Népújság, 1977. december (28. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-06 / 286. szám

Az történt, amire aligha számíthattak EIAnár már örül, második gólja Szondiéi és Sebők közölt talál a hálóba. (Fotó: Szántó György) Eger SE—Szolnoki MTE 3—2 (1—0) NB Il-es labdarúgó-rnér- ktjzes, Szplnök, 3000 néző. V: Győri: Eger SE: Kakas — Antal (Martis a 23. percben), Zsi­dai, Patvaros, Csathó, — Csu- háy, Barta, Dudás T-, Zágo- nyi — Molnár, Méhesi. Edző: Bánkuti László. Szolnok: Szehdrei — Kán­tor, Sebők, Simon, Kolláth — Porhanda (Kupeczki a 84. percben), Szakács, Baran — Szatmári, Dakay, Melis. Ed­ző: Friedmanszky Zoltán. Jeges, mély talajon került sor a mérkőzésre. A 2. perc­ben Molnár kitűnő ütemben ment el a bal oldalon, beadá­sa viszont elsuhant a berob­banó Dudás T. előtt, végül a védők felszabadítottak. A másik oldalon Patvaros „szö­vegeléséért” közvetett sza­badrúgáshoz jutottak a ha­zaiak, végül Dákay a kapu torkából a léc fölé fejelt. A 8. percben egy gyors szolnoki támadás vegén Csathó nagy helyzetben tisztázott To­vábbra' sem szabadult fel az egri kapu, de a hazaiak egy­más után három nagy hely­zetet is elrontottak. A 20. percben két egri szöglet je­lezte, hogy kiegyenlített lett a mérkőzés. A 21. percben Antal jobb szemöldöke fel­szakadt, elhagyta a pályát, helyére a 23. percben' Mártis állt be. A 32. percben Dákay a kifutó Kakas mellett kapu elé adott, majd Szatmári perdítése a bal kapufáról Melis elé .pattant, a csatár el­csúszott, végül Csathó fel­szabadított A 36. percben vezetéshez, jutottak a piros­kékek: Molnár két védő. kö­zött megszerezte a labdát és néhány lépés után á kiinduló Szendrei - fölött mintegy 25 méterről a kapu közepébe iveit 1—0. A 40. percben Szatmári fordulásból az ol­dalhálót találta el A 43. percben Zsidai a 16-oson be­lül csatázott a labdáért az egyik szolnoki csatárral, aki elesett. A játékvezető közve­tett szabadrúgást ítélt, amely végül is a sorfalról szögletre pattant, aztán a védők fel­szabadítottak. SZÜNET UTÁN a 47 percben növelte előnyét az Eger. Gyors jobb oldali a:ció végén a szolnoki kapu előtt a védők és a csatárok között pattogott a labda, amelyet végül a szemfüles Molnár a jobb alsó sarokba gurított. 2-—0­A talaj állapotához képest jó iramban folyt a küzde­lem, mindkét csapat igyeke­zett saját stílusát a másikra erőltetni. Az 56. percben vá­ratlanul szépítettek a hazai­ak. Egy kapu elé ívelt labdá­ra Dákay és Kakas ugrott fel. Az egri kapuét a szolnoki csatár ellökte, s a berobbanó Melis könnyedén fejelt a kapuba. 