Új Kelet, 1994. május (1. évfolyam, 34-58. szám)

1994-05-06 / 38. szám

rr-% jf 4 1994. május 6.. péntek II PROGRAMOK I *11 rnv\^nnmvr\ ............. UJ KELET Emberi méltóságot mindenkinek A Vöröskereszt világnapja május 8. A Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei vezetőségétől kapott in­formációnk szerint az ez évi humanitári­us világnapi programokat a hónap má­sodik felében tartják meg. Ennek oka, hogy a választások időpontja egybeesik a világnappal. A Vöröskereszt alapel­vei között szerepel a semlegesség. Esze­rint méltatlan lenne, ha az ünnepségso­rozatot pártpolitikai csatározások ke­reszttüzében végezné. Ezzel elkerülhető az is, hogy bárki — akár humanitárius köntösbe bújva — ebből próbáljon poli­tikai tőkét kovácsolni. Országszerte ezzel a magatartásával demonstrálja a Vöröske­reszt politikai függetlenségét, valamint semlegességét. A világnap tiszteletére az alábbiakban részletet közlünk a Vöröske­reszt által kiadott ünnepi sajtónyilatkozat­ból. „ A világ ma nem a megbékélés felé halad. A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Föderációja (Genf) előterjesztése szerint 2000-ben előreláthatólag 300 millió embert sújt katasztrófa. A Föderáció azonban az egész világra kiterjedő felmérése alapján arra figyelmeztet, hogy ez a szám elérheti az 500 milliót is. Napjaink vöröskeresztes stratégiáját ez a kihívás határozza meg. Az idei vöröskeresztes világnapi jel­szó ugyanaz, mint tavaly: Emberi mél­tóságot mindenkinek! Az ember méltó­ságának megőrzésére, megvédésére szólít. A tavalyi jelszó az idén azonban egy új gondolattal bővült: a gyereket érő sok szenvedés miatt az ő védelmük, az ő méltóságuk megőrzése került közép­pontba.” Szent Flórián-napi ünnepségek Kedden és szerdán ünnepélyes kéretek között részesítették jutalomban, kitün­tetésben és előléptetésben az erre érdemeseket a megye tűzoltóparancsnokságain, íme Szent Flórián-nap elismertjei: Belügyminiszteri dicséret és jutalom: Pócsi Jószef tű. alezredes; Kulcsár Barna önk. tű. főhadnagy Államtitkár-helyettesi dicséret és jutalom: Huncsik József tű. százados A Előléptetések: tűzoltó őrnaggyá: Bodán László tű. százados; Kovács Miklós tű. százados tűzoltó századossá: László András tű. főhadnagy tűzoltó főhadnaggyá: Dombrádiné Koczkanics Ildikó tű. hadnagy ; Fecske László tű. hadnagy; Szőlősi János tű. hadnagy tűzoltó hadnaggyá: Bátyi Zsolt tű. alhadnagy; Jakab Ferenc tű. alhadnagy; Kruppi István tű. alhadnagy; Farkas Gábor tű. alhadnagy; Tóth Ferenc tű.alhadnagy; Csűrös György tű. alhadnagy tűzoltó törzszászlóssá: Szűcs László tű. zászlós tűzoltó zászlóssá: Farkas Sándor tű. törzsőrmester; Czirják János tű. törzsőrmester Molnár József tű. törzsőrmester; Ősz József tű. törzsőrmester; Szabó János tű. törzsőr­mester Fentieken túl még 13-an részesültek előléptetésben, s számosán kaptak a szolgálat