2. oldal, 436 találat (0,150 másodperc)

Találatok

21. 1960-09-15 / 218. szám
[...] Béketanács Katolikus Bizottságának elnöke Kovács Sándor szombathelyi püspök az Opus Pads [...] egri apostoli kormányzó dr Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó dr Szán­tai [...] Nagy Imre Né­meth Ferenc és Szaniszló Jó­zsef írta alá B alatonszárszó [...]
22. 1961-01-07 / 6. szám
[...] másodrendű vád í lőtt Molnár Sándor kihallga tására kerül sor Molnár [...] napi kiesése volt a traktornak Szaniszló Sándor DT 54 es gépével mit [...] Ebből nem lett baj mert Sza­niszló idejében észrevette Mi történik ha [...] vol­tam Az udvaron találkoztam Molnár Sándorral aki szintén rossz viszonyban volt [...]
23. 1961-01-10 / 8. szám
[...] Jó barátunk volt Újszilvá­son Glag Sándor tanácstag aki köszönetét fejezte ki [...] 5 4 5 Győz Nagy Sándor 1 tábla el­lenfél nélkül Freytag [...] tábla ellenfél nélkül A Balogh Sándor Kraj ovits Márton mér­k őzés [...] Dobos Gé­za mezőgazdasági munkás és Szaniszló Julianna Szecsei Lász­ló alkalmi munkás [...]
24. 1961-03-19 / 67. szám
[...] Kiss Mária Motyóvszki Tibor Má­té Sándor Hering Julianna Ke­repesi Lénárd Kuthy Károly Pap Sándor Sólyom Zoltán Tar­kó Mihály volenszki Tibor Szaniszló Mihály Zatykó János Gór Erzsébet [...] András és Zsengellér Karolina Dávid Sándor és Dudás Rozália Bil lai Sándor és Lendvay Ilona Má­ria Elhaltak [...]
25. 1961-03-22 / 69. szám
[...] István Prekler János Prekler Kálmán Szaniszló Pál és Trepák Sándor ok­levelet és pénzjutalmat kapott A [...] szerelési munkálatokat Belesik József Izsáki Sándor Nagy Sándor és sorolhatnánk azoknak a mun­kásembere [...] fia István ikerszü lötiek Bán Sándor és Faragó Er­zsébet fia Sándor Nagy Károly és Farkas Emilia [...]
26. 1961-06-08 / 133. szám
[...] Sötét mezben a hazaiak Gyimesi Sándor felv Abony Ceglédi Honvéd 12 [...] ácsmunka el­végzését vállalja Ná nai Sándor ácsmester Monor Mártírok útja 1 [...] tagjai Török Ferenc Földi László Szaniszló József Török Ottó Balczó idén [...]
27. 1961-06-11 / 136. szám
[...] kör 2 Török 546 3 Szaniszló 541 A Dunakanyar Kupa öttusa­verseny [...] ácsmunka el­végzését vállalja Ná nai Sándor ácsmester Monor Mártírok útja t [...]
28. 1961-06-21 / 144. szám
[...] az egész évi jövedelmünk Kiss Sándor i i í jsgiMsa Varró [...] túlteljesíti Külön meg kell említeni Szaniszló Pál cipész munká ját 10 [...] tartozik Gyomron sok ember dicséri Szaniszló bácsi munkáját és igazán sajnáljuk [...] éppen arra járó dr Simon Sándor orvos men tette ki a [...]
29. 1961-06-28 / 150. szám
[...] Farkas Pál Németh Béla Tamasi Sándor Nagy Ilo­na írén Dékány Ferenc [...] Kiss Mi­hály 47 éves Koncz Sándor 79 éves Danyi Antal János 19 éves Monori Sándor 48 éves Abony Házasságot kötött [...] Tsz A kötözés befejezéséhez érkezett Szaniszló Jutka lányi Julianna Farkas Ilona [...]
30. 1961-10-10 / 239. szám
[...] MEDOSZ kultúrotthonban 300 néző előtt Szaniszló és a német Coni bí­ráskodása [...] hatal­Fraydl véd Háttérben sötét mezben Sándor látható Mikó László félv mosi Kotász Sándor Bo zsik Tichy Monostori 46 [...]