2—I. Az 57. percben kakas védett bravúrosan, az 58. percben pedig Kolláth lö­vése pattant a védőkről szög­letre. Az 59. percben Dudás T. saját magát szöktette a félpályáról, labdáját a kifutó kapus tette ártalmatlanná. A 60. percben Molnár gól­helyzetben futott lesre, két perc múlva ugyan ő tört. előre a bal oldalon; a beadás helyett elhirtelenkedve a ka­pu fölé durrantott. A 63. percben Szatmári kecsegtető helyzetből a kapu fölé fejelt. A 70. percben Csuhay egyé­ni megoldással tört be a 16- osra, majd a labda Molnár ele került, aki lesgólt ért el. A 77. percben egyenlítettek a hazaiak: Melis bal oldali be­adását S.atmári vissza ját­szotta Sebőkhöz, aki nagy lövést zúdított a kapu jobb sarkába. 2—2. • Nagy erővel támadtak a hazaiak, de a csatárok pon­tatlanul lőttek, illetve az egri védők időben közbe tudtak avatkozni. A 81. percben Barta húsz méteres szabad­rúgása a jobb oldali hálóban kötött ki. A 86. percben el­dőlt a mérkőzés sorsa: Du­dás T.-t szögletre szerelték, a labdát Barta ívelte bal ol­dalról középre és Csuhay kö­zelről a bál alsó sarokba fe­jelt. 3—2. Megtörtént az, amire alig­ha számított még a legvér- mesebb egri szurkoló is: a vendégek győzelmével ért véget a szolnoki helyosztó rangadó. A hazaiak — kéthó­napos veretlenségi sorozatuk birtokában — magabiztosan szőtték támadásaikat, de a fagyos talaj gyakran megtré­fálta őket — igaz, az egrieket is — s ez bénítóan hatott rá­juk. A kezdeti rohamok és két nagy helyzet átvészelése után az egyébként'is taktiku- sabban játszó vendégek ki­egyenlítették a mérkőzést, gyorsabban „megbarátkoz­tak” a talajjal, és amikorra felocsúdtak a hazaiak, a kontratámadások eredmé­nyeképpen már kétgólos előny fö.Nmism Á 77. december 6« kedd birtokába jutottak. A szol­nokiak mindent „egy lapra tettek fel” ezután — nagyon izgalmas, változatos, drámai lett a küzdelem — és sikerült egyenlíteniük. Mar-mar úgy látszott, hogy döntetlen lesz az. eredmény, amikor ismét bevált a vendégek ezerszer gyakorolt szisztémája: a pontlövésre „harmónikázó- an" felugró csatárok egyike biztosan talált a kapuba. Mindent összevetve az egri­ek győzelme azért volt meg­érdemelt, mert a hazaiak az elején elszalasztottak lehető­ségeiket, a vendégek pedig az esélytelenek nyugalmával játszottak, közben jól váltot­tak ritmust, s ez gyakran zavarba hozta a vendéglátó­kat, sót három gólt is ered­ményezett. A csapat valamennyi tag­ját csak dicsérni lehet, nagy érdemeket szereztek a győ­zelem kivívásából. Talán Patvaros, Molnár, Csuhay és Zsidai teljesítménye nőtt va­lamivel társai fölé. Fazekas István Az NB 11. további ered­ményei: BKV Előre—Fűzfő 1—0, Volán—Dorog 1—1, Szekszárd—Vác 1—1, Ka­zincbarcika—Debrecen 6—0, SBTC—Budafok 2—0, Kos­suth KFSE—Vasas Izzó 1—1. BVSC—Várpalota 3—2, Bé­késcsaba—Nagykanizsa 1—0, MÁV DAC—Komló 2—0. Az NB. n. állása: 1. SBTC 2 K -barcüca 3. V. Izzó 4. Vác 5. Eger 6. Volán 7. Dorog 