1955. szeptember 5. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

56

B ■ ■ A. bizottság 9 ^R jelenlegi összetétele: javasolt összetétele: 9 I !•/ Elnök: Fenyvesi Gáborné 1./Elnök: Fenyvesi Gáborné I ^R • 2./ Titkár:Komáromi Imre 2 ./Titkár: Béres Ferencné 9 ■ 3./ Tagok: Béres Ferencné 3./Tagok: Komáromi I;.re. 9 ^R 4./ Gerle Imre 4./ Gerle Imre 9 ■ 5./ dr.Vidrányi Árpád 5./ dr.Vidrányi Árpád I ^R 6./ Máté Béláné 6./ Máté Béláné B B ?•/ Virágh Sándorné 7-*/ Virágh Sándorné I ^R 8./ - dr.Meggyes Árpád 8,/ dr.Mergyes Árpád ■ ■ 9./ Majoros Pétemé 9./ Majoros Péterné B ^R i 10./ ligeti László 10./ Ligeti L szló 9 ^R 11./ Horváth Istvánná 11./ Horváth Istvánná B ^R 12./ Pintér György 12./ Déri Eárolyné 9 ^R 13./ Hatvani Jézsef 13./ Beké Józser B Oktatási ÁB. ^^R I káiv cki László.né, az ÁB. titkára a^ybcn a gyernekvédelni albizott- jfl B ság vezetője., Az albizottság az oktatási ÁB-n belül igen fontos B B feladatokat lát el. Az albizottság vezotéas-oaLlett a titkári ^R I teendők ellátása‘egy ezenély részére igen sok föladatét jelent. ^R ^R P» Mányoki Lászlőnét 3aját kérése alapján - mivel az albizottságot R B kivánja tovább vezetni - javasoljuk a titkári teendők aidsLmefij^ ^R ^R .menteni, helyette javasoljuk Réfcu Antalnét az ÁB. jelenlegi tag-" B R ját negbizni a titkári teendők ellátásával. Hazai Ldszlóné tanács- B ^R tag a DISZ Országos Központjában dolgozik, beosztása folytán igen R B sok esegben vidéken tartózkodik és nehézséget jelent számára az ^R ^R ÁB. nunka ellátása. Helyette javasoljuk Bukta József tanácstagot. ^R R Schnidt György tanácstag nem tudott kellő mért. kben bekapcsolódni B ^R az Ab, nunkájába, ezért javasoljuk helyette Tátrai Ferenc tanács- R B tagot. B ^R A bizottság B B jelenlegi összetétele: javasolt összetétele: B ^R !•/ Elnök: Fáy Boris 1./ Elnök: Páy Boris B R 2./ Titkár:Mányoki Láoalóné 2./ Titkár: Róka Antalné B B 3./ T-gok: Vágvölgyi Tibor 3./ Tagok: Vágvölgyi Tibor B R 4./ dr.Beér J’ános 4./ dr.Beér János B M 5./ Donbai Sándor 5./ Donbai Sándor B R 6*/ Gérecz István 6./ Gérecz István B H 7./ Bakos Károly 7./ Bakos Károly B ^R 8*/ Drana K~rolyné 8./ Drana Károlynó R B * 5./ Kovács Mátyás 9./ Kovács Mátyás B R }?•/ Majláth Jolán 10./ Majláth Jolán B ?i<5ka Antalné 11./ Mányoki Luszlőné B R Schnidt György 12./ Tátrai Ferenc A3./ Hazai LAszlőné 13./ Bukta József ^R ^^9 ^^9

Next

/
Oldalképek
Tartalom