1970. december 9. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

323

i-87­problémák rendeződnek. Mert az operatív gazdálkodási kér­dések munkamegosztásbali rendezése hátra van. Tehát most rendeztük a foirások átengedését. De azt mondom, meg kell nézni, hol történjen az oktatási ágazat, iskolagondnokságok ilyen vagy olyan szervezése, hogy mi legyen a munkamegosz­tás az egészségügyi, oktatási ágazat konkrét, operativ, gazdálkodási, irányításból! kérdéseit illetően. Az biztos, hogy ez egy hátralévő feladat. Most a forrásokat rendeztük, az operativ és a már emlitett kérdések rendezésével, de egyéb dolgokat is ugyanígy rendeznünk kell. Ezzel igy egyet­értek. Elnök : Javaslom, vegyük tudomásul a kiegészítést, a tájékoztatót. Következnek az utca elnevezési, javaslatok. F a j k o s Aladárné: Ez nincs kitűzve. Elnök : Nincs, de megkaptuk, pótlólag. Ilyen kis sajtcédulákon kaptak 4-5 ilyen anyagot. Javaslom, hogy ve­gyük le a napirendről. Van egy ilyen VB-ülésen való részvételi probléma, még­pedig a Bajcsy-Zdlinszky korház központi kezelésbe vétele. Hantos János: A kerületi vb kérése alapján ke­rült ide. F a j k o s Aladárné: Ugyanezt a más kerületek ha­tásköri rendezésével raégegyszer lehessen tárgyalni. Bartos István: Akkor ne vegyük ide. F a j k o s Aladárné: Az odáig stimmel, hogy ha a Bajcsy-Zsilinszky korház három kerület lakosságát látja el, | á2S . L- ^ _ ~rr ■ l _____ * --mm • jfc*-»#»-«ióv

Next

/
Oldalképek
Tartalom