Új Kelet, 1994. április (1. évfolyam, 9-33. szám)

1994-04-01 / 9. szám

A budapesti Folyamőr utcai 60 milliós rablás újabb részleteiről tájékoztatta csütörtökön délben az MTI munkatársát Sógor Zsolt a Budapesti Rendőr-főkapi­tányság szóvivője. Elmondta: a három rabló közül ketten álarcot viseltek, a gép­kocsivezetőjükön viszont nem volt álarc. Mint ismeretes, a rablók lőfegyvert használtak, megsebesítették az egyik biztonsági őrt, akit a mentők kórházba szállítottak. Sérülését egy kis kaliberű fegyver okozta. Az őr, mivel a combján lévő lőtt seb nem súlyos, az orvosok szerint felte­hetően egy hét múlva el is hagyhatja a kórházat. A rablás helyszínén a másik két biztonsági őrt megkötözték a rablók. A rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyo­mozást, és tanúkat keres a rablók minél pontosabb személyleírásához. (MTI) Felvételünk a rablás helyszínén, az épületről készült (MTI Fotó: Földi Imre) FELSŐ—TISZA—VIDÉKI HÍRLÁP I. évfolyam 9. szám Ára: 12,50 Ft 1994. április 1. Lapzártakor érkezett: A korábbi hírekkel ellentétben nem 60, hanem 40 millió forin­tot raboltak el mindeddig ismeretlen tettesek szerda este a III. kerületi önkormányzat intézményműködtető központjából Rónyai Ferenc osztályvezető csütörtökön az MTI érdeklődésére elmondta, hogy össze­sen 100 zsákba szortírozták a bankból szerdán reggel kihozott pénzt Ebből a rablók 70 zsákot vittek eL Feltételezések szerint vagy megzavarhatták őket vagy egyszerűen nem fért be gépkocsijukba a további 30 zsák, amelyekben még 28 millió forint volt Azt is elmondta, hogy a fizetéseket mindig egy nappal korábban hozzák ki, mert csak így tudják száz intézmény számára szétosztani a pénzt. Az elrabolt 40 millió forint mintegy 4 ezer dolgozó fizetése amit egynapos késéssel, pénteken kézhez kapnak, miután a fővárosi önkormányzat az iparűzésiadó-bevételből azonnal átutalt 43 millió forintot illetve a ül. kerületi önkormányzat hitelkeretének terhére az OTP kifizette a szükséges összeget Rónyai Ferenc a rablás részleteiről nem kívánt szólni. Mint mondta, a nyomozás a rendőrség feladata Annyit azonban megjegy- zett hogy a tettesek feltehetően megfelelő információkkal rendelkeztek. Legalábbis erre enged következtetni, hogy a rablást rendkívül céltudatosan hajtották végre (MTI) OlcsóBB vonatjegy Április 1-jétől új díjszabási kedvezmény lép életbe a Nyíregyháza— \ösárosnamény-i vasútvonaloa Ezután minden menetjegy 30 %-kal olcsóbb lesz a megyeszékhely és Bereg szíve között Hogy a MÁV vezetősége nagyon is ad az utazóközönség véleményére és igényére, hűen tükröződik abban, hogy április 5-ével visszaállítják a keskenynyomközű vonalon a 22 óra 45 perckor Nyíregyháza—Dombrád, illetve 2 óra 50 perckor Dombrád—Nyíregyháza viszonylatban közlekedő járatokat Mától napilap az Új Kelet! Köszönti az Olvasókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye új napilapja, az Új Kelet! Április elsejétől - és ez, mint előzetes beharangozóinkban is megjegyeztük - nem valamiféle áprilisi tréfa, hanem valóság A megyének hosszú idő után ismét egynél több napilapja van, s ez a lap is a szabocs-szatmár-beregi em­berekhez kíván szólni, az ő lapjuk akar lenni Amint láthatta, aki megvette február elejétől az Új Kelet „be­járató^’ heti számait, más stílusú, talán