizika. (Ism). 17.58: Hírek. 13.05: Jó napot, tanító úr. Portréfilm. 18.25: Minden szá­zalék tízezer ember. 18.45: A világ nagy vasútjai. 9. Sínek a zöld pokolban. (Ism). 19.10: Esti mese. 19.20: Fel kai Fe­renc: Boszorkányok pedig nincsenek. Történelmi vígjá­ték két részben. (14 éven fe­lülieknek). A szünetben: Kb. 20.25: Tv-híradó. 21.36: Szőpyi Olga énekel. Kb. 22.00; Tv- híradó. 2. kiadás. KOSSUTH RADIO 8.20: Haydn: D-dúr „Öra” szimfónia. 8.50: Ék Sándor: Mába érő tegnapok. Könyv- ismertetés. 9.00: Harsan a kürt­szó! (Ism.) 9.43: Szól a citera... 10.10: Szőnyi Sándor két elbe­szélése. 10.30: Brahms- és Schumann-dal ok. 11.00: Iskola­rádió. 11.35: Tánczene. 12.15: Hoffmann meséi. Offenbar: operájából. 13.00: A világgá? tfaság hírei. 13.06: Uys Kric. dél-afrikai költő versei. 13.2 Jancsó Adrianne és Radm György népdalokat énekel, Né­meth János cimba’mozik. 13.48: SaotfläU Kernéi KetíéJy-aső= KOSSUTH RADIO 8.20: Sohubert-művek. 9.00: Orvosi tanácsok. 9.05: Albert István népi zenekara játszik, Szénássy István énekel. 9.34: Ut a határtalanba. (Ism.) 10.10: Bánk bán. Részletek Erkel ope­rájából. 11.00: Iskolarádió. 11.30: A Szabó-csa.lád. (Ism.) 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: A világgazdaság hírei. 13.06: Válaszolunk hallgatóinknak! KOSSUTH RADIO 8.15: Schumann: H. szimfó­nia. 8.51: Emberi gyengeségek. Karinthy Frigyes: Irigység. (Ism.) 10.10: Könnyűzene. 10.33: Rádióegyetem. Balassi Bálint. 11.04: Mindent a hallgatóért! (Ism.) 12.15: Színes népi-gnu- zsáka. 13.00: A világgazdaság hírei. 13.06: Törvénykönyv. A Rádió jogi műsora. 13.21; Ban­da Ede gordonkázik. 13.55: Könnyűzene Kazimir Kálmán szerzeményeiből. 14.14; Rádió­reklám. 14.19: A zenekar tör­ténete. Ravel. I. rész. 15.15: Zengjen dalunk! A Magyar Rá­dió énekkari híradója. 15.45: Németh Rudolf nótákat éne­kel, a Növi Sad-i Rádió tam- burazenekara játszik. 15.59: Karl Richter vezényel. 16.32: Landler Jenő. Dokumentum- műsor. 17.15: Operabarátoknak. 17.55: Mikrofórum. 18.13: Mag­nósok, figyelem! (Ism.) 19.30: Lengye’-est. Közben: Kb. 20.i0: Czine Mihály könvvszemVue. Kb. 20.20: A hangversenyköz­vetítés folytatása. Kb. 21.00: A Johnson-örökség. Dokumen­tumműsor. Kb. 21.30: A Ma­gyar Rádió és Televízió népi zenekara játszik. Kozák Gábor József vezetődével. Kemény Kliö és Palló Imre énekei. 22.20: Történetek cev régi zon­goráról. 23.00; Stúdium. 23.10: Gül Baba. Résztelek Hu«zka— Martos o^eret^ébő' 0.10: Az An ami Orosz Énekkar műso­rából. • PETŐFI RADIO 10.00: Bellini: Norma. Kétfel- vonásos opera. Közben: 11.35: Szép magyar vers. 11.45: Az operaközvetítés folytatása. 13.00: Az elmúlt év legjobb tánczenei felvételeiből. III. rész. (Ism.) 13.30: Horváth La­jos népi zenekara játszik. 14.00: Ifjúsági randevú — kettőtől hatig... 18.10: Két romantikus nyitány. 