11. oldal, 254 találat (0,308 másodperc)

Találatok

201. 1922-07-19 / 29. szám
[...] u 23 sz alatt Németh Sándorné Dobó telepi la­kásán egy varrógépet [...] Sip u 1 sz lakásán Farkas Jenő okleveles gazda Kis­újszálláson egyedül [...] töröttet is magas árban vesz Farkas Kálmán órás a Gazdasági bank [...] háza éladó Tuda­kozódni Kaszás Kálmánnal Vitéz u 11 sz alatt Két [...]
202. 1925-01-14 / 4. szám
[...] töröttet is magas áron vesz Farkas Kálmán a Gazdasági Bank épületébe [...] Cím a kiadéhivatalbai özv Kmeth Sándorné Gazdasági Gőzmalmon felüli lakásán hazát [...] tanoncnak felvesz Kisezf­ler Sándor asztalos Vitéz a 5 sz alatt Néhai [...] Weísz Endrénél Fő u 20 Farkas János füzesi 6 hold 250 [...]
203. 1920-03-03 / 9. szám
[...] nagytermében tartják meg A zenét Farkas testvérek zenekara szolgáltatja Belópti dij [...] emelet Mészáros Imrének III kér Vi­téz utea 8 sz házánál használt [...] süldője van eladó özv Tóth Sándorné Gimná­zium utcza 8 sz lakóháza [...]
204. 1940-03-21 / 24. szám
[...] holdas tanyásbirtok azonnal átvehető Értekezni vitéz Vargha Ernőnél Kötönyi ut 2 [...] Sóstón felül özv Gás pár Sándorné szomszédságában egy j hold szántót [...] Vörösmarty u 66 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
205. 1925-04-11 / 29. szám
[...] töröttet is magas áron vesz Farkas Kálmán a Gazdasági Bank épületében [...] Tudako­zódni fenti háznál Gyenizse V Sándorné Péter Eszter fejetéki 2 drb [...] sublót Öregszőlőkben Kis­teleki utón Lantos Farkasnál uj tanyaszám 332 Csalai uradalomba [...] Sándor melett Tudakozódni III kér Vitéz u 7 A kiskunhalasi kir [...]
206. 1924-10-08 / 81. szám
[...] öröttet is magas áron vesz Farkas Kálmán a Gazdsági Bank épületében [...] 48 sz lakóház eladó Tudakozódhatni Farkas Sándorral ménlóistállónál Eladó egy használt [...] veteményesét eladja Tudakozódhatni III kér Vitéz u 9 ez alatt hol [...] Pirtón Kováes Imre tanyáján Szathmári Sándorné szomszédságában vagy Dóed Sín dórral [...]
207. 1936-06-20 / 50. szám
[...] Hat vaimyolcadik életévét érte meg vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyar ország [...] f Hurt Ferencné 2 P Farkas Kálmánné 50 f Buday Ágos­ton [...] kovics Györgyné 1 torta Záborszky Sándorné 15 drb krémes Varga Jó­zsefné [...]
208. 1942-06-09 / 46. szám
[...] Érdeklődni lehet őzv Mészáros Imréné Vitéz u 8 sz lakásán T [...] Jóhangu mesterhegedü eladó Megte kinthető Farkas Hurt papirüzletben V Gumicipő és [...] tér cipókereskedónél V ÓZV Zseny Sándornénak a Hangya telep szomszédságában a [...] u 51 sz 2 2 FARKAS KALMAN ÖRAS EKSZE rész ES [...]
209. 1939-09-13 / 73. szám
[...] u 1 sz la­kóház eladó FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] Imre ügyvéd irodájában ÖZV SZATMARY Sándorné ok­tóber 1 re egy igás [...] eladó Értekezni lehet III kér Vitéz ucca 3 sz alatt A [...]
210. 1912-08-14 / 33. szám
[...] ellen körözött szem üveg beszerezhető Farkas Kálmán műórás és ékszerésznél Gazdasági [...] felvétetik a nyomdába özv Modok Sándorné Vitéz utcza 7 sz lakóházánál 3 [...]
211. 1936-11-18 / 93. szám
[...] sz Takarék épület özv VAN Sándorné Lnoka kistieieki 90 holdas járás [...] városhoz közel jó sző­lőt Értesítést Vitéz u 3 sz alá kér [...] Zöldfa u 12 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és tátszerész [...]
212. 1940-05-28 / 43. szám
[...] álló lakás kiadó özv Vlaszák Sándorné bogárzói 33 hold tanyás birtokát [...] Kárpát u 6 sz házánál FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] Városi Színházban amelyen részt vesz vi­téz gróf Teleki Mihály földművelés­ügyi miniszter [...]
213. 1936-03-11 / 21. szám
[...] éremmél kitüntetve Szabadkán 1925 ben Vitéz SZILAJ JÓZSEF ka apos mester [...] Szakszerű felVfágositás özv KISS Gy Sándorné felsőszál­lási 2 és fél hold [...] Alsó fehértó 161 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
214. 1933-07-04 / 8. szám
[...] Ilona Orsolyának Ilona nevű leányuk Vitéz Bor csők Miklós és Viczei [...] Mária 2 hónapos özv Sonkoly Sándorné Hrabovszki Bor­bála 78 éves Farkas Jánosáé Doszköcs Juliánná 56 éves [...]
215. 1935-07-17 / 57. szám
[...] Azután négy hadnagy együtt szivarozva Vitéz módra ki volt ruhájuk pucolva [...] József né megvette Vin cze Sándörné pirtói 6 hold 36 n [...] n öl ingat­lanát 500 pengőért Farkas József és neje Sza ai [...]
216. 1928-07-07 / 54. szám
[...] szomszéd­ságában haszonbérbe kiadja Tudako zédni Vitéz u 18 sí alatt Hűsítő [...] Kossuth n 1 Takarék épület Farkas Kálmán órás a Gazdasági Bank [...] sz alatt özv Nyi rethy Sándorné féle péksütőde és egy üzlethelyiség [...]
217. 1940-03-29 / 26. szám
[...] dorné dr Rupnik Jánosné dr Far­kas Lászlóné Hofmeister Gyuláné Budai Anna vitéz dr Kun Bertalan­ná Szathmáry Juliánná dr Fülöp Sándorné özv Gaál Istvánné és özv [...]
218. 1942-07-14 / 56. szám
[...] 7 Darányi Károly Vörös­marty u vitéz Békéssy Sándor 8 Bög yös Sándor Bátory István 9 Farkas Lajos Nádas aLjos 10 Fa [...] Imre Tóth Béla 32 Simon Sándorné Csányi Béla 33 Szabó János [...]
219. 1935-08-07 / 63. szám
[...] akás azonnal kiadó III kér Vitéz u 7 sz SzWattyusknt vízvezetékhez [...] keverék 10 dkg 96 fiiér FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] helyszínén szerdán és szom­baton Csatári Sándorné szülésznő tudatja hogy lakását Petőfi [...]
220. 1931-09-30 / 78. szám
[...] Szabadkai ut 8 sz alatt vitéz Szilaj ka aposmesternél Pénzt takarít [...] Autógummik külső belső ol­csón eladó Farkas Kálmán órás a Gazdasági Bank [...] 5 sz özv Kiss R Sándorné felsőszállási szélmalom mellett 16 kát [...]