Új Kelet, 1994. április (1. évfolyam, 9-33. szám)

1994-04-30 / 33. szám

UJ KELET SPORT 1994. április 30., szombat 1 1 BÉKÉS CSABA Alaposan belehúztak a kézilabda bajnokság hajrájában a nyíregyházi legénynek Öt meccsből kilenc pont nem semmi ez már döfi! Van azonban egy kis probléma, a lendület­nek hamarosan véget vetnek azok a fránya fordulók, már csak kettő darab maradt hátra Jól kitalálták odafönt, amikor beindul az üzlet, halad a szekér véget vetnek a zenének. Kun Laciék jelszava mostanság a „megcsíptük Őszi’,mármint a hatodik helyet. Vásár- nap este utoljára futnak ki az idén a fiúk megdobogtatni a honleányok szívét, aztán pát intenek a Bujtosi Csarnok ülőkéin üldögélőknek Partnereik a békéscsabaiak legjobb labdadobálói lesznek, akik sajna jövőre alulról szagolják az első osztályt Nem tudni miért kerültek ily mélyre; Mohácsi átlövőjük még a válogatott kapuját is bedöntötte, a világbajnokságot megjárt klasszis sem tudta a viharsarki sebeket gyógyítani. Azért las­san a testtel nekik már nyolc ugyan, de ebben rejlik erejük, nincs ami bénítaná őket A kanizsai lámpások átutaztak hozzájuk játszadozni kicsit hát nem kikaptak! Ki a meg­mondhatója, ide milyen szándékkal érkeznek, tán egy kis prémesbe fáj a foguk? Ne hagyjátok „aranyos leventék”, drága kölkök, ezek olyanok, ezek megcsinálják, kilopják a zsebünkből az odavalót Nekünk kell mindkét pont mert bevallhatjuk, mi zsugoriak vagyunk, utálunk adni ajándékozni pláne Ebben az évben csak a veszprémieket leptük meg vagy ők minet A lényeget elvitték,nekünk semmit sem hagytak. Ilyet mégegyszer nem játszunk, igaz fiúk? Különben is vasárnap anyák napja, hogy nézne ki, ha üres kézzel térnénk meg édesszülénkhez ' ■ Vasárnap Nyíregyházi KC-Csaba Előre KC, Bujtosi Szabadidő Csarnok Kezdési idő: 17.30 Utána ifi 19.00 óra Koncz Tibor ~ SPORT- KOMPLEXUM IBRÁNYBAN Ibrányban hamarosan befejeződik annak a sportkomplexumnak az építése melyet tavaly nyáron kezdtek el. A létsítmény egy sportcsarnokból és egy mel­lette fekvő futballpályából álL Az építési munkálatok az utolsó stádiumba értek. A létesítményről kérdeztük Fekete Dánielt, a helyi Móricz Zsigmond Gimnázi­um és Szakközépiskola igazgatóját: - A sportkomplexum két részre oszlik Az egyik a tornacsarnok mely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat tulajdona és az ő 25 millió forintos beruházásuk A csarnok üzemeltetésével minket-tehát a gimnáziumot-bízták meg A másik a focipálya és az azt övező futópálya Ez, Ibrány város önkormányzatának tulajdona és a fenntartás terhei is rájuk nehezednek Ami a sportcsarnokot illeti az átadása előrehláthatólag május 1-én fog történni A kivitelező a Kulcsár GMK, már korábban szerette volna befejezni a munkát, azonban a francia cég teljesítette határidőre a megállapdodást, emiatt apró csúszás következett be- Egy orvosi és két tanári szoba, egy-egy női- és férfi öltöző, valamint kondi­cionáló terem fogadja az érdeklődőket A csarnokot a gimnázium nem akarja kisajátítani magának Ez azt jelenti hogy a tanulói mellett, a város lakossága előtt is mindig nyitva áll A tervünk hogy különböző sportjellegű rendezvények alkalmából bérbe adjuk a bevételt a gimnázium sportjának támogatására fordít­juk Reméljük a csarnok elnyeri a polgárok tetszését, minden igényt kielégít és a város büszkesége lesz. A futballpályát elsősorban a helyi focicsapat fogja igénybe venni Itt rende­zik majd a bajnoki-és a kupamérkőzéseket Az új játéktér fogadtatásáról váltot­tam néhány szót Kakukk Istvánnal, a labdarúgócsapat szakosztályvezetőjével:- Már nagyon nagy szükség van erre az új pályára károshoz méltatlan volt a régi A megyében talán a legrosszabb talajú, mondhatni balesetveszélyes Az új pedig ellentétben az előzővel a környéken az egyik legegyenletesebb felszínű. A lelátó egy része fedett A hivatalos pályaavatóra nyár elején fog sor kerülni amikoris az NB I-es UTE csapatát látjuk vendégül barátságos mérkőzés keretébea Tóth Mihály A NYÍREGYHÁZI FOCIKALAND VÉGET ÉR!