18.30: Rádiókgyetem. Balassi Bálint. (Ism.) 19.00: Hangverseny a stúdióban. 19.30: KOSSUTH RADIO 8.20: Kedvelt régi melódiák. 8.49: A Rádióegyetem antoló­giája. Hangjáték Balassi Bá­lintról. (Ism.) 10.10: Óvodások éneke’nek. 10.30: Édes anya­nyelvűnk. Lőrincze Lajos mű­sora. (Ism.) 10.35; Csembaló­muzsika. 10.59; Lottóeredmé­nyek. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Orlando lovag. Részletek Haydn operájából. 12.15: Tánc­zenei koktél. 13.00: A világ- gazdaság hírei. 13.06: Vita a korszerű mezőgazdáságról. 13.21*. Zenekari muzsika. ,13.58: Az olasz partizánmozgalom da­laiból. 14.07: Szép éz is! — Székely keserves. Ádárp Jenő írása. 14.30: Zsibongó. (Ism.) 15.15: üZENEtek. 15.55: Falusi délután. 17.05: Külpolitikai fi­gyelő. 17.15: Victoria de Los Angeles opera felvételeiből. 17.40: Nyitott stúdió. 18.00: Uj Zenei Újság. 18.40; Kozák Gá­bor József népi zenekara ját­szik. Péntek .Tánosné énekel. 19.30: Az elmúlt év legjobb tápezenei felvételeiből. IV. rész. 20.00: A Rádiózz inház be­mutatója: Bnxly Sándor — Árnyékok. 20.29: Filmsztárok énekelnek. 21.00: Dupla vagy semmi... Kb. 21.45; Olasz da­lok. 22.20: Kari Richter vezé­nyel. )’ő-»ro,Tv'?1’öclik a pi"’'•'»be­lli Bach-z^nekar. 23.19: Köny- nyűzene. 0.10: Operaáriák. PETŐFI RADIO 10.00: A szüzek városa. Ze­nés komédia. (Ism.) 12.00: Francia muzsika. 12.45: Vála­szolunk hallgatóinknak! 13.00: Dalos Kalendárium. (Ism.) 13.32: Tiltott utakon. Részlet Gerő János regényéből. 14.00: Kettőtől hatig... 18.10: Magyar rokokó dalok Szabolcsi Bence feldolgozásában. 18.20: A Csen­des Don. Rádióváltozat. II. rész. (Ism.) 19.00: Romantikus muzsika. 19.27: Uj könyvek. (Ism.) 19.30: Ismeretterjesztő előadás. 19.45: Az Innsbrucki Vogelweide kórus énekel. 20.30: Két szonáta. 20.51: Muzsika­szó. (Lsm.) 21.41: Láttuk, hal­lottuk. 22.01: Wagner: Trisztán és Izolda. Előjáték és Izolda szerelmi halála. 22.20: Könnyű­zene. KOSSUTH RADIO 8.20: Lányok, asszonyok. 8.4ú: Az írnokok mezeje. Részletek Hérold operájából. 9.24: Orvo­si tanácsok. 9.29: Az elmúlt év legjobb tánczenei felvéte­lei. IV. rész. (Ism). 10.10: Ka­marazene. 10.59: Rádiószínház. Albérlet és philodendron. 12.15; A cigánybáró. Részletek Stra­uss operettjéből. 13.00: A vi­lággazdaság hírei. 13.06: írók műhelyében. Cseres Tibornál. 13.21: Verbunkosmuzsika. 13.45: Rádióreklám. 13.55: Kórus­pódium. 14.13: Néhány perc tudomány. 14.18: Renata Scot- to és Nikolai Gjaurov énekel. «.43: Hétvégi külpolitikai* fi­gyelő. 15.10: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczene- műsora. 15.55: Rádióreklám. 16 .00: , Hétvége. 17.39; A Suisse Romande zenekar hangverse­nye a Montreuxi Fesztiválon. 19.30: Madarász Katalin nép­dalokat és cigánydalokat éne­kel.. 20.00: Az 1001. este. össze­állítás a Szabó-család adásai­ból.