1955. augusztus 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

58

i Megállapítható tehát, hogy a Fővárosi Tanács állandóbizott­ságainak munká-ja fejlődést mutat, azonban egyes állandébizottságok nem tudtak olyan eredményeket elérni, amelyeket a növekvő felada­tok szükségessé tettek volna. Ennek oka elsősorban az állat dóbi­zottságok összetételében tapasztalható hiányosságokból ored és éppen ezért szükségessé vált káron áliandébizottság kivételével az állandébizottságok átsz^rvt r;ése , megerősítése. A Fővárosi Tanács állanddVizottságai munkájr'nak további meg­javítása érdekében a következő javaslatokat terjesztjük a Tanács j elé: tfe . ■ * rá ' 5 rá ": Pénzügyi ÁB. Az Állandóbizottság kérése alaraján 1™ tszánáitak 1 fővel való eme- ■ lését javasoljuk. * A bizottság jelenlegi összetétele: javasolt összetétele: 1./'Elnök: Hornyák Nándor 1./ Elnök: Hornyuk Nándor 2./ Titkár: dr.Csobányi Zoltán 2./ Titkár: dr.Csobányi Zoltán 3./ Tagok: Együd Béla 3./ Tagok: Egyud Béla 4./ dr.Varga Lajos 4./ dr.Varga Lajos 5./ Hegymegi István 5./ Hegymegi István ' 6./ papp Jenő 6./ Papp Jenő 7./ Káldori Tipótné 7./ ICáldori Lipótné 8./ Mály József Terv fa . Froimovits Sándor Ú3 Vrxios Gézi. ÁB.tagokat javasoljuk uz ipari ÁB-ba, annak megerősítése érdekében. Helyettük Szegedi Ferenc és Mészáros Istvánné tanácstagoknak javasoljuk ae /.B.munkájába való*bevonását. A bizottság jelenlegi összetétele: javasolt összetétele: 1./ Elnök: Bolgár Miklós 1./ Elnök: Bolgár Miklós 2./ Titkár: Bornáth Lászlóné 2./ Titkár: Bornáth L-'szl<né 3./ Tagok: Vajda D© zső 3./ Tagok: Vajda Dezső 4./ Boda Józsefné 4./ Boda Józsefre 5*/ Robatin György 5./ Robatin ftyÖrgy 6./ Froimovits Sándor 6./ Szegedi Ferenc 7./ Vámos Géza 7./ Mészáros Istvrjiné \ / •/ • h Xn - ______________________________________________________________________ X ... mr .

Next

/
Oldalképek
Tartalom