Népújság, 1970. november (21. évfolyam, 257-280. szám)

1970-11-13 / 266. szám

INNEN­ONNAN Kecskemét—GYESE 7:6 (1 füg­gő), OB Il-es sakk bajnoki mér­kőzés Kecskemét. Színvonalas küzdelem jellemezte a találkozót. A GYESE javuló formában ját­szott. A GYESE győzelmeit Kru pánszky és Balogh szerezték. Döntetlent értek el: Sillye De­meter, Kiss Gy., józsa, Kiss P., Szigetvári, Tóth, Smid. ★ Békéscsabán november 3—9. között rendezték meg öt megye győztes csapatainak részvételével a sakk OB II-be való jutásért folyó küzdelmet. Heves megyét a Bervai Vasas képviselte. A bervaiak balszerencsésen szere­peltek, s nem jutottak magasabb osztályba. A versenyt és a fel­jutást a Szolnoki Olajbányász együttese nyerte meg. ★ NB-s tartalék labdarúgó baj­noki mérkőzések eredményei: Hatvani Kinizsi—SKSE 0:1, Gás­pár SE—Nagybátony elmaradt, Egri Dózsa—MÁV HAC 13:0. Pásztó—Mizserfa 3:1, Kisterenye -Gy. Spartacus 2:1, Bervai V.— Zalka SE 4:2, Zp. Építők—St. Üveggyár 2:0, SBTC—Balassa­gyarmat 4:1, H. Kinizsi—MÁV HAC 2:2, Zp. Építők—MÁV HAC GtO. A bajnokság állása: 1. Gy. ápartacus 20, 2. SKSE 19, 3. Ba­lassagyarmat 18, 4. Zalka SE 17, á'; Egri Dózsa 16, 6. Bervai V. 16, 7. Nagybátony 15, 8. Kisterenye 15, 9. Pásztó 15, 10. Mizserf a 11, 11. SBTC 10, 12. Zp. Építők 9, 13. St. Üveggyár 8, 14. Gáspár SE 6, 15. H. Kinizsi 3, 16. MÁV HAC 2 ponttal. A üli KISZ psitpaiit nycpío í? viiláiaatforn»# A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 53. évfordulója tiszteletére kispályás labdarúgó-villámtomát rendeztek Egerben, liat csapat részvételével. A csapatok kel napon át küz'■: : a ]ier5’czésekért. Az első napon a selejtezőket bonyolították le, másnap pedig a döntő küzdelmeire kérőit sor. A döntőbe négy csapat jutott: Bervai Vasas, Egri Dohánygyár, BAI KISZ, Fark Szánó, A kupaoöntőt a Biti KISZ és az Egri Dohánygyár együttese vívta. A találkozót a BM KISZ nyerte 2:0 arányban s ezzel a ku­pa ez évi védője lett. A további sorrend: 2. Dohánygyár, 3. Bervai Vasas, 4. Park Szálló. A kupát és a díjakat Madar-is János,'az Egri Városi TS képviseletében nyújtotta, át a hsiyereiteknek. Ké­pünkön: a győztes BM KISZ kispályás labdarúgócsapata. Álló sor: (balról jobbra) Hamis József, Gál Árpád Nagy Miklós. íandó Géza, Vincze Ferenc szertáros. Guggolnak: Bartos Sándor, Csizmadia László, Alaxai József, Usztöke László, Remekül szerepeltek az egri vivők Debrecenben Természetbarát-híradó Debrecenben két napon át iiolytak Borsod—Hajdú—He­ves—Nógrád és Szabolcs me­gyék legjobb vívóinak rész­vételével a serdülő és ifjúsá­gi körzeti kiválasztó ver­seny küzdelmei. Mindkét korosztályban három-három versenyszám szerepelt, még­pedig leány és fiú tőr, vala­mint kardverseny. Az egri Gábor (Őzd) 5, 3. Szalóczy György (Eger) 5. 4, Szekulesz István (Eger) 4, 5. Darabos István (Debrecen) 3, 6. Ko- vách György (Eger) 3 győ­zelemmel. Az egyes számok első hat helyezettje részt ve­het a Budapesten megrende­zésre kerülő országos döntő­ben. Az egri természetbarátok az idén is megrendezik hagyomá­nyos klubdélutánjaikat, amelyek keretében érdekes előadásokra, diafilmvetítésekre is sor kerül. Az első előadást november 17-én 17 órai kezdettel tartják, az SZMT-székház földszinti nagy­termében. A műsor keretében dr. Polgári László, a Kolacskovszky versenyről