-^^: Táncoljunk! PETŐFI RÄDIÖ 10.00: A hét könnyű- és tánczenei műsoraiból. 12.00; Zenekari muzsika. 13.00; Ma­gyar táncok egy régi me­nyegzőn. (Ism). 13.18: Bartók- népdalfeldoigozások. 14.08: A tengeralatti titokzatosságok. 14.33: Népdalaink nyomában. A gyermekkor. (Ism). 15.03: Orvosi tanácsok. (Ism). 15.08: Sebestyén András dalaiból. 15.19: Uj könyvek. (Ism). 15.22: Karl Richter orgonái és vezé­nyel. 16.05: Svéd Sándor ope­rettdalokat énekel. 16.25: Hi­vatalos észjárás. Mikszáth Kál­mán írásaiból. 17.00: Hang­verseny a stúdióban. 17.35: Ci­gányok Európában. Riport. 17.50: Kőszegi Pál táncdalai- ból. 18.05: A póruljárt pályá­zó. Hangjáték-komédia. (Ism). 19.00: Kapcsoljuk a Szegedi Nemzeti Színházat. Bizet: Car­men. Négyfelvonásos opera. Közben: kb. 21.00: Távoli ta­nyákon. Riport. Kb. 21.15: Az operaközvetítés folytatása. Közben: kb. 22.00: A Rádió Ady-emlékkönyve. Várad—Pá­rizs, Gárdos Mariska emlé­kezése. Kb. 22.15: Az opera- közvetítés folytatása. Kb. 22.45: Csárdások. URH; 18.05: Hanglemczparádc. 19.05: Prokofjev összes zongoramű­vei. IV. rész. 19.54: A jazz kedvelőinek: André Previn zongorázik. 20.08: Hangfelvé­telek — felsőfokon. Közben: 21.15: Külföldi tudósoké a szó. 21.30: A Hangfelvételek — felsőfokon című műsor foly­tatása. KOSSUTH RADIO 3 10: Édes anyanyelvűnk. Lő- rincze Lajoe műsora. 8.15: Aida. Részletek Verdi operá­jából. 8.45: Rádióreklám. 8.50: \lfiú ' szívekben élek”. Ady- emlékműsor. 10.00: Szerkesz­tői üzenetek. 10.10: Szivár­vány. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 12.45: Tiszta szívvel. Barcs Sándor műsora. 12.55: Wilhelm Furtvängler vezé­nyel 15.08- Színházi Magazin. III. évfolyam. 1. szám. 16.04: Bartók orvosa voltam. 17.05: Háromszor három. 17.41; Kül­városi éj. Vensek. 17.56: Ked­ves lemezeim. A mikrofon előtt: Major Tamás. 19.10: Ré­gi híres énekesek műsorából. Francesco Tamagno énekel. 19.25- Nóta- és népdalest. 20.14: A szökevény. Rádiókomédia. 20.44: Nagy mesterek — világ­hírű előadók. Beethoven-est. 22.15: Slágerről slágerre. 23.00: Troilusz és Kresszida. Részle­tek Walton operájából. 23.40: Könnyűzene. PETŐFI RADIO 3.00: Miska bácsi lemezes- ládája. 8.30: Mit. hallunk? Ér­dekességek a jövő hél mű­sorából. 9.00: Operakalauz, Puccini: Manón Lescaut. 10.00: A Rádió Ady-emlékkönyve. Én. nem vagyok: a magyar Schil­ler. 11.16: A Toűlousel Ka­marazenekar hangversenye a Langueűoei Fesztiválon. 12.28: Egy olvasó naplója. Riport. 12.43: A .. román néphadsereg fúvószenekara játszik. 12.57: Pinocchio," Mesejáték. II. rész. (Ism). 14.03: Táskarádió. 15.03: Müvészlemezek. 16.00: Hasonló nevek — eltérő fogalmak. Elő­adás. 16.15: Nótacsokor. 17.05: Mit üzen a Rádió? 17.45: Kari Richter feach-műveftet orgo­nái. 18.07: Luxemburg grófja. Részletek Lehár operettjéből. 