más hangnemű is e lap, mint a másik megyei újság s ez nem véletlen Szeretnénk mások lenni mást, ha erőinkből telik: többet nyújtani az Olvasónak, mint versenytársunk. Más a külleme is lapunknak, talán kissé szokat­lan némelyeknek, de reméljük, hamar megszokottá válik, és meg is szeretik minél több családban a megye minden településén Örömünkre szolgál hogy már most, az induláskor több ezer előfizetőnk vap akik a postástól nap mint nap megkapják az Új Keletet Nagyon reméljük, rendszeres olvasóink száma folyama­tosan gyarapszik majd az elkövetkező hetekben hónapok­ban. A szerkesztőség a kiadó munkatársai mindent elkövetnek, hogy elégedetten tegye le az Olvasó a lap minden számát Lapunk hetente hatszor jelenik- meg hétfőtől szomba­tig egyelőre napi nyolc oldalon (az indulás napjaitól te­hát most, a húsvét előtti két naptól eltekintve), s azt sze­retnénk, ha tartalmas, olvasmányos újságot adnánk az Önök kezébe, hogy megtaláljanak benne minden olyan in­formációt ami érdekli a megye olvasóit. Legyenek társaink, segítsék munkánkat, várjuk mind­en Olvasótól az ötleteket az észrevételeket javaslatokat hogy minél jobb újságot tudjunk készíteni! Köszöntjük az Olvasót! Az Új Kelet szerkesztő bizottsága Felfüggesztett pályázatok Félmillió ingyen is A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Föld­művelésügyi Hivatalba március 24-ig 1042 pályázat érkezett a Mezőgazdasági Fejlesz­tési Alapból igényelhető támogatásra Ebből összesen 439-et bíráltak el, s mind a tá­mogatások összegét mind az elbírált pá­lyázatok számát tekintve az országban az első helyet foglaljuk el A hivatalból 22 beadványt küldtek tovább a Földműve­lésügyi Minisztériumba, s ezek közül ki­lencet már el is fogadtak A többi esetében pedig még nem született döntés Mint ismeretes, március 22-én a minisz­térium közigazgatási államtitkára, Raskó György felfüggesztette az elbírálást és az engedélyezést A kialakult helyzetről és a hogyan továbbról dr. Szénégető Lász­lót, a megyei földművelésügyi hivatal vezetőjét kérdeztük (Részletek a 3. oldalon.) Az MDF-jelöltek mind megkapták a szelvényeket Az MDF mindegyik egyéni képviselője­löltjének megvan az indulásához elegendő ajánlási szelvénye, az egyes jelöltek átla­gosan 1000-1200 „kopogtató cédulát” gyűjtöttek — mondta el Herényi Károly MDF-szóvivő pártja csütörtöki sajtó- tájékoztatóján. Az MDF Országos Elnök­sége szerdai ülésén áttekintette a párt választási kampányának állását, s megál­lapította: a kampányprogram megva­lósítása jól halad, s néhány területen a ter­vezettnél előrébb tart Egy kérdésre válaszolva kijelentette az ellenzék gerjeszti a hangulatot a lakosság körében az ajánlási szelvények nyílt adat­kérése ellea Hozzátette az egyes pártok által emlegetett félelmet az MDF képvise­lőjelöltjei a lakosság körében nem tapasz­talták Ellenben azt is elmondta: egyes választók valóban szóvá teszik ezt a módszert, mert nyílt szavazásnak tartják Az MSZP által felvetett problémával kapcsolatban, hogy egyes politikusaikat lehallgatják, autóból figyelik Herényi Károly kijelentette: ezeket a nyilat­kozatokat hangulatkeltésnek tartja, s a felvetéseknek nincs reális alapjuk (MTI) Rádiótelefon-díjak Az április 1-jétől életbe lépő tarifák a következők: a vezetékes állomásokról