47 találat (0,337 másodperc)

Találatok

1. 141
[...] döntése és az Építőművészek Szövetsége kérése alapján 5 8 Varga Imre [...] Liszt Ferenc Hatvány Lajos Szőnyi István 1984 évi tervünkben pénzügyi feltéeleink [...] D SPremJ ékek 11 Kiss István Illés Béla síremléke 1981 óta folyamatos beruházás a Művelődési Minisztérium kérése alapján 12 13 Zelk Zoltán [...]
2. 272
[...] döntése és sz Építőművészek Szövetsége kérése a apján 5 8 Vsiga [...] iszt Ferenc Hatvány Lajos Szőnyl István 1984 évi tervünkben pénzügyi feltételeink [...] I D Síremlékek 11 Kiss István Illés Béla síremléke 1981 óta folyamatos beruházás s Művelődési Minisztérium kérése alapján 12 13 Zetk Zoltán [...]
3. 198
[...] I I HKfeK dr Lehoczky István a tanácstagi csoport vezetők kérése alapján szól eddigi munkásságáról életutjá [...] Főváro­si Tanács elnökhelyettesének dr Lehoczky Istvánt jelölje Határozat 162 a Tanács [...] Fővárosi Tanács elnökhelyette­sének dr Lehoczky Istvánt jelöli s dr Füredi László [...] valamennyi szavazat érvényes dr Lehoczky István 107 szavazatot kapott A szavazás [...]
4. 178
[...] Van valakinek észrevétele Ninos Fejér István slvtárs a Vidám és a [...] a Végrehajtó­bizottság ismeri őt A kérése az hogy most ne nevezzlHc [...] n ö k A Fejér István elvtársra vonatkozó javas­ latot elfogadja [...]
5. 420
[...] Nándorné tó Hozzászóló dr Lehoczky István Hozzászó­lásában az átadás előkészítéséről a [...] hogy a Római Katolikus Egyház kérése sze­rint az ingatlan kezelői jogát [...] Határidő azonnal Felelős dr Novák István I yo ti i 18 [...]
6. 481
[...] ő m i ve s István Előrehozásról van szó Elnök így [...] 4 pont­tal kapcsolatban volt egy kérése az OT nak hogy felelősnek [...] köze van hozzá A líőmives István Területfejlesztési kon­cepció ez A kormányhatározat [...]
7. 157
[...] javasolja hogy az Egészségügyi Főosztály kérése alapján az István Kórház felujitási előirányzatát 5 5 [...] érinti Kérdést tett fel Stadinger István Előadónak a kérdésekre adott vála­sza [...]
8. 364
[...] 33 o milliós állami támogatás kérése ha jól értein D á v i d István Igon E 1 n ö [...] véglegesen ték i ti Dávid István Nagyon sok kérdőjel van még [...]
9. 2
[...] kisvállalattá történő átszervezéséhez előzetes hozzájáru­lás kérése Kezdési Időpont kb 13 éra [...] lezárt temető megszün­tetése Előadói Stadinger István 0 A XI kér Albertfalvai [...] módosításával kapcsolatos bejelentés Előadó Stadinger István Budapest 1982 december 9 a [...]
10. 58
[...] rá Pénzügyi ÁB Az Állandóbizottság kérése alaraján 1 tszánáitak 1 fővel [...] dr Varga Lajos 5 Hegymegi István 5 Hegymegi István 6 papp Jenő 6 Papp [...]
11. 56
[...] szló 9 R 11 Horváth Istvánná 11 Horváth Istvánná B R 12 Pintér György [...] P Mányoki Lászlőnét 3 aját kérése alapján mivel az albizottságot R [...] Sándor B R 6 Gérecz István 6 Gérecz István B H 7 Bakos Károly [...]
12. 167
[...] m i v e o István Az egyik a munkaképeskoru a [...] Ferenc Nekem egy sincs Bartos István Akkor te már terendezkedtél D [...] az OT nek ez a kéré­se amelyet teljesítünk is a kiegészítő [...]
13. 202
[...] llani gondozottak elhelyezéséről Slőcdó Rostás István Az OM több esetben átiratot [...] Az oktatási osztály­nak az a kérése hogy a VB intézzen folterjesztést [...] Határidő julius 14 Felelős Rostás István Kelt a Fővárosi tanács Végrehajtóbizottságának [...]
14. 6
[...] költ­ségvetését Ezért osztályunknak az a kérése hogy a Végrehajtó Bizott­ság a [...] 1964 január 31 Felelős Kőműves István és Budapest 1963 november 11 Dávid István Láttam és egyetértek dr Pesta [...]
15. 115
[...] a r t o a István Engem meglepetésként ért az hogy [...] informálva hogy a Végrehajtóbizottságnak kifejezett kérése volt hogy ezt a témát [...] megállapítják a rendezési terveket Bartos István Akkor sem tudod elfogadni ha [...]
16. 134
[...] vállalat elhelyezéséről ő Előadó Bartos István V IÍAka c M Caspal [...] elleni kifogások nem áthidalhatatlanok Bartos István hozzászólásában elmondta hogy a fővárosi [...] tervezés Illetőleg a középitési enge­dély kérése előtt jóváhagyás céljából u fővárosi [...]
17. 126
[...] elvtárs ér­demei elismerése mellett saját kérése alapján a IX kerületi Tanács [...] o január 2 o Sarlós István a V 3 elnöke J [...]
18. 224
[...] tanácsot a munkálatokról nem tájékoztatta Kérése hogy a Galéria ilyen esetben [...] Határidő azonnal Felelős dr Novák István Dávid Klára I kerületi fővárosi [...]