készült, Feledy Péter és Hamza Elemér pedig jugo­szláviai túrájukról készült színes diafilmeket mutatják be. ★ A megyei szövetség négynapos tanfolyamot rendez a tardosi sporttáborban, szakosztályveze­tők számára. A tanfolyam kebe­lén belül november 28—29-én ke­rül sorra a megyei Társadalmi Erdei Szolgálat tagjainak talál­kozója. ★ A Bükk-fenn kon gyors ütem­ben készül a sífelvonó és a le- siklópálya, Tóth Géza és Bácsy László irányításával. ★ A Magyar Természetbarát Szö­vetség hegymászó bizottsága a Bükk-hegységben, a fehérkőLápi turistaháznál rendezte meg két­napos őszi találkozóját, arhelyen a megjelentek sziklamászó gya­korlatokat vezettek és diavetí­téses élménybeszámolót hallgat­tak meg. vívók remekül szerepeltek, a hat szám közül négyben el­ső helyen végeztek, sőt több számban pedig a második helyet is megszerezték, ör­vendetes volt az is, hogy az Ifjúsági korosztály mindhá­rom versenyszáma egri győ­zelmet hozott. Kovács Mária a leány tőrverseny győztese valamennyi ellenfelét legyőz­ve jutott a bajnoki címhez, de érdekesnek mondható Nagy Mária második helye is, hiszen mögötte olyan ne­ves versenyzők kerültek ,gyengébb” helyre, mint az országosan is ismert diós­A Heves megyei Tanács Kórháza, Eger 1. Pf.: 1®. alkalmaz GÉPÍRÓKAT és érettségizett KÖNYVELŐKET — KALAsz-képcsítéssel rendelkezők előnyben részesülnek. Valamint TAKARÍTÓNŐKET. Jelentkezni lehet a kórház személyügyi csoport­jánál: Eger, Széchenyi u. 27, Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik felejthetet­len nagymamám és testvé­rünk, özv. BESZNYAK ANDRASNÉ temetésén részvétüket fe­jezték ki. A gyászoló család R próhirdetés cux&» AZONNALI belé­péssel [elveszünk férfi és nőj munka vállalókat. betani tott automatagep kezelőnek. anyag nozgatókat. gépbeál Lító es szerszámlaka losokut. henger- és furatköszörüst szer számedzöt, asztalost kőművest Jelentke­zés: személyesen vagy írásban a vál­lalatunk munkaerő Gazdálkodásán Cím Csavaripart Vállalat Budapest. XTII. Vári út IRR HI VAT ALLEGE- DET, takarítónőt Ke­res az egri. Lenin úti V. sz. Általános Iskola. Jelentkezés mindennao. az isko­la irodájában. KAROSSZÉRIA- * lakatost. éjjeliőrt és takarítónőt felve­szünk KÖZGÉP Eger. Lenül u 263 A GYÖNGYÖSI Vízművek azonnali belépésre keres fia­tal veey észtechni­kust Jelentkezés: Gyöngyös. Jókai u 23. _sz. alatt. D OBÖ István Vár­múzeum. azonnali belépéssel ker^s ál­landó munkára fér­fi munkaerőt, vala­mint időszakos mun­kára nyugdíjas fér­fidolgozót. udvaros! és kályhafűtői mun­kakörbe. Jelentkezés személyesen. a vár­múzeumban 16 ÉVET betöltött lányokat szövőnek felvesz a Pamut- -textilművek Jac­quard Szövőgyára. 1972-ES Trabant Limousin-kiutalást és Pannónia motorke­rékpárt eladok. Ér­deklődni : a gyön­gyösi tűzoltóságnál. _ iT kilométeres'. 412- es Moszk­vics készpénzért el­adó. Stop” jeligé­re, az egri hirdető­■i" ........ 6 01-E3 Trabant el­adó. Eger. Gyón:-f;"-......... A Z 1374. sorszámú Zao >ro>:sec-kiut■Va­somat eladom. ..Meg­egyezés” ’ eb Gér e, az egri hirdetőbe. Trab^v* adó. Eger. Knézich u. 11. Mészáros Er­zsébet. mmm GYAPJÚFONALAT cserélünk használt cötött-, szövöttanyn- gokért. Hobo** fonó, Szombathely (Her- mán)._______________ K ING fiatalok és kö1' őoárok eladók minden színben. Pásztor Hatvan, Horváth M. u. 83, 2 DB új dömper- fülke, 5 tonnás döm­perre, 1 db nagy­méretű 'és 1 db kis gumi kerekes lovas- kocsi eladó. Eger Város Tanácsa V. B. Mélyépítő Üzeme, Eger, Homok u. 26. B TENOR Sáno- phone Kraslice gyártmányú. 