1967. május 30. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

165

f ' ' ——l- 8 ­Sugár György bürokratikusnak tartja a 11.§. * /15/ bek. rendelkezését, olyan módósitást javasol, hogy a szol­gáltatás szüneteltetése esetén ne a fogyasztó kérelmezze a dijak elengedését, hanem a Müvek ne számlázza azt a dijat, amelyért nem szolgáltatott. Bartos István véleménye szerint a lakosságnak lehetőséget kell adni arra, hogy kérhesse a dijak csökkentését, mert előfordulhatnak központilag nem észlelhető lokális hibák. Csikesz Józsefné javasolja a rendelettervezet eredeti szövegezé- sónek elfogadását. Előadónak a hozzászólásokra adott válasza után elnök javasolja, hogy a rendelettervezet 2.§./7/ bekrben meghatározott szolgáltatás korlátozás esetére is terjedjen ki a ll.§./15/ bek.-e szerinti dijelengedés vagy arányos mérséklés. A endelettervezet ll.§./15/ bek. rendelkezésének pedig olyan módósitását javasolja, hogy helyi meghibásodás esetén lehetőséget kell biztosítani a lakosságnak a dijelengedés vagy mérséklés kérel­mezésére, egyéb esetekben viszont a Müvek - a fogyasztók külön ké­rése nélkül - a számlázásnál vegye figyelembe a szolgáltatás szü­netelését vagy korlátozását. Határozat 25. a Fővárosi Tanács a távhőellátásról és meleg­i vízszolgáltatásról szóló tanácsi rendeletet- az elnöki összefoglalóban elhangzott módó- sitásokkal - megalkotja. /5 szavazat ellené­ben./ | Kelt a Fővárosi Tanács 1967. május 2o-i ülésén. I ' A. Cs — [/V44. Kelemen Lajos F a j k o s Aladárné dr. a tanácstp.és elnöke a VB. titkára ! p * Jegyzőkpnyvhitpl«B^tők: 1 —^Gerle Imre V _ í IK 7145 I f v i 1 J L— — ‘

Next

/
Oldalképek
Tartalom