(?) In ItK " “- Mulatság az éjszakában - Nyolcvan- ezer a megyétől - Hiába ment az al­polgármester úr - Szakmailag így indo­kolt - Jövőre a városkörzetibe? Csütörtökön jelentette be a Nyíregyházi Futball Club elnöksége lemondását Tu­lajdonképpen ez csak azoknak volt meg­lepetés akik nem ismerik közelről egy-egy klub élet-halál harcát akik nem tudják milyen 10-20 ezer forintokból idényen­ként milliókat összerakni miközben szorít az adó, a tb és a működési költségek egyre csak emelkednek Ez azt jelenti hogy az NYVSC röprabdacsapata után újabb nyír­egyházi élcsapat került a szakadék szélére A leköszönő elnökség tagjai közül hárman a következő gondolatokkal búcsúztak Neumann Gábor elnök: - Amikor ki­estünk az NB I-ből nem ugrottunk egymás torkának megpróbáltunk úgy dolgozni hogy visszakerüljünk A kölcsönbe kapott játékosokat visszaadtuk, akit lehetett meg­tartottunk Az első pofon az volt, hogy sem a város sem a megye nem támogatta ezt követően az NYFC-l 1994-re aztán Nyír­egyháza mindössze 2 millió forintot adott, míg a megye írd és mondd nyolcvan ezret! Ebből nem lehet csapatot fenntartani építeni A nyár óta azokból a pénzekből élünk amit összekoldultunk Mégegyszer mondom nem gazdálkodási hiányosságok hanem Ígért és elmaradt támogatások ve­zettek nehéz helyzetünkhöz. Mádi Zoltán polgármester úrnak nincs igaza akkor, amikor munkánkat „költségvetés nélküli ad hoc gazdálkodásnak nevezté’.- Tizenegy labdarúgó szerződése lejár a bajnokság végén, ha nem is mindenkit, de a javarészét jó lenne megtartani A játé­kosok felé nem tartozunk, de nem is tar­tozhatunk, hiszen abban a percben az MLSZ szabályai szerint szabadon igazol­hatók lennének. Labdarúgóink nagy értéket jelentenek elkótyavetyélésük bűn. Az NYVSC-től egyébként tartozás nélkül jöttünk el az összes tartozás az NYFC-t terheli- A legfájóbb a fentieken túl hogy egy­két játékosunkban is csalódtunk. A Gödöllő elleni mérkőzésünk előtti éjjel például néhányan kettőig táncoltak mu­lattak ahelyett, hogy pihentek volna. Nem mondom volt már ilyenre példa Boda, Vá- czi idejében, de azok legalább utána be­húzták fülüket-farkukat, arról nem is szól­va, hogy a lebukás után elnézést kértek A maiak azzal próbáltak védekezni hogy ők profik... Ertsey Péter elnökségi tag: - Mint köz­ismert, Nyírmeggyes polgármestere va­gyok és szeretném elmondani hogy mi a járási bajnokságban szereplő együttesün­ket támogatjuk két millió forinttaL.. Máté­szalka pedig 5,5 millió forinttal áll a csa­pat mögött Mindenkinek tudnia keli hogy NB I-es csapat csak akkor lehet ha a me­gye és a város állja a költségvetés ötven százalékát 30 millió forintra lehet még harmincat gyűjteni de 2 millióra lehetetlen hatvanat Nyírmeggyes egyébként soha nem szüntetné meg focicsapatát mert ez a legnépszerűbb sportág Felbermann Endre elnökségi tag, Nyíregyháza megyei jogú város alpol­gármestere: - Látható volt, amikor a Humán bizottság kitűzte a célokat és meghatározta a támogatások mértékét, hogy azt az NYFC nem tudja teljesíteni Érdekes, hogy a kézilabda és a kosárlabda esetében olyan célokat határozott meg amikei már teljesítettek is. így például a Tanárképző kosárcsapata 5,2 millió forin­tot kap akkor is, ha nem jut fel az A-cso- portba Én ezekkel az elvekkel nem tud­tam egyetérteni Bizottsági meghallgatást kértem Sajnos, azonban a humán bizottság tagjai nem voltak kiváncsiak az érveimre A megbeszélt napon 16 órára hívtak be, de az ülés már egy órával korábban megkezdődött Így amikor odaértem már csak annyit közöltek velem, hogy le lettem szavazva Péntek délelőtt telefonon megkérdez­tük a fentiekről Seszták Osztkárt, a humán bizottság vezetőjét.