1971. július 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

164

pénzmaradvány terhére. Határozat : 297. a Végrehajtó Bizottság az előterjesztést jóváhagyja. H./ VB-előtsr.jesztésre halasztás kérése /Szóban/. Előadó: Pajkos Aladárné dr. Előadó: Kőmives István megbízásából kéri, hogy a munkatervben a f.ülésre betervezett "Javaslat a' főváros IV.ötéves tervének ágazatonkénti kerületi bontására" tárgyú előterjesztést a Terv és Közgazdasági Főosztály nem tudta elkészíteni, kéri ennek szeptember 15-re való halasztását. * Nlnök: javasolja a halasztást megadni. Ez fontos előterjesztés, mert az ágazatokat kerületenként mutatószámokkal dolgozzák ki és bemutatja igy a fejlesztést részleteiben. Fel kell hivni dr.Viszkei Mihály figyelmét, hogy az előterjesztéseket ha­táridőre nyújtsa be vagy a lejárat előtt jelentse, ha nem tudja teljesíteni. , Határozat : v ‘ fl / . • 1 298. a Végrehajtó Bizottság "Javaslat a Főváros IV.ötéves tervének ágazatonkénti kerületi bontására" tárgyú elő­. terjesztést szeptember 10.-i ülése napirendjére tűzi. ff ff ü*/ Javaslat a VB.titkár helyettesit énére./Szóban/ Előadó: Fajkos Aladárné dr. Előadó: A Minisztertanács Tanácsi Hivatalának egyet­értésével javasolja, hogy u szakigazgatási szervek másodfokú ható­ságai határozatai ellen benyújtott államigazgatási panaszok el­bírálása terén helyettesítésével a VB. dr.Bennó Nándor főosztály- vezetőt bizza meg. i • /6n ' i L- I — — . — ■■■' ff .g.vto « »* ­I t - 11 - |

Next

/
Oldalképek
Tartalom