31. 1961-10-17 / 245. szám
[...] díjtalan A Kálmán hegyen Huszár Sándor és a közöst felesége szüretelik [...] segédmunkás fia György Atti­la Mészáros Sándor tsz földmű ves és Bognár Éva fia Sándor Mészáros Károly kazánfűtő és Téglás [...] Kas­sai Károly Pál segédmunkás és Szaniszló Etelka segédmunkás Dabizs Szücs Ambrus [...]
32. 1961-11-12 / 267. szám
[...] órakor 1961 november 13 hétfő Szaniszló napja A nap kél 6 [...] Kollégiumában Az ün­nepi beszedet Szabó Sán­dor a megyei tanács vb elnökhelyettese [...]
33. 1961-11-14 / 268. szám
[...] megvita­tása szerepelt Az ülést Szabó Sándor a népfront elnöke nyitotta meg [...] évi községfejleszí tésí terveket Szabó Sán­dor elvtárs ismertette El­mondotta hogy a [...] község har­madik főorvosa dr Dobó Sándor A NÖVÉNYTERMESZ­TÉSI munka után a [...] LásZlóné sz Sági Katalin Mártons Sándor és Szaniszló Terézia Meghalt Ancsó József 75 [...]
34. 1961-11-28 / 280. szám
[...] j ügyfelei rendelkezésére DR FARAGÓ SÁNDOR a Ceglédi Járásbíróság elnö­ke december [...] sor Delneki Gábor és Mátrai Sándor élsportolók részvéte­lével A befejező előadást [...] Szűcs Erzsébet Visnyei István Kemenczés Sándor Kiss Sándor Szilágyi Erzsébet Turcsik Erika Erdei [...] túsz Já­nos és Istvánfi Kataün Szaniszló Ferenc és Rózsavölgyi Katalin Elhalt [...]
35. 1962-01-16 / 12. szám
[...] íHencz Mária fia János Ferenc Szaniszló István tetőkészítő és Fá bián [...] Postás Férfi vigasz 1 Pipicz Sán­dor CVSE 2 Juhász N Pos­tás [...]
36. 1962-02-27 / 48. szám
[...] Hörömpő József X vonatfékező és Szaniszló Julianna 7 fia György Sinor [...] 4 zsár Maria Magdolna fia Sándor 4 Kovács József földműves és [...] 4 nyugdíjas 86 éves Simon Sándor nyugdíjas 80 éves Nagy Kis [...]
37. 1962-03-20 / 66. szám
[...] Ka­talin Korompay Lenke N Szabó Sándor egy egy verssel Köss Éva [...] Lehel mondott köszö­netét Gál György Sándor az is­mert zeneesztéta számos könyv [...] Veronika Eleonóra Házasságot kötöttek Nyerges Sándor tsz kőműves és Horváth Jolán Tóth József tsz földműves és Szaniszló Mária Hajdú Ferenc élelmiszeripari szakmunkás [...]
38. 1962-05-24 / 119. szám
[...] vánnét idősebb és fiatalabb f Szaniszló Mártonnét emle getik és Sándor Erzsit áld nek például 340 [...]
39. 1962-06-29 / 150. szám
[...] Bo leszló lengyel király összekü­lönbözött Szaniszló krakkói püspökkel az a lengyel [...] A történet kü­lönössége az hogy Szaniszló krakkói püspök az egyház mártírjaként [...] miként az unokatest­vére által meggyilkolt Sza­niszló püspököt Ennek oka pedig az [...] a Gyermek­rádió műsorában hallottam Sásdi Sándor Sólyom utcai ti­zennyolcak című rádiójátékát [...]
40. 1962-06-29 / 150. szám
[...] segíti vál­lalatának eredményesebb munkáját Dékány Sándor A Pest megyei papok leg­utóbbi [...] Aranka Csankó La­jos agronómus és Szaniszló Má­ria Mária Gaái László villany­szerelő és Gebhardt Julianna Csaba Jakab Sándor segédmunkás és Simon Anna László [...]