64 találat (0,036 másodperc)

Találatok

1. 1994-01-28 / Próbaszám
[...] január 19 én este B István felszolgáló talán egy korábbi sérelmén [...] állomá­soztak A vajda elmagyarázta hogy kérése nincs összefüggésben a település biztonságával [...]
2. 1994-04-23 / 27. szám
[...] X 23 XI 22 Egy kérése sajnos nem talált meghallga­tásra de [...] u 25 gázkészülék szerelő Fedor István Nyíregyháza Császi Lajos a 11 [...] 10 A Rádió Dalszínháza Sárközy István A szelistyei asszonyok Dal­játék 22 [...]
3. 1994-04-30 / 33. szám
[...] u 25 gázkészülék szerelő Fedor István Nyíregyháza Császi Lajos u 11 [...] VI 22 VII 22 Egy kérése meghallgatásra talál kelle­mes napjai következnek [...]
4. 1994-04-30 / 33. szám
[...] fogadtatásáról váltot­tam néhány szót Kakukk Istvánnal a labdarúgócsapat szakosztályvezetőjével Már nagyon [...] egyesületnek eddig az volt a kérése hogy fejezzük be az egyenlősdit [...] kicsikarása Nagykálló Edelény Nagykálló Kaszap István lab­darúgó Kígyósi újra elfoglalja he­lyét [...]
5. 1994-05-06 / 38. szám
[...] Jakab Ferenc tű alhadnagy Kruppi István tű alhadnagy Farkas Gábor tű [...] VIII 24 IX 23 Egy kérése meghallgatásra talál Anyagi ügyei intézésére [...]
6. 1994-05-14 / 45. szám
[...] u 25 gázkészülék szerelő Fedor István Nyíregyháza Császi Lajos u 11 [...] II 20 III 20 Egy kérése meghallgatásra talál s ez anyagilag [...]
7. 1994-06-06 / 63. szám
[...] Azért megtalálnak bennünket mosolygott Kovács Istvánná a nyírbogdá nyi Liget panzió [...] átadni az épületet a garanciák kérése csak időhúzás Milyen tervekkel A [...]
8. 1994-06-11 / 68. szám
[...] meg a gyűlést Majd Pók István elnök szá­molt be az egyesület [...] milliókkal tartoznak a társadalombiztosításnak Pók István be­számolója végén köszönetét mondott a [...] igazgatóját megoldható e az úszók kérése Igazgató úr Ön szerint teljesíthető az úszók kérése Sajnos nem tudunk ebben segíteni [...]
9. 1994-06-20 / 75. szám
[...] Rekord rész­vényeseinek és a felügyelőbizottság ké­rése alapján az RSK Acquisition Corp [...] a riasztóberendezés nem működött Pályka István bácsi jött a vil­lanyszámlát befizetni [...]
10. 1994-07-13 / 95. szám
[...] a jelenlegi bér­lők kérdeztünk Romanovics Ist­vánt a Polgármesteri Hivatal Vagyon és [...] híveknek a szobor érkezése Szent István felajánlotta a Szűz­anyának országát és [...] egy polgármes­teri döntés A szülők kérése és döntése volt ez miután [...]
11. 1994-10-03 / 164. szám
[...] MagyjjuTelevízió műsorszerkesztősége a Telesport il­letékeseinek kérése ellenére képtelen volt megoldást találni [...] a helyi önkormányzat és Tarjányi István vállalkozó Jegyeladás Az ibrányi labdarúgó [...] meghalt míg az ifiben Veress István egyengette utamat Tizenhét esztendősen egy [...]
12. 1994-11-02 / 190. szám
[...] Krúdy Gyula életéből míg Rostás István a Tordán megtartott Jósika Miklós [...] be A kritikai rovatban Bánszki István könyvszemléjét olvashatjuk a Kótaj ban [...] Zoltán első verseskötetéről is Budaházi István Fontos hogy megőrizzük a nyugtát [...] a megrendelések megál­lapodások előzetes árajánlat kérése mel­lett szülessenek meg s ezt [...]
13. 1994-12-14 / 226. szám
[...] központban r y A máltaiak kérése A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyírbátori [...] tájékoz­tatta a lapunkat dr Bánszki István a gimnázium igazgatója Angol font [...]
14. 1995-01-04 / 3. szám
[...] a nyír­egyháziakat a román röplabdaklub kéré­se Miben kérte a segítségeteket a [...] Pá­rizs férfiak rúd 5 Bagyula István 2 szabadtéri Európa bajnokság Helsinki [...] 4 78 kg 5 Gulyás Ist­ván 2 plusz 95 kg 5 [...] 2 1000 m 3 Béé István Szíjjártó Sz István 4 k 4 1000 m [...]
15. 1995-04-21 / 93. szám
[...] hogy a Ház al­kotmányügyi bizottsága kérése alap­ján az Alkotmánybíróság állásfog­lalást alakítson [...] minden település számára elfogadható Jeszenszki István vezérigazgató az előző évet értékelve [...] az Új Kelet kérdésre Jeszenszki István Amennyiben nem az általunk kal­kulált [...]
16. 1995-05-04 / 103. szám
[...] az eseteket amikor bizonyos szervek ké­rése esetén akkor is ki kell [...] foglalkoznak kezdte beszélgetésünket Pá lovics István a Royal Sluis Magrovet területi [...]
17. 1995-05-31 / 126. szám
[...] Szemelvények egy lakossági meghallgatásból Földesi István Sóstó és Sós­tóhegy önkormányzati képvi­selője [...] orvosi rendelővel kapcsolatban kér­deztek Veress István váro­sunk főépítésze elmondta hogy az [...] a termelőszövetkezet a város többszöri kérése ellenére el­adta a helyet magánszemélyek­nek [...]
18. 1995-06-05 / 130. szám
[...] Polgármesteri Hivatalokban a Miniszterelnöki Hivatal kérése alapján 1995 június 15 éig [...] Paszab Bubán Ferenc Mándok Tóth István Mándok Hojer Gyula Mán­dok Dojcsák [...] Vásá­rosnamény Kovács Gusztáv Vásárosnamény Horváth Ist­ván V ásárosnamény Zí ÁY Béla [...] Nyíregyháza Hering János Nyíregyháza Izsák István Nyíregyháza Kozma István Kemecse Kiss Jenő Nyíregy­háza Kovács [...]
19. 1995-06-24 / 146. szám
[...] Andrejovics Ede Balogh András Bába István Bende Zsolt Buczkó Béla Czirják [...] Pretsner Attila Sajgó Ta­más Simon István Szakács Tibor Széli László Szoták [...] Posta Ferenc Posta Ferencné Prill István Rákó István Simon István Sólyom Éva Szabó Gábor Szabó [...] Darvas utca A lakók régi kérése és vágya a valamilyen módon [...]
20. 1995-07-12 / 161. szám
[...] a hét hónap mérlegét Tukacs István a többségi koalíciót létrehozó szoci­alista [...] munkájában ven­ne részt szívesebben A kérése megegyezett a jogi bizottság jelenlegi [...] szolgál­ták volna mondta befejezésül Tukacs István Száraz Attila A bölcs béka [...]