3. oldal, 99 találat (0,156 másodperc)

Találatok

41. 1974-03-16 / 63. szám
[...] így részletcélját el­éri A rendező Bozóky István jó munkát végzett a monda­nivaló [...] tehetséges Szabó Tündében s Farády Istvánban sem Vára­dt Hédi sajátos hangja [...] dr Bata Imre iroda­lomtörténész Borsítzky Ist­vánná tanár a művelődési ház igazgatója [...]
42. 1973-10-09 / 236. szám
[...] estet amelyen beve­zető beszédet Bus István a budai járási pártbizottság munkatársa [...] repre­zentálja a sort A rendező Bozóky Ist­ván érdeme hogy viszonylag egységes stílusba [...]
43. 1975-11-29 / 280. szám
[...] József Színház társulata Az előadást Bozóky István rendezte a zenekart Hevesi András [...] körül­ményeit A vádlottak padján Juhász István 46 éves ceglédi lakos autóvillamossági [...] eddig fajulni a dolgokat Juhász Istvánt mint villany szerelőt szakembert terheli [...] a bíróság Az ügyész Juhász Ist­ván és védője 3 nap gondolko­dási [...]
44. 1975-09-19 / 220. szám
[...] Katalin Bemuta­tom a vőlegényemet Kamarás Ist­ván rádiójátéka 16 07 Charles Münch [...] Versek Elmondja Bodor Tibor és Bozóky István ism Kb 18 30 A [...] 99 rész 20 13 Lukács Ist­ván cimbalomfelvételeiből 20 30 Kettesben 21 [...]
45. 1976-11-05 / 262. szám
[...] Színházból Trisztán Iliés Endre Vas István színműve 21 01 Pierre Fournier [...] és ren­dezte Bokor Péter Közreműkö­dik Bozóky István Egri István Farkas Bálint Gellqy Kornél Go [...]
46. 1976-08-04 / 183. szám
[...] Ti­bor grafikusművész decem­berben pedig Mikes István festőművész munkáiból Újdonságok Eddig harmincnyolc [...] fes­tészetünk egyik nemes szige­tét jelentik Bozóky Mária grafikái A Helikon Galériában kiál­lító Bozóky Mária akinek grafikáit augusztus 15 [...]
47. 1970-04-10 / 83. szám
[...] sütőüzemben egyetlen kérdést tettem fel Bozóky Károlynak az üzem vezetőjének Miért [...] Mi a véleménye erről Molnár István í Í 1 1 1 [...] mint a har­minckét éves pékmester Bozóky Károllyal s az ép­pen ott [...] volt ez a gálaest Kiss István a Jókai kult úr csoport [...]
48. 1993-12-27 / 301. szám
[...] Orvos András festőmű­vész és Fekete István fotó­művész kezdeményezésére legutóbb egy lépést [...] Erzsébet Monos József Nagy B Ist­ván festőművész Tumbász András Lehotka László fo­tóművész Gémes István kitüntetése Gémes István evangélikus lel­késznek a németországi ma­gyar [...] a Sass há­zaspár a Szabóné Bozóky Flóra vezényelte 7 sz általá­nos [...]
49. 1994-06-03 / 128. szám
[...] 1993 című könyvét dedikálja Ágh István és Dobai Péter Június 4 [...] Kovács Edith fia Orbán Papp István és Berta Mária lánya Beatrix [...] Eck Ibo­lya Király Lajos és Bozóky Érika Csorba Sándor és Cze [...] Kisze lák Erzsébet Fót Kosztolnik Istvánná sz Genzor Ilona Vác Kosztolányi [...]
50. 1980-12-16 / 294. szám
[...] A Hajó Daru közölte Lelkes István írását arról hogy az MHD [...] osztályvezetője A fegyveres testületek képvi­seletében Bozóky László hon­véd őrnagy és Géczy [...] az elnökségben Már negyedszázada Luzsák István rendőr alez­redes a Vác városi [...] nicz Sándor Bogdán Sándor Frick István Haár Zoltán és Együd József [...]
51. 1988-08-30 / 207. szám
[...] Pilinszky Já­nos Nagy László Örkény István élő és néhai íróink költőink [...] hangját a nép zenekutató Volly István az építész Preisch Gábor a mű­kritikus Bozóky Márta és még számos író [...] hasítás és a bontás Povázsai István gyakorlott gyors mozdulatokkal csontoz­za darabolja [...]