19. 132
[...] külügyi pályára kiván menni Személyes kérése A lceüLeti pártbizottság első titkárával [...] elvtárs lesz as előadó Kőmives István Tisztelt Végrehajtó Bi­zottság Több nagyon [...]
20. 164
[...] H VB előtsr jesztésre halasztás kérése Szóban Előadó Pajkos Aladárné dr Előadó Kőmives István megbízásából kéri hogy a munkatervben [...]
21. 132
[...] kisvállalattá történő átszervezéséhez előzetes hozzájárulás kérése Előadó Stadinger István Elnök Javasolja hogy a VB [...]
22. 121
[...] indokolt ennek a pótnitelnek a kérése N e z v á 1 Az István kórház gépészeti berendezésére és helyreállítására [...]
23. 146
[...] rendezett az MMG Automatikai Müvek kérése amelyet a mellékelt PH felé [...] Elvtársi üdvözlettel Melléklet Ph Littvai István sk í J
24. 323
[...] Hantos János A kerületi vb kérése alapján ke­rült ide F a [...] rendezésével raégegyszer lehessen tárgyalni Bartos István Akkor ne vegyük ide F [...]
25. 549
[...] az 1 IG Automatikai Müvek kérése amelyet a mellékelt PM felé [...] Elvtársi üdvözlettel Melléklet Ph Littvai István sk Sfó j l J [...]
26. 165
[...] dijat amelyért nem szolgáltatott Bartos István véleménye szerint a lakosságnak lehetőséget [...] a Müvek a fogyasztók külön ké­rése nélkül a számlázásnál vegye figyelembe [...]
27. 322
[...] m i v e s István Csak egy bejelentésem van a Tervhivatal kérése alapján hogy a Tervhivatal e [...]
28. 166
[...] a KISZ Központi Bizottságából Horváth István személyes kérése Meg­néztük a parkot egyébként a [...]
29. 219
[...] is ezek a vállalatok Bartos Istvánnak válaszol­va a IV ötéves terv [...] megteremtéséhez A hozzászólások során Bartos István arról informálja a VB t [...] akkor a gázkérdéot nagyobb beruházások kérése nélkül meg lehetne oldani Az [...]
30. 30
[...] h Bp i Tűzálló Anyaggyár kérése Bp i Tűzálló Anyaggyár­hoz vzeto [...] Hioronymi ut Határőr utca Tisza István kormányában kereskedelmi miniez tor XIII [...]
31. 139
[...] a VB állást foglaljon Dávid István A IV ötéves tervre a [...] ezek leköté­se vidéken lehetséges engedély kérése mellett a vállalatok el­ Y [...]
32. 169
[...] amikor elkészül Tudniillik az a kérése a belkeres­kedelmi minisztáriáimnak is hogy [...] álljanak a berende zések Kőmives István Ki fogja üzemeltetni Dr Reischl [...]
33. 70
[...] Koés József Hajós György Varga István Döbrentei Károlyné Határozat ff A [...] Emtatkozó hibákat ós ez a kérése hogy r Végrehajtóbizottság kér­je a [...]
34. 123
[...] átszervezéséhez előzetes hozzá I járulás kérése I 8 Jelentés a tanácsi [...] VII kér Tanács ós Tiszai István a Személyzeti ós Oktatási Főosztály [...]
35. 91
[...] a IV kerületi Tanács VB kérése sze­rint teszünk javaslatot Lüvclődásűgyi Minisztérium [...] folyamatos kiegészítését 1967 ben Szőnvi István mellszobrának Sóvári J nos alkotása [...]
36. 26
[...] mollett az Y kar Tanács kérése olyképpen hogy az alőrehaladó parkosítás [...] 4 Nagykörút V kor Szt István krt A terűt már megkezdett [...]
37. 297
[...] pénzügyi fedezet hiányában Az a kérése hogy a fel­vett 00 milliós [...] Lajos dr Csanádi György Kőmives István dr Reischl Antal ós dr [...]
38. 182
[...] a lakosságnak az volt a kérése hogy mondjuk meg mire vállaljanak [...] az az elképzelése hogy az István parkban a templom mellett van [...]
39. 327
[...] Ótéves terv időszakában Elöadó Kertész István Meghívottak Füsti Pál az OT [...] és félmilliós átlaggal Az a kérésé hogy mérsékeltebb összeget vessenek ki [...]
40. 53
[...] tjB R R Az állandébizottság kérése alapján létszámának 1 főv 1 [...] Lajo 3 R R Hegymcgi István 5 Hegynegi Istv n I [...]
41. 167
[...] A Fővárad Csatornázási Müvek engedély kérése Elő ár ós Yurga István Haiizmzat r ó l Li [...]
42. 272
[...] a CB telefon hálózat is István Bajcs Zs Jáhn F csepeli [...] orvosszakmai értelemben indokolatlan fürdőjegy beutalók kérése máskor is elvégezhető rtg labor [...]
43. 205
[...] a CB telefon hálózat is István Bajcs Zs Jáhn F csepeli [...] orvosszakmai értelemben indokolatlan fürdőjegy beutalók kérése máskor is elvégezhető rtg labor [...]
44. 157
[...] I i é 5 Sásdi István szerint a jelentés nea teljes [...] a biróságt lf 4 nyag kérése egye ezakágak v zetőinekaa VB [...]
46. 85
[...] lakosság tanácstag be számolókon elhangzott kérése az ovo dal parkok létesítése [...] folytat ólagos fcelyre állítására az István kórház Icultur ott hó­na berendezésének [...]
47. 85
[...] lakosság tanácstag be számolókon elhangzott kérése az ovo dal parkok létesítése [...] folytat ólagos fcelyre állítására az István kórház Icultur ott hó­na berendezésének [...]