8. SZMTB 9. Komló 10. B. TASK 11. -Nagykanizsa 13. Fűzfő 13. KKFSE 14. DV~C 15. BKV Előre 16 Budafok 17. MÁV DAC 18 BVSC 19. Várpalota 20. Szekszárd 18 11 3 18 9 5 18 10 3 18 10 3 18 8 6 4 32-16 25 4 34-18 23 5 30-14 23 5 25-18 23 4 31-23 22 3 26-19 22 5 22-16 22 5 29-19 20 6 25-23 20 5 18-19 20 7 24-20 17 9 30-35 17 5 23-33 17 8 14-23 17 8 21-25 16 8 25-26 15 5 2 11 23-36 12 279 18-29 11 4 3 11 22-41 11 2 3 13 16-40 7 7 8 9 4 7 6 8 4 7 6 6 5 8 1 4 9 7 3 6 4 5 5 Ez történt a labdarúgó NB lll-ban Keleti csooorí: csak eqy pont siket ült Recski Ércbányász— Szolnoki NAV 2—2 (1—1) Recsk, 800 néző. V.: Sütő. Recsk: Hegyi — Ba’ák, Maksó, Horváth, Kiss, Gás­pár, Tóth, Percze. Pócs (Racskó). Bódi II., Szabó. Edző: Péczely Szabolcs. Sz. MÁV: Pelyva — Ábel, Árvái, Debreczeni, Tóth Gy., Varga (Menyhárt), Juhász, Papp. N. Szabó Rózsavölgyi, Nász (Tóth A.). Edző: Sztan- csek János. A szolnokiak vezették az első támadást és mindjárt szöglethez jutottak. A sarok­rúgás után megszerzett lab­dával a hazaiak lendültek előre, sőt Pócs jó helyzetben, akár gólt is szerezhetett vol­na, de mellégurított. A 9. pereben jutott vezetéshez az Ércbányász. Egy ügyes akció végén Pócs továbbította a labdát Tóth elé, aki két csel­lel becsapta a védőket és a kiinduló kapus mellett, biz­tosan lőtt a kapu közepébe, l—Ó, Továbbra is a hazaiak támadjak többet, a vendé­gek gyorsan előrevágott lab­dákkal kísérleteztek. Feltű­nő volt, hogy vendégszögle­teknél könnyen zavar támadt a Bányász-kapu előtt, s így született a MÁV egyenlítő gólia is. A 23. percben, egy jobbról beívelt labdát Juhász fejelhetett könnyeden a há­lóba. 1—I. Ide-oda hullám­zott a játék, s ebben első­sorban a védelmek jelesked­tek mindkét oldalon. A 45. percben a vendégek csapat- kaoitánya, Papp rúgta el is­mételten sípszó után a lab­dát, amiért a játékvezető ki­állította. Szünet után a létszámfö­lénybe került recskiek kez­deményeztek. Az 50. perc­ben, jó adogatás végén, Bó­di II. lőtt alig valamivel a kapu fölé. Bár a játék több­nyire a szolnokiak térfelén folyt, mégis nekik sikerült gólt elérniük, az 54. perc­ben. Egy hosszan előrekül- dött labdával Nász elfutott, 20 méterről lövésre szánta el magát, és a labda a felső lécet érintve vágódott a ka­puba, 1—2. Két perc múlva egyenlített az Ércbányász: Szabó ment el jó cselekkel a bal oldalon, már a 16- oson belül járt, amikor buk­tatták. A megítélt büntetőt Racskó értékesítette, 2—2. A még iskább rákapcsoló ha­zaiak a 65. percben Gásoár, a 78. percben Percze révén ve­szélyeztettek, az eredményen azonban változtatni már nem tudtak. A sáros, vizes játéktér el­lenére jó iramú, változatos, küzdelmes mérkőzést hozott a találkozó. A hetek óta Kosárlabda Az egri férfi ifjúsági