52. 1982-12-08 / 288. szám
[...] ezek lelkesítsenek ben­nünket Kovács T István VÁCI tíiiap A PEST MEGYEI [...] adminisztrációt kért a megjelentektől Pál István­ná bejelentette hogy a Pest megyei [...] született zeneszerző az 1797 es Bozóky Mihály féle Vácott megjelent karbéli [...] A bal­eset után utasa Kurucz Ist­ván őrbottyáni lakos könnyű sérüléseket szenvedett [...]
53. 1992-02-07 / 32. szám
[...] naivitása és kora iránt Takács István Alapítvány A művészek nyugellátásával társadalombiztosítási [...] csárdást 1840 ben pedig Széchenyi István felszólítására a Nemzeti Kaszinóban is [...] Bundás Ferenc műszaki igazgatóhelyettesé és Bozóky Gáborné keres­kedelmi osztályvezetőé A funkciókból [...] filmet vetítik melyet Buj tor István rendezett SZÁZHALOMBATTÁN a művelődési házban [...]
54. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Bizottságának tagjai Borbándi János Hu­szár István és Szekér Gyula a Minisztertanács [...] szakmunkásnak Sötét Fe­renc szakmunkásnak Szűcs Ist­ván szakmunkásnak Urban Ist­ván szakmunkásnak Az onkológiai ellátás és [...] két évtize­des kiemelkedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] együttes Liszt Ferenc díjas vezetőjének Bozóky Istvánné Barta Máriá­nak a Szegedi [...]
55. 1980-05-24 / 120. szám
[...] híradó tárán a családi békát Bozóky Éva Korszerű falazó anyagok anyag [...] tanult az Iparművészeti Főis­kolán Szőnyi István és Vaszary János szabadiskolájá­ban A [...] 16 órakor kezdődő es­ten Horváth István Madarász Katalin Gál Gabriella Szege­di [...] A Liszt Ferenc Kama­rakórust Párkai István a Monteverdi kamarakórust Kollár Éva [...] a zeneudvarban összeállította Kovács T István
56. 1992-06-24 / 148. szám
[...] elol­vasta Vásárhelyi Miklós is el Bozóky Éva is Semmi A második [...] még könyvre istenáldás Bágyoni Szabó István gödöllői mutatványa A fiatal festőket [...] Bangócs Gábor Katona Zoltán Nagy István Palkó Tibor Sebestyén Zoltán és [...]
57. 1982-05-08 / 106. szám
[...] Béli Béla aerológia aeroklimato lógia Bozóky László sugárfizika sugárvédelem Flerko Béla [...] rocndokrinológla Grassely Gyula geokémia Hahn István ókortör­ténet és vallástörténet Hajnal András [...] Bérezik Árpád hidrobiológia ökológia Borzsak istvan klasszikus nyeivek Csi kós Nagy [...] és matematikai fi zika Tariska Istvan klinikai neuropathológia Tuschák Róbert szabályozási [...]
58. 1994-05-05 / 104. szám
[...] 1913 1986 alakját idézik pályatársai Bozóky Éva Csoó ri Sándor Donáth [...] fülese Ivett Fridaköszöntő Szerkesztő Bőle István Műsorvezető Horváth Gyula Falutévé Sajtóiroda [...] fényében című kiállítása Megnyitja Mácz István polgármester Közreműködik a ceglédi Szent [...]
59. 1982-07-09 / 159. szám
[...] Erzsi Szűr Mari Bene­dek Miklós Bozóky 1 st ván Dózsa László Hal mágyi Sándor Hunyad kürthy István Körtvé­KOSSUTH RÁDIÓ 8 25 Mit [...] munkásmozgalom dalaiból 11 19 Bogdán István írása 11 39 Édes Anna [...] Szilvia Az állomásfőnök barátai Mikó István Szombathy Gyula Szerednyei Béla Verebes István Szoó György Tyll Attila Gru­ber [...]
60. 1992-02-29 / 51. szám
[...] Szabó Attila Szabó Károly Szűcs István vannak a kár­pótlásra jogosult személyek [...] Tangazdaság föld­ügyeiben Szabó Károly Szűcs István Mártonfalvi Pál Füle Ferenc és [...] illetve az igazgató főorvos dr Bozóky Géza távozásával is Összefüggés van [...]