4000 fo­rintért eladó. Eger, Árnyékszala 221. A betanulási idő 12 hét. Jelentkezés írásban, a PTM Jac­quard Szövőgyár ’izem«nzdasáGi osz­tályán. Budapest vttt Szekszárdi u. 19—25_______________ A NYAGRAKTÁ­RUNKBA felverünk anyagraktárost. KÖZGÉP Eger, Le­nin u. 263. ___ K ISGYERMEK gondozását lakáso­mon vállalom Eger. Csákány u. M/lö., 6. em 3 7 H AT V A NB AN szó- ba-konyhás ház el­adó, ugyanod 2,5 hold szántó és 600 n.- öl szőlő. Petőfi u. 25. alatt. ELCSERÉLNÉM pécsi, másfél szobás, komfortos lakásomat, gyöngyösi hasonló­ért. Érdeklődni: Gyöngyös Katona József u. 3. Bognár. HÁROMSZOBÁS, összkomfortos OTP öröklakás eladó. ^.Földszint” jeligére, a gyöngyösi hirdető- be. _____________ E LCSERÉLNEM salgótariáni. két szo­ba, • hall, teljes komfortos. gázfűté­ses lakásom hason­ló egri lakásért. Érdeklődni: Salgó­tarján, 19-21. tele­fonon. 17 óra után. POROSZLÓN. 33-as fő útvonal mellett, 40-0 n.-öl telek eladó. Érdeklődni lehet: Nemes Lajos, Po­roszló, Tanács út 18. Á Budapesti Közlekedési Vállalat azonnali belépésre keres kőműves, tetőfedő, ács-állványozó, szobafestő­mázoló. épületasztalos, épületlakatos, épületbádo­gos. víz-gáz szerelő, központifűtés-szerelő, gép­szerelő, vasesztergályos, vasbetonszerelő ( SZAKMUNKÁSOKAT. valamint építőipari BETANÍTOTT és SEGÉDMUNKÁSOKAT. Felveszünk továbbá: Szakma nélküli férfi munkaerőket: vasúti pályajavítási és építési munkára, női munkaerőket: pályatakarítási munkára. Felvétel: BUDAPEST, VII.. KERTÉSZ U. 16. ijd 3BÜLV Vállalatok l Köxületek ! győri Fellegi. A fiúknál tőr­ben és kardban is Nagy Ist­ván, valamint Virágh László eredménye említésre mél­tó, akik nagy meglepetésre biztosan szereztek első he­lyezéseket. Eredmények. Ifjúságiak: (16—17 évesek); Leány tőr: 1. Kovács Mária (Eger) 7, 2. Nagy Mária (Eger) 5, 3. Fel­legi Ildikó (Diósgyőr) 5 győ­zelemmel. Fiú tőr: 1. Nagy István (Eger) 6, 2. Horváth A. (S.-tarjárr) 5, 3. Virágh L. (Eger) 5 győzelemmel. Kard: 1. Virágh László 7, 2. Nagy István 6, 3. Sohajda Gábor (Eger) 5 győzelemmel. Serdülők (14—15 . évesek): Leány tőr: 1. Plász Valéria (Sárospatak)... 7. Horváth Mária (Eger), 8. Szabó Bea (Eger) 2—2 győzelemmel. Fiú tör: 1. Szalóczy György (Eger) 7, 2. Szőke Károly (Debrecen) 6 3. Keresztéi Ferenc (Sárospatak) 6 győze­lemmel. Kard: 1. Bozóky Adám (Ózd) 6, 2. Horváth 1970. november 13., péntek Hirdessen a Népújságban ! Az Ipari Műszergyár fkladi gyártelepére felvesz — fémforgácsoló szakmunkásokat, lakatosokat, villanyszerelőket, — öntő. forgácsoló, sajtoló munkára 18. élet­évüket betöltött női és férfi munkásokat, — férfi segédmunkásokat és — könnyű munkára 16. életévüket betöltött női dolgozókat. | jelentkezni lebet: személyesen, minden munka­napon. 8—14 óráig a felvételi irodán, levélben: Ipari Műszergyár (felvételi iroda), Aszód, Pf, 2. címen. Garant — Robur gépkocsi fődarabokat csererendszerben nagyjavított állapotban adunk át. Felújított nyitott Garant, valamint nyitott Robur LO-2500 gépkocsiját kicseréljük. A FIT, XVI. sz. Autójavító Válla'at Miskolc, Zsolcai-kapu 9-11. sz. Te!e'on: 35-573

Next

/
Oldalképek
Tartalom