ko­sárlabdacsapatok az elmúlt héten két rangos tornán vet­tek részt Miskolcon nemzet­közi kupaküzdelmekre került sor a város felszabadulásá­nak tiszteletére. Az Egri Fi­nommechanika együttese ve­retlenül iu+ott az értékes ser- le* birtokába. Eredmények: Egri FSC— J^vfre*vt>4-7a válogatott 95— 52 (45,—28). Legióhb dobók: Bottgnbuk 26. Bucák 50 9i- reki 14 Ken FFC—MwáFC £<* _Tg (46—35) TA ; «ineki jf i RoM^lvíV 15. Busák 14. pv.-i pcr-VST Voq« 72—71 (44—agy T.d ; Bineki 29, Bu­sák 13, Molnár 9. + Az egri Gép- és Műszer­ipari Szakközépiskola KTPZ- szervezete és diáksportköre eónda-résóv-en hat csapat rás’*- vételével került sor a .,Fel- szabadulási Kúra” ez évi Irü-yddmoire. Moglenetés a Gárdonyi g: vártnál gyen­gébb bélvezére, a Dobó gimn. gyd^eioac a «algótavíörii pénz­ügyi-és.-Számviteli’ -Főiskola ellen. Az egri GMSZ csapata kitűnő teljesítménnyel, nagy fölénnyel verte a tavalyi védő SKSE csapatát Eredmények: Egri Gárdo­nyi-Egri GMSZ serdülő 51—2? (33—8). Ld.: Busák 14, illetve Csurgó 6. Egri GMSZ ifi—Salgótarláni PSZF 58—32 (29—19). T.d.: Bntteobuk 23, illetve Pál 52. SKSE—GMSZ sard 43—57 (27—14). Ed.: Telek 18. illetve s-’■épbegy; 10. OMS7 ifi—Dobó gimn. 53—48 (.33—50). Ed.: K'-rr 11, illetve Neznik 18. SKSE— Gárdonvi gimn. 40—36 '55— 19). Ed.: Córécz 13. illetve Busák 19. Egri Dobó—Salg, PSZF 44—38 (27—23). Ld.: Neznik 20, illetve Pál 14. A döntők, eredményei sz 5. helyért: Salgótarjáni PSZF— Egri GMSZ sercL 47—35 (18— 14). Ed.: Pál 22, illetve S■’ép- hegyi 17. A 3. heivért: Egri Gárdonyi—Egri Dobó g 56— 40 (27—23). Ld : Busák 16. il­letve Neznik 13. Az első he­lyért: Egri GMSZ ifi—SKSE 79—26 (!) (30—10). Ld.: Bet- tenbuk. Molnár 22—22, illetve Vincze 9. Végeredmény: 1. GMSZ ifi, 2. SKSE. 3. Egri Gárdo­nyi g., 4. Egri Dobó g., 5. SPSEF, 6. GMSZ serd. Kádár János látogatása a sakkbajnokságon nyeretlen Ércbányásznak esé - lye volt a győzelem megszer­zésére, de mivel a szólna kiak megfogyatkozva is egyenlő ellenfelek tudtak maradni, megérdemelten vit­ték el az egyik pontot. Egyénileg Hegyinek nem sok dolga akadt, ennek elle­nére feltűnt, hogy a magas labdáknál bizonytalan. A hátvédek közül Kiss és Mak­só nyújtott legtöbbet, de Bá­lák is megfelelően tartotta szélsőjét. Gáspár hasznosan játszott, Tóth középpályás­ként mutatott többet Percze szünet, után volt aktívabb, elöl Szabó mozgékonynak bi­zonyult Fesztbaum Béla Knzépcsoportr kapusbravúr ellenére... Kecskeméti SC— Gyöngyösi Sp. 2—0 (1—0). Kecskemét; 400 néző. V.: Bondár. KSC: Bozóky — Gulyás. Elekes I., Elékes ti, Szabó. Bedzsula, Vágj., Oskolás, Pus­kás, Sörös, Prikidánovics. Ed­ző: Molnár Ferenc. Spartacus: Kovács — Ki­rály, Adonyi, ács. Kelemén, Huszár, Berecz (Horváth), Szabó, Ferencz, Gábor, Ku­pi' (Galgóczi