csúcsidőszakban I mindkét rádiótelefon-társaság előfizetőit percenként 28 forintért, a kedvezményes időszakban a Pan­non GSM ügyfeleit 18, míg a Wes- tel 900 készülékek tulajdonosait 17 forintért lehet felhívni. A hívások díjához 10 százalék áfa járul. A csúcsidőszak munkanapokon 7— 18 óráig, míg a kedvezményes idő­szak munkanapokon 18—07 óráig, illetve szombaton és munkaszüneti napokon egész nap tart. A díjak megegyeznek a GSM-szolgáltatók hálózatából a Matáv hálózatába irányuló hívások díjával. (MTI) Durvul a kampány Választási fair play—díj A Kereszténydemokrata Néppárt választási fair play-díjat alapít, amelyet — a válasz- • tások második fordulója után, várhatóan június közepén — az a párt kap meg ame­lyik a legkorrektebb választási kampányt folytatta A díj odaítéléséről egy erre a célra felkéri közmegbecsülésnek örvendő hazai és külföldi személyiségekből álló társa­dalmi zsűri dönt majd. A díj alapítását a KDNP kampányfőnöke azzal indokolta, hogy megítélésük sze­rint mind erőteljesebben tapasztalható a kampány hangvételének eldurvulása Már­pedig — tette hozzá —, ez valamennyi párt számára hátrányos következményekkel jái hiszen a választópolgárokat elriasztják a voksolástól a szavazóumáknál történő véleménynyilvánítástól A KDNP éppen ezért felhívással fordul a választásokon részt vevő valamennyi politikai párthoz, hogy — átérezve a történelmi felelősséget — pozitív hangvételű kampányt folytasson, a programok és ajelöltek bemutatására kon­centrálva (MTI) Nyugta helyett „ruhatárjegy"? Bekeményített az APEH Március elejétől több alkalommal is ellenőrizték az APEH szakemberei Nyír­egyházán a Tokaji úton lévő, a KGST- piaccal szemközti autóparkoló tulaj­donosát Mindannyiszor azt tapasztalták, hogy a vállalkozó az adószámot össze­get dátumot szignót tartalmazó szabá­lyos nyugta helyett blokkot ruhatári jegy­re emlékeztető, sorszámozott cédulát adott Annak rendje-módja szerint kiszabtak rá 40 ezer forint bírságot (méltányolták, hogy mégiscsak adott valamit..), majd amikor másodszorra is rajtacsípték, 80 ezerre nőtt a büntetési tétel Harmadikra 160 ezerbe került a szabálytalanság, mígnem negyedszerre az APEH is megelégelte a dolgot az újabb 160 ezres bírságon kívül elrendelte a telephely bezárását Kedden reggel a hatóság em­berei kihúzták sárga csíkos szalagjukat, láncoltak, lakatoltak, pecsételtek, kitették a történteket elma­gyarázó táblájukat (Persze a most már 440 ezerre rúgó büntetésről sem mondtak le; jóllehet a tulaj ezzel nem ért egyet..) Papp László, az APEH osztályveze­tője érdeklődésünkre elmondta, hogy a bezárás egyelőre három napig tart (csütör­tök délután négy órakor fel is oldották a karantént), ám ha ez sem hasztnál legkö­zelebb már öt napos lesz a zárlat s ha újból vétkezik, tíz napon át kell máshol parki­TRiEKOZTftiÓ AZ ÜZLETET (MŰHELYT, TELEPET) AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI HIVAT*1 a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása JL HAP IDŐTARTAMBA tiZÁRATTA A lói-otort« aU napja: ----- ké--»oP­utoisá napja. tA?4 r-c—ttnop roznunk. Természetesen a mulasztási bírság összege is mindannyiszor dup­lázódni fog Most már csak egyetlen kérdés: ki unja meg hamarabb ? (fa.) Álarcosok rabolták el a fizetést

Next

/
Oldalképek
Tartalom