- A bizottságunk az eredményeihez mérten támogatja a labdarúgást Minden egyesületnek eddig az volt a kérése; hogy fejezzük be az egyenlősdit határozzunk meg bizonyos prioritásokat mert ha min­den csapatot támogatunk akkor az lassú, de biztos bukáshoz vezetne. így került előtérbe szempontjaink szerint a kézilab­da és a kosárlabda Nyilván ennek szenve­dő alanya a foci és a röplabda- Alpolgármester úr nehezményezte, hogy Önök nem hallgatták meg ...- Itt valami félreértésről van szó. Szándékosság nem volt mögötte Mind­össze annyi történt hogy nem tudtam a 16 órás megállapodásról és így korábban tár­gyaltuk a labdarúgás ügyét Egyébként Felbermann Endre úr meghallgatása nem hiszem, hogy befolyásolta volna korábban kialakított elképzeléseinket- Az NYFC vezetősége szándékosságot, elfogultságot lát abban, hogy a bizottság már elért célokra ad pénzt a kézi-és ko­sárlabda esetén, míg a labdarúgók elé ir­reális célokat tűztek ki. így őket már eleve kirekesztették a támogatottak köréből.- Nem volt prekoncepció a foci ellea Szó sem volt arról hogy a focistákat min­denáron rekesszük ki a támogatottak köréböL Egyszerűen az eredmények al­apján dönttünk igy- Nyíregyházán sportberkekben már nyílt titok, hogy a röplabda mindenkép­pen kap támogatást. Ez pedig alaposan aláássa a bizottságuk tekintélyét.- Bennünket nem befolyásolnak a lob­bizások így volt ez Zilahi úr esetében is, aki a röplabdázók mellett érvelt Akkor is, és most is csak azt tudom mondani hogy nincs több pénzünk felelősséggel csak így tudjuk felvállalni Nyíregyháza sportját Csak azt tudtam ajánlani a megyei közgyűlés alelnökének, önkormányzati képviselőtársamnak, hogy forduljon a nyíregyházi közgyűléshez. Csak ezt tudom javasolni Felbermann Endrének is Amen­nyiben közgyűlési forrásból sikerül pénzt szerezni a sportra, mi leszünk a legbol- dogobbak Mégegyszer mondom azonban: a mi lehetőségeink ennyire futották csak, és meg kellett hoznunk a többi sportág fennmaradása érdekében ezt a döntésün­ket- Többen javasoltuk már, hogy a csa­patsportágakban évközben, bajnokságok végén, az elért helyezések ismeretében le­gyen pénzosztás. Mi erről a véleménye ?- A város költségvetési logikája nem teszi ezt lehetővé. Februárban dönteni kell a város költségvetésérőL Száraz Attila Forduló-hangoló Öt órai tea Óbudán III. Kér. TVE - Nyíregyházi FC labdarúgás, súlyos anyagi válságba került a város első számú csapata az NYFC! Szorító gondok közepette utaznak a vasárnapi soron következő bajnoki mérkőzésre Ilyen előjelek után nehéz dolog az esélyekről beszélni ráadásul az ellenfél sem piskóta. A fővárosiak dobogós helyezésért harcol­nak játékosállományuk igen erős, ru­tinos, élvonalat megjárt emberekkel rendelkeznek Az őszi idényben em­lékezetes összecsapáson Szabolcsban is nyerni tudtak igaz, ehhez szükségük volt a játékvezető jóindulatára Két pontot érő találatukat lesgyanús he­lyzetből érték el miközben Molnárék a legnagyobb lehetőségeket is el­puskázták Óriási mezőnyfölényüket nem sikerült góllá érlelni s ez a vereség hetekre visszavetette a társaságot Most valami hasonló fordult elő az elmúlt hétvégén, ezúttal Balmazújváros űzött tréfát a piros-kékekkel A csatársor gyengélkedik ritkán eredményesek, keveset vállalkoznak De ahogy mon­dani szokás: a remény hal meg utol­jára Ebben bízik Neumann Gábor is, aki lemondását követően ideiglenes­en látja el a szakosztályelnöki funkciót Mint elmondta - Nem feltartott kézzel megyünk vendégségbe, feltett szándé­kunk a győzelem megszerzése