1982. december 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

132

't ) 716. utasitja az Ingatlankezelési és Épitési Főigaz­gatóság ós a Lakásügyi Főosztály vezetőit a Fővárosi Ingatlanközvetitő Vállalat felügyele­tének átadása-átvételóre, Határidő: 1983, január 1. Felelős : Korda Árpád dr. Nemes Tibor 717. utasitja az Ingatlankezelési és Épitési Főigaz­gatóság vezetőjét, hogy a Fővárosi Ingatlanköz­vetitő Vállalat 1982. évi gazdálkodásának érté­kelését - a vállalati mérlegbeszámoló alapján - végezze el. 1 íatáridő : 19G3, április 1. Felelős';' ' Korda Árpád 718. utasitja az Ingatlankezelési és Épitési Főigaz­gatóság valamint a Lakásügyi Főosztály vezetőit, hogy a Fővárosi Ingatlanközvetitő Vállalat felügye­leti rendjének megváltoztatásából adódó felada­tokat ügyrendjükben - a döntésnek megfelelően - határozzák meg. Határidő: december 31. Felelős: Korda Árpád dr. Nemes Tibor l A napirend 7./ pontja: A IV. kér. Tanács Ut- és Létesitménykarbantartó Költségvetési üzem kisvállalattá történő átszervezéséhez előzetes' hozzájárulás kérése. Előadó: Stadinger István Elnök: Javasolja, hogy a VB. az előterjesztést és a határozati javaslatokat fogadja el. Határozat : a Végrehajtó Bizottság 719. a IV. kerületi Ut- ós Létesitménykarbantartó Költ­ségvetési Üzem megszüntetésével, illetve kisvál­lalattá történő átszervezésével egyetért; Utasitja a IV. kér. Tanács Végrehajtó Bizottsá­gát, hogy az átszervezéshez szükséges intézkedé­seket tegye meg; Határidő : december 31. Felelős: Kovács Ferenc £32­L--------------------------------------------------------------------------------------«J L. * fe - - - - - - — — — - - ■ ^—.. — .. W—tó to 1 *' ta

Next

/
Oldalképek
Tartalom