2. oldal, 213 találat (0,049 másodperc)

Találatok

21. 1970-12-03 / 283. szám
[...] egy nagy könyvben Gyuszi első ké­rése az volt hadd vigye be [...] lakásán hol­tan találták özvegv rábián Istvánná hetvenhat éves nyugdíjast és nővérét [...]
22. 1983-10-03 / 234. szám
[...] az állandó elviselhetetlen zajt Oláh Istvánná Miskolc Á ház másik oldala [...] alpinisták munká­ját örökítettem meg Molné István Miskolc Dobó u 2 Adám [...] A választ Az Avas déliek kérése illet­ve Magas a jegenye és [...]
23. 1970-07-08 / 158. szám
[...] tegnapi ülésén részt vett Gyöngyösi István a SZOT elnökségének tagja az [...] a Mágnás Miskát vetítjük SZÁNTÓ ISTVÁN Az intézkedési terv szerin novembertől [...] Lászlót az SZMT titkárát saját kérése és az elnökség javaslata alapján [...] A kül­döttség tagja volt Sramkó István az Avas étterem igaz­gatója és [...]
24. 1969-10-06 / 31. szám
[...] egyelőre még csal a Ferenci István készítette maketten érzékelhető Ágotha Tibor [...] ne bontsák le az épületet Kérése na­gyon indokolt és teljesítése talán [...] ANNA 1872 ben gróf Károlyi István fűzérradványi uradalmán 6 8 km [...]
25. 1974-07-01 / 152. szám
[...] hátrá­nyos helyzetbe A Kuruc utcaiak kérése A diósgyőri városközpont­ban a Kuruc [...] Ákos nembéli Ernye bán fiát István nádort tekinti a szak irodalom [...] A 111 kerületben levő Báthory István utcában van két KISZ bérház [...]
26. 1991-10-14 / 239. szám
[...] SE pólósainak Az FTC Törley kérése azonban indokolt volt így vasárnap [...] és jól játszottunk a Szabó István felvétele szarvasiak ellen Ha a [...]
27. 1984-11-01 / 258. szám
[...] tombola­játékra Szalui Zoltán és Nyit­tat István autójavító kisipa­ros mesterek 1500 1500 [...] indokkal víz éle­lem használt ruhanemű ké­rése hulladékgyűjtés csengettek be lakásokba Amennyiben [...]
28. 1986-11-28 / 277. szám
[...] Molnár Tibor Füzes­abonyból Válaszol Hernádi István a MÁV Miskolci Igaz­gatóságának vezetője [...] folyamatos fűtéssel váltjuk fel Sámsoni István is gyakran utazik Miskolc és [...] ijal Valóban így van Kornádi István A büfékocsi tulajdono­sa a Magyar [...] foglalkoznak érkezési sorrendben Az üzemeltetők kérése szerint két vizsgála­tot végeznek el [...]
29. 1984-03-14 / 63. szám
[...] és a sajószentpéteri ököl­vívók Szabó István felvételei Találkozások kiállítások előadások Megnyílt [...] és Kacsir Zsuzsanná­nak László Koleszár Istvánnak és Demján Emerenciának Anett Lenkey [...] és Körösi Zsu­zsannának Endre Ónodi Ist­vánnak és Horváth Évának Ár­pád Radics [...] Imié ne­vű gyermeke MEGHALT Pető Istvánná Leskó Anna Szilágyi Józsefné Papp [...]
30. 1991-09-05 / 206. szám
[...] tanács­kozáson az egyesület tag­jainak kifejezett kérése volt hogy aktív részesei lehessenek [...] vagy sem kérdeztük dr Görömbey Istvántól a megyei bíróság elnökhe­lyettesétől és [...]
31. 1988-12-15 / 295. szám
[...] Az Avas délen az Oszip István u 14 számú házban lakunk [...] V számú házkezelőségének vezetőjét Kertész Istvánt kérdeztük meg arról hogy mire számíthatnak az Oszip István utcaiak A házkezelőség vezetője elmondta [...] ezért nem indo­kolt a helybeliek kérése Egyébként pedig lakott te­rületeken nem [...]
32. 1971-11-22 / 275. szám
[...] Miskolcon való közlekedést 180 család kérése A Győri kapuban levő Chlepkó [...] mellette tanúskodó kalauznőt nem Nagy István a Volán 3 sz Vállalat [...]
33. 1975-09-08 / 210. szám
[...] utca lakóinak is az a kérése hogy mielőbb szüntessék meg ezt [...] iskolás gyere­kek tette szóvá Marton István Pozsonyi u 76 sz alatti [...] a tanácskozás után dr Szabó István városi főorvos­sal és dr Ditrói [...]
34. 1986-09-24 / 223. szám
[...] lányok jelentkezését várják A szervezők kérésé sport­felszerelést minden jelent­kező hozzon magával [...] közöljük hogy elhunyt Oszlans ki István Zibriezki Lajos Húsvéth László Kovács [...]
35. 1988-05-03 / 103. szám
[...] Holnap tartja tanácstagi fogadóóráját Riba Istvánná és Kerényi József a Vár [...] te­hetünk Előfordul hogy á lakosság kérése is indokolat­lan A Szirmán élők [...]
36. 1987-10-09 / 235. szám
[...] átmérőjű tölgyfa A kerületvezető er­dészek kérése a begyűjtött faanyagot ügy rakják [...] a Garadna völgyben pedig Sza­bó Istvánt csanyik völgyi er­dészlakás kereshetik meg [...] és az LKM es Bogáth István valamint a kazincnarcikai BVK klubjá­ban [...] mült húsz éve hogy Kovács Ist­ván iparos lett Cégtábláján töbo mesterség [...]
37. 1973-03-06 / 55. szám
[...] Imrének a csapat nevében elmondott kérése azonban nemigen talált meg­hallgatásra Biztatást [...] súly csoport já ban Szabó István felvétele Bajnok Iesz c Kerekes [...]
38. 1991-03-22 / 67. szám
[...] kölségtérítést fizethessenek a résztvevőnek A kerese pót ó juttatás egyébként a [...] megkapták Ezért kerestük fel Kertész Istvánt a Mis­kolci Postaigazgatóság veze­tőjét mondaná [...] monda­nak le Igaz ahogy Ker­tész István is mondta a régi rendszerben [...] nem teszünk lépése­ket mondja Kertész Ist­ván Még nem tudjuk hogy milyen
39. 1978-12-07 / 288. szám
[...] a kapitány díszes karszalagját Szabó István felvétele még a Fradi elleni [...] lesz két fiú Ákos illetve István András és hat leány Ka­talin [...] hagyományos önkiszol­gáló boltokban a vásárló ké­rése alapján mérték a fel­vágottat illetve [...]
40. 1986-01-02 / 1. szám
[...] Ernyey Árpádné tanár Alsózsolca Hegedűs István Miskolc Szé­chenyi út A üzletek [...] megálla­pítás szűrhető le hogy a kérése jogszabályba ütköző célra Irányul az [...]