2. oldal, 203 találat (0,052 másodperc)

Találatok

21. 1961-09-19 / 221. szám
[...] L Nagy n Edző Nagy István A vendégek támadásaival kez­dődött a [...] 2 39 8 Súlylökés 1 Bozóky 871 Diszkosz 1 Király 27 [...] Treiber né 33 09 2 Bozóky 30 91 3 Zilahi 27 [...]
22. 1962-02-06 / 30. szám
[...] T Bognár Gy 32 62 Bozóky Gy 29 56 Züahi Gy [...] az első helyen végzett Salgótarjánban Bozóky legeredményesebb száma a gerely volt [...] László Szabó Edit Ivády György István Simon Mária Balogh Hajnalka és [...] László Mihályné Biath Irén Árvái Istvánná For­ró Jusztina Várkonyi András Csuhaj [...]
23. 1967-01-13 / 11. szám
[...] a tavalyinál többet nyújtsanak Pál Istvánná Hatvan Változatos és gazdag programot [...] problémáit Részt vett az ankéton Bozóky Éva a pedagógiai rovat vezetője [...]
24. 1970-10-16 / 243. szám
[...] Egri VM 5 gy 5 Bozóky Ádám Ózd 3 gy 6 [...] Özd 3 gy 3 Lindák István Özd 2 gy 9 Szekulesz István Egri VM 0 gy A [...]
25. 1970-11-13 / 266. szám
[...] György Eger 5 4 Szekulesz István Eger 4 5 Darabos István Debrecen 3 6 Ko vách [...] 23 sz alatt D OBÖ István Vár­múzeum azonnali belépéssel ker s [...] tőr­ben és kardban is Nagy Ist­ván valamint Virágh László eredménye említésre [...] Sárospatak 6 győze­lemmel Kard 1 Bozóky Adám Ózd 6 2 Horváth [...]
26. 1971-01-13 / 10. szám
[...] tudato­sítani a megfelelő döntések érdekében Bozóky Éva Hogyan dönt a szakszervezet [...] Tárgyalások száma há­rem Fiam V István B i lake alperes hagyatéki [...]
27. 1971-03-10 / 58. szám
[...] Súly­emelés Egerváry Lajos labdarúgás Ambrus István Röplabda Gergely Katalin Öregbítették az [...] G 2 Horváth Ózd 3 Bozóky Özd 4 Szekulesz I Eger [...]
28. 1972-01-20 / 16. szám
[...] mind pe­dig a védekezésben Nagy István a 3 helyet szerezte meg [...] Nagy E Dózsa S 4 Bozóky Ózdi Kohász 5 5 Szalóczy [...] került a Qualital élére Veres István gyárigazgató sze­mélyében A gazdasági párt [...] majd az igen tehetséges Szőke István és Kiss Pál az ifjúsági [...]
29. 1972-05-04 / 103. szám
[...] jelentős nemzetközi ösz szejövetelt dr Bozóky László professzor a kongresszus el­nöke [...] Fővárosi Tanács el­nökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus az Eötvös Bo md [...]
30. 1972-11-02 / 259. szám
[...] őrző fényes és tiszta értelem Bozóky Éva Szívügyünk az emberek segítése [...] is nagy veszteség érte Balázsdeák István foglyul esésével Bár mindent megtettek [...]
31. 1973-10-14 / 241. szám
[...] magát vallja meg kertészét is Bozóky Éva A Lfpovája utca egyik [...] orgonabokor leveleit Oroszból fordította Antalfy István
32. 1975-01-12 / 10. szám
Sugár István i így írtak ők A [...] és ápolja felejthetetlen példamutató emlékét Bozóky Éva 1 A Nemzeti egyik [...]
33. 1975-05-23 / 119. szám
[...] József és Dőry Vi­rág Rendezte Bozóky István Június 2 án a budapesti [...] Darvas Iván Az előadást Horvni István rendezte Az Állami Bábszínház jú­nius [...] az SZMT képviselője és Joó Ist­ván a járási pártbizottság osztályvezetője A [...] művelődésügyi osztályának vezetője lett Császár István Vécsen Megvár NDK baráti találkozó [...]
34. 1976-05-12 / 111. szám
[...] szereposz­tás is Bessenyei Ferenc Sztankay István Sunyovsz ky Szilvia Cs Németh [...] sem A vizsgált üze Császár István az elnökség mek a szükséges [...] Egerben egykor sokat fellé­pő művész Bozóky István rendezte A színházi esték előadásai [...]
35. 1976-07-04 / 157. szám
[...] egyik legrégebbi és legkövetkezetesebb művelő­jéről Bozóky Mária írt ta­nulmányt Az ismert [...] tömörségével költőiséggel jellemezhető raj­zait Solymár István elemzi Egyebek között megállapít­ja hogy [...] 13 százfo­rintos könyvutalványt Mar tinkovics István Szűcsi Úttö­rő u 17 A [...]
36. 1976-09-14 / 217. szám
[...] Trojar Marian grafikus Kas taly István festőművész Ki­rály Róbert szobrász alkotá­sait [...] pedig Keserű Ilona festőművész Nagy István kö­télverő iparművész munkái­ban gyönyörködhetnek a [...] i kolás kamaszos bumfordisá ga Bozóky István Kiss Fe­renc Haumann Péter Raj­hona [...]
37. 1977-03-04 / 53. szám
[...] keresnek az Eged alatt Szalay István Miyégre építették Avagy feltámad a [...] nincsenek meg a feltételek hozzá Bozóky Éva Emelkedik a gyermek és [...]
38. 1977-11-17 / 270. szám
[...] közműveltsé­get amely csak közösségi le­het Bozóky Éva Uj középiskolai diákotthon Nyolc [...] aztán pártmunkás Említem ezt Lőrincz Ist­vánnak S kérdem hogy be­csülik e [...]
39. 1977-12-06 / 286. szám
[...] nőtt va­lamivel társai fölé Fazekas István Az NB 11 további ered­ményei [...] 400 néző V Bondár KSC Bozóky Gulyás Elekes I Elékes ti [...] állt szemben de az el­vetődé Bozókyba lőtt Szünet után Kovács men­tett [...]
40. 1977-12-28 / 304. szám
[...] Sándoré s a helytartó alakjában Bozóky Istváné A többiek az azóta már [...]