1976. november 10. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

549

r m . ' ,Att:W0m c Ilásolat -2—-*­Kohó- es Gépipari Minisztérium Miniszterhelyettes IIH-II-15o6/76. Budapest Főváron Tanácsa Csehik Ferencné elvtársnő , tanácselnök-helyettes Budapest Kedves Csehikné Elvtársnő! Hivatkozással a Fővárosi Vasipari, valamint a Fővárosi Műszer- készítő és Javité Vállalat átvételével kapcsolatos levélváltá­sunkra, az alábbiakról tájékoztatom. A Fővárosi Vasipari Vállalatnak az Egyesült Izzólámpa és Villa­mossági Rt. részéről történő átvételével egyetértek. A tanácsi vállalat átvételével- biztosítottnak látom egyrészt a városrendezési szempontbél a szanálandó telephelyek felszabadítását,- másrészt gondoskodunk az átvevő vállalaton keresztül, a taná­csi vállalat által gyártott termékek folyamatos termeléséről, ill.arról, hogy azokban hiány ne következzék be. A Fővárosi Műszerkészítő és Javité Vállalatnál: az MMG. Automa­tika Müvek általi átvételét támogatom. Az átvételre kijelölt MIG. Automatika Müvekkel kötelezettséget vállaltunk arra, hogy , - azokat a dolgozókat, akik mint gümőkóros megbetegedésből re­habilitálta]:, rendszeresen és folyamatosan, az előírásoknak megfelelő körülmények kozott foglalkoztatjuk, továbbá- a tanácsi vállalat eddig gyártott termékeinek folyamatos ter­meléséről, illetve az igények rendezéséről gondoskodunk. \ A jelen időszakban még nem rendezett az 1IG. Automatikai Müvek kérése, amelyet a mellékelt PM, felé irt levél tartalmaz. Kérem Elnökhelyettes Elvtársnőt, szíveskedjék a vállalat reális kérelmét támogatni, hogy as átvétel a javasolt időben megtör­ténhessék. Budapest, 1976. augusztus 25. Elvtársi üdvözlettel Melléklet Ph.---------------­Littvai István sk. ! ! Sfó j l| __J ■ \ • -f -ff" W**000*0ti J *000000

Next

/
Oldalképek
Tartalom