1952. március 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

121

5 / v ' - ■ :. k'f-/-i/ /á:/':-r XoMP- ; ■ ’•** ' M.yp '■■■‘ü’’ ■ t- 95 - j 4 . í I iw w nem elét: . Saját konyhánk, amelyet saját tisztiorvosaink ellenőriznek, a legelhanyagoltabb és ezért is van a konyhának viszonylag magas f f személyzeti létszáma.: mindent kézi erővel csinálna' . Vannak étele::, amelyeknek előkészítése., este 11-12 óráig tart. őz egészségtelen éo se; miképpen sem jó. őzért indokolt ennek a pótnitelnek a kérése. N e z v á 1: Az István-kórház gépészeti berendezésére és helyreállítására. 392.000 forint szükséges. Néhány épület helyre- á liti.sárg 45.000 forint póthitelt kérünk. A kórház mosodájának helyreállít; sára 410.000 forintot, Ebből 68.000 forint megtérül a budai kórház hitelkeretéből, tehát ennyivel kevesebb lesz. A visegrá­di kórház élelmiszerraktárának, kamrájának bővítésére 11.000 orint szükséges, a Szent László-kórház részére tüzűit felszerelés beszer- l z'sáre 49.0CC forintot kérünk. E 1 n o kihozza járul a VB ezeknek a póthiteleknek a , g/í ff . i kéréséhez? /I g e n./ Ha igen, akkor ezt határozatként kimondom. Több tárgyunk ninos, az ülést berekesztem. |- Ai ülés 18 órakor ért véget.­I . ■ I ' í v ----------------------------­I * mm mm*

Next

/
Oldalképek
Tartalom