Nem ver­hetetlen a Rákosi Gyula által vezetett óbu­dai legénység sem, ők szintén nem kápráz­tatták el híveiket mostanság. Nincs sérültünk és remélhetőleg a srácok si­kerélményhez juttatnak bennünket a nehéz napok előtt Édes lesz-e az Egri bikavér? Tiszavasvári-Eger Tiszavasvári, Tamás Géza szakosz­tályelnök: - Ilyen még nem fordult elő velünk sorozatban háromszor vesztettünk bajnoki mérkőzésen! Sajnos kétszer saját közönségünk szeme láttára esett meg az a szégyen Úgy érzem Egerben jók lehetünk egy pontra, pláne akkor, ha végre berúg­nánk helyzeteinket Megítélésem szerint nagy előnyt jelent­het Hegedűs és Havelant visszatérése a csapatba. Bohács valamint Szkunc viszont továbbra is maródi Ősszel otthonunkban 3:0-ra vertük mostani ellenfelünket de az eredmény szorosabb is lehetett volna, hisz akadtak helyzeteik. Játékukat gyors csatáraikra építik soraikban több Vícról kölcsönkapott labdarúgót találunk az is­mertebbek közül itt szerepel Halász ka­pus és az igen ügyes Baranyi. Várhatóan vehemensen fognak rohamozni égetően ha a fiúk hosszú labdákkal szöktetni tud­ják a fürge Pitácsot, akkor ő nagy galibát okozhat Dobó kapitány utódainak Labdarúgó NB III. TIsza-csoport 22. forduló Örökrangadó Szálkán! Mátészalka-Kisvárda Kezdési idő: április 30. 16.30 Mátészalka, Pénzes Sándor szakosz­tályelnök: - Nagy várakozás előzi meg a mérkőzést A felfokozott várakozás ért­hető, évtizedekre visszamenően hatalmas csatákat vív egymás ellen a két város lab­darúgó csapata Tipikusan háromesélyes derbi, bármi előfordulhat szombaton délután. Mellettünk szól a hazai pálya előnye, közönségünk biztatása szárnyakat adhat a gárdának Jó hír még Márián és Baron letöltötte büntetését, mezbe öltözhetnek Nekünk van kevesebb vesz­teni valónk a várdaiak számára nagy tét­tel bír minden hátralévő összecsapás Kisvárda, Demeter László szakosz­tályelnök: - Tartunk a meccstől de nem félünk a szatmáriaktól Lelt „besárgult’, hiánya érzékeny veszteség játszhat viszont Oláh, akinek letelt az eltiltása A hírek sze­rint rengetegen kísérnek el minkéi ez nö­veli önbizalmunkat nem leszünk magunk­ra hagyatva Tavaly 4:1-re győztünk oda­haza, most meleg percek várnak ránk vé­delmünknek kulcsszerepe lehet a jó ered­mény elérésébea Támadóink végre teljes létszámban bevethetőek Béres és Dudás nem boldogult a túlerővel Rakamaz - Olefin Kezdési idő: május 1. 16.30 Rakamaz, Kaposvári Ferenc techni­kai vezető: - Az elmúlt vasárnap azt hoz­ta a társaság amit vártunk az eredmény magáért beszél Persze a helyzetkihasz­nálással még akadtak gondok de ez most nem bosszulta meg magái Jól megy a szekér manapság a rossz rajtot sikerült feledtetnünk A következő héten szabad­naposak leszünk, két ponttal gazdagabban szeretnénk „pihenőré’ vonulni Bár a borsodiak kikaptak hazai pályán Ózd- tól nem becsüljük le őket Derecske-Nyírbátor Nyírbátor, Somogyi József szak­osztályvezető: - Tiszafüreden gyen­gén muzsikáltunk, fáradt csapat benyomását keltettük A találkozó ele­jén kihagytunk három ziccert, .s ezt megtorolták vendéglátóink Derecs­kén sem adják ingyen a pontokai az ilyen mérkőzéseket a legnehezebb hozni, mindenki elvárja a sikert. Sérültünk nincs, Kormos kapus is rendelkezésünkre’fog állni. Meg- própáblunk minél több gólt lőni de legfontosabb a győzelem kicsikarása. Nagykálló-Edelény Nagykálló, Kaszap István lab­darúgó: - Kígyósi újra elfoglalja he­lyét a védelemben és bízunk Rabcsák felépülésében is A hétközi Újfehértó elleni edzőmérkőzésen frissek vol­tunk, reméljük, hogy Tóth Attila vasárnap kamatoztatja jó formáját Számítunk közönségünk buzdítására, várhatóan az ünnep alkalmából sokan kilátogatnak a mérkőzésre Koncz Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom