1971. február 3. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

132

Nem lehet összetéveszteni, hogy esetleg másról van szó. Hosszú is a név. Volt egy olyan állásfoglalás, hogy lehetőleg tömör, minden­ki által egy pillanat által áttekinthető legyen az elnevezés. A második javaslat, hogy most semmiféle emlék­táblát ne tegyünk ki, hanem majd születésének 9o. évfordulóján, 1972 decemberében egy emléktábla, egy dombormű elhelyezéséről gon­doskodjék a főváros. Most tehát nem lesz emléktábla, csak 72-ben lesz egy dombormű és rajta a Kodály Zoltán név. Egyetért ezzel a VB? /Igen./ Két személyi javaslat következik. Brenner Péter felmentése, miután külügyi pályára kiván menni. Személyes kérése. A lceüLeti pártbizottság első titkárával megbeszéltük, egyetértenek vele. Tudomásul vesszük. Az I. kér. VB. Beolc Ervin elvtársat megbizott elnökhelyettesnek lcivánja beállítani. A VB tudomásul veszi. Végül van még egy hivatalos 5./ napirendi pon­tunk: A közterülethasználati dij. Miután előadója, Kassai elvtárs a pénzügyminisztériumban van, egy, Vályi elvtárs által szervezett megbeszélésen, Kőmives elvtárs lesz as előadó. Kőmives István: Tisztelt Végrehajtó Bi­zottság! Több, nagyon erős vita után a közterülethasználati dijak mértéke 1969-ben végül is megnyugvással rendeződött, mindenkivel való egyeztetés után. | /Y !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------j L I ! ; ; ___ ti •*<v * I- 37 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom