1970. január 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

126

I 1 BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA JAVASLAT Hegedűs Imre elvtársat, a IX.kér, Tanács Végrehajtó Bi­zottságának elnökhelyettesét a 14/19?o» számú vb. határozattal a IX.. kér. Tanács Végrehajtó Bi­zottsága a IX.kér. Párt Végrehajtó Bizottsággal egyetértésben elnökhelyettesi funkciójából fel­mentette , Hegedűs elvt os, a IX. kerületi Tanács Végrehaj­tó Bizottságának elnökhelyetteseként hosszú éve­ken keresztül eredményes munkát végzett. Az utób­bi években megérlelődött benne az az elhatározás, hogy a tanácsi munkakörből, más munkaterületre szeretne kerülni. Miután erre most nyilt lehető­ség, javasoljuk, hogy Hegedűs Imre elvtárs - ér­demei elismerése mellett, saját kérése alapján - a IX. kerületi Tanács VB elnökhelyettesi munkákö- réből felmentést kapjon. Hegedűs Imre elvtárs a Fővárosi Tüzelőelosztó Hivatal vezetői munkakörébe kerül. Határozat Budapest Főváros Tanácsának végrehajtó Bizottsága a IX.kér. Tanács VB 14/197o. számú hauo jzatát, amellyel Hegedűs Lőre elvtársat a IX.kér.Tanács VB. elnökhelyettesét - saját kérésére, érdemei elismerése mellett - felmenti, jóváhagyja. Budapest, 197o. január 2o, Sarlós István a V3 elnöke J2Q tó : 4éi000 » , »

Next

/
Oldalképek
Tartalom