18.44: A Csendes Don rádió­változata. Hl. rész. (jsm). 19.35: A Magyar Rádió és Televízió énekkara Kodály- műveket énekel. 20.10: Mignon. Részletek Thomas operájából. 20.40: Ritmus és melódia. Tánczene. 21.20: Jegyzet. 21.30: Verbunkosok, népdalok. 22.08; Sztravinszkij: Oedipus Rex. — Opera-oratórium két felvonás, ban. URH; 18.05: Hanglemezparadé. 19.00: Prokofjev- összes zongoramű­vei. VII. rész. 19.55: A ijhil- hermonia Zenekar lemezeiből. 21.00: A jazz kedvelőinek: Victor Felmann együttese ját­szik 21.12: A Magyar Néphad­sereg Művészegyüttese ének­karának hangversenye a Ze­néakadémia nagytermében. 22.31: S'/«-»zenéjéből. TELEVÍZIÓ URH: 18.10: Tánczenei koktél. (Ism.) 18.55: URH Zenei Kalauz. 19.35: Kamarazene. 20.03: Mahler: V. szimfónia. 21.06: Zenei pano­ráma. 21.33: Együttesek Mo­zart operáiból. 22.07; A jazz kedvelőinek: Charlie Mingus együttese játszik. 22.00: Pro­kofjev összes zongoraművei. V. rész, televízió 8.05: Iskola-tv. Élővilág. 8.25: Orosz nyelv. 9.00: Orosz, nyelv. 11.55: Francia nyelv. 13.10: Élővilág. (Ism). 14.00: Orosz nyelv. 17.25: Pedagógusok fó­ruma. 17.58: Hírek. 18.05: Rek­lámműsor. 18.10: Lányok, fi­gyelem! 18.30: Molekuláris bio­TELEVtZíO 9.00: Nótaszó. (Ism). 9.20: Dortor Vera. Szovjet film. (Ism). 10.40: Gmundeni fesz­tivál. Filmbeszámoló. 11.10: Kisfilmelt. (Ism). 15.58: Le­si klóverseny közvetítése Kitz- bühelből. 16.30: Reklámmüsor. 16.35: Htisz év legjobb 12 ma­gyar játékfilmje: Körhinta. 18.10: Reklámműsor. 18.15: Hí­rek. 18.20: Remekművek tit­kai. 18.40: A Tv Jelenti. 19.25: Cicavízió, 19.35: Mindenki újakra készül. Lapok az 1913— 19-as forradalmak irodalmá­ból. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Szerelmi körhinta. Nyugat­német film. (16 éven felüliek­nek 1). 21.50: Tv-híradó. 2. ki­adás. 22.10: Vezényel: Herbert von Karajan. Boldog Qj Évet Kivan 9.53; Angol nyelvtanfolyam haladóknak. 10.10: Hétmérföl- des kamera. 10.25: Műlesiklás, első futam. Közvetítés Kitz- bühelből. 11.10: Jégvirág. 11.40: Országos fizika—kémia vetél­kedő 8. osztályosoknak. 12.40: Csak gyerekeknek! 12.55: A műlesiklás második futamának közvetítése Kitzbühelből. 15.48: Mezőgazdasági szakfilmsoro­zat. 16.20: Reklámműsor. 16.30; Az aranykesztyű lovagjai. Tv- film. I. rész. (Ism). 18.00: Nó­taszó. 18.20: Haladás. 19.00: A világ térképe előtt. 19.10: Esti mese. 19.20: Sebastian az em­berek között. Francia ldsfilm- sorozat. 3. A szakítás. 19.45: Sporthírek. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Magyarázom a mecha­nizmust. TV. rész. 20.30: Bore. Kalandfilmsorozat. 1. Szervez­zünk anarchiát. 21.25: A Slá­gerkupa új dalaiból. Kb. 22.05: Tv-híradó. 2. kiadás. A Magyar Bádió és Televízió a műsorváltoztatás jogát fenn-* tartja. RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ m

Next

/
Oldalképek
Tartalom