dr.). Edző: Nagy János. Erpsen havas, jeges játék­térért, KSC-támadásokkal in­dult a találkozó. Már az elr só percekben két, remekbe szabott Kovács-alakítást ■ lát­hattunk. A szövetkezeti csa­pat első jó támadása a 10. percben futott, melynek vé­gén Berecz lövése elkerülte a bal alsó sarkot. A többet kez­deményező hazaiak a 15. percben, nagy védelmi hiba nyomán vezetéshez jutottak. Prikidánovics közeli lövéssel alakította az eredményt 1—li­ra. A 22. percben újabb gyöngyösi kapusbravúrra volt szükség, hogy közelről, két ízben is megmentse hálóját a góltól. A 30, percben Szabó 25 méteres szabadrúgása el- . zúgott a jobb felső sarok mellett Öt perccel később Kovács tenyereit szögletre a bal felső sarokból egy lab­dát A 41. percben egyenlí­tési alkalom maradt ki: Gá­bor kitűnő indításával Kupi ugrott ki, már csak a kapus­sal állt szemben, de az el­vetődé'Bozókyba lőtt Szünet után Kovács men­tett jó érzékkel, amikor az Ácsról megpattant labdát a jobb felső sarokból húzta le. Az 53. percben középen veze­tett támadást a KSC. Adonyi késlekedett a közbeavatko­zással és Szabó, a kiinduló Ková~s mellett laposan a há­lába helyezett, 2—0. A 65. percben gyöngyösi kettős cse-' rére került sor. A frissítés felhozta a Spartacust. a hát­ralevő játékrészben mezőny- fölényre tett szert, de golt már nem sikerült elérniük. A 82. percben pedig Gáborna.c a kapusról kiperdülő labdát csak az üres kapuba kellett volna továbbítania, ehelyett föléemelt A talajhoz jobban alkal­mazkodó KSC, kapu elő1't határozottabb támadójátéká­nak köszöntheti a győzelmét. A Spartacust a katasztrofá­lis vereségtől Kovács kapus nagyszerű bravúrjai mentet­ték meg. Egyénileg Kovács a me­zőny legjobbjának bizonyult. A gyenge védelemből vi­szonylag Király játszott a legkisebb hibaszázalékka! V közéopályán Huszár teljesít­ménye elfogadható volt. a .többiek mélyen tudásuk ala.t játszottak. Szkocsovszky Tibor További eredmények. Ke­leti csoport: SZVSE—Ózd l —1, Szabó SE—S.-újhely 4— 1, Klsvárda—Sz. Dózsa 2—2,. .Gyula—H.-szoboszló 2—1, DMTE—Szarvas 3—2, LMTK —Borsodi B. 3—1, Lehel—S. Síküveg 0—1, Papp J. SE— Nyíregyháza 1—3. Középcso­port: Perbál—22-es Volán 0 —3. Ikarus—Dunakeszi 0—0, Bp. Spartacus—Ganz-MÁ­VAG 3—5, CVSE—ÉGSZÖV 1—1, B.-gyarmat—KTE 0—0, Pénzügyőr—Enying 4—1, Bp. Építők—Láng 4—0, ESMTK— Bem SE 2—1, D. Építők— Auras 3—1. Keleti csoport: t. Ózd 18 9 6 3 32-13 H 2. Szarvas 18 U 2 5 37-21 4 3. Sz. Dózsa 18 8 6 4 34-21 7, 4. L.-város 18 9 4 5 32-2. .2 5. DMTE 18 10 3 6 27-2 2S 6. Ny.-háza 18 7 8 3 15- 9 ZZ 7. MVSC 18 10 1 7 43-27 21 8. Papp SE 18 8 5 5 32-22 21. 9. Szabó SE 18 9 3 7 34-25 20 10. Gyula 18 7 5 6 23-24 19 11. Lehel SC 18 8 3 8 29-34 18 12. Klsvárda 18 6 5 7 26-30 17 IS. HMSE IS 5 6 7 28-31 16 14. Szó. MÁV 18 5 6 7 30-40 6 15. Borsodi B. 18 $ 5 8 24-38 ‘.5 16. Kecsk 18 4 6 8 22-30 4 17. S.-újhely 18 4 6 8 21-33 4 18. SZVSE 18 3 9 7 13-21 13 19. H.-szoboszló 18 2 6 10 20-3 8 20. Sálg. Sík. 18 3 4 U 17-38 10 Középcsoport: 1. Ganz-M. 18 12 3 4 53-25 26 3. B -gvarmat 18 10 6 2 32 1*- 6 3. Pénzügyőr 18 9 6 3 Jl-lf '4 4 Bp Sp. 18 8 6 4 21-2' 2 5. Bp. Eo. 18 8 5 5 38-2* .1 6. Perbál 18 8 5 5 29-2? 21 7. KSC 18 8 4 6 30-22 0 8. 22-es Volán 18 7 5 6 27-24 19 9. Dunakeszi 18 7 5 6 23-22 9 10. KTE 18 7 5 6 26-26 <9 11. D Éritők 18 7 4 7 30-29 '8 32 ESMTK 18 8 3 8 36-40 *8 13 Ikarus 18 6 5 7 24-24 ?7 14 ÉGSZÖV 18 4 8 6 23-2'í ‘6 15 Bem «E 18 5 5 8 19-2? *S 16. Cegléd 18 5 5 8 20-3? 5 17. Gyöngyös 18 6 2 10 24-3* 4 18. Auras 18 4 6 8 20-3' 4 19. Láng 18 3 2 13 13-3' * 20. Enying 18 2 4 13 15-4' i Vasárnap a KGMTI-ben az 5. fordulóval folytatták az országos egyéni sakkbajnok­ságot. A versenyre ellátoga- tott Kádár:János, az MSZMP KB első titkára, s nagy fi­gyelemmel kísérte az érdekes játszmákat, a versenyzők színvonalas küzdelmét, ■ Vízilabda Az FTC vízilabda KFK-qyőztes Magyar sikerrel fejeződött be Milánóban az idei vízi­labda Kupagyőztesek Európa Kupájáért vívott küzdelem­sorozat. Az MNK-győztes FTC a döntőben remekül rajtolt és a folytatás ts ha­sonló jó volt Szombaton — lapzárta után — fejeződött be a nyugat-berlini Spandau elleni mérkőzése. A mieink fölényesen 9—5 (2—1, 2—2. 2—1, 3—l)-ös győzelmet arat­tak és mivel a másik össze­csapáson a Kotor 6—5-re verte a házigazda Dumont Heccót,- így vasárnap egy döntetlen is elég volt a kupa megnyeréséhez! A Ferencvá­ros 7—7-re végzett az olasz Dumont Reccóval és 1974 után másodszor is megnyerte a KEK-et A selejtezőtől kezdve az FTC-nek ez volt az egyetlen vesztett pontja, ezenkívül minden ellenfelét legyőzte és ez nem kis telje­sítmény. A vasárnapi másik találkozón a Kotor 7—3-ra „lelépte” a Spandaut- i­A vízilabda KEK végered­ménye: ■- ­1- FTC 2. Ko.or 3. spandeu 3 3 1 — 3S-JS II 3 2 — 1 20-11 l 3-----3 13-21 ­1. Volán—Dorog . x 2. SBTC—Budaion 2—C (. 3. Várpalota—BVSC 2—1 3 4. Szolnoki MTE—Eger t—í j 5. K.-barclka—Debrecen 6—0 l 6. KKFSE—Vasas I,- 1—1 c 7. SZVSE—Ózd i—i c 8. Papp J SE—Ny.-háza l—; 3 9. Klsvárda—Szegedi D. 2—2 « 10. DMTE—Szarvas 3—2 i 11. Cegléd—ÉGSZÖV 1—1 x 12. Ikarus—Dunakeszi o—a x 13. Bp. Sp.—Ganz-M. 3—5 Z ■+l 14. Como—Temana »—1 3 13+1 találatot egy fogadó ér -I, nyereménye 1 715 212 forint \z 58 12 találatosra egyenként , 87 forintot űzetnek. A 11 talár os szelvények 1059, a tízesek 174 fo­rintot érn^k. A 10 talála+or szel­vényeket december 10-től, a töi>- bit -a hónap 15. -napjától fúeun __— . .. 1 -..y . - ._„■

Next

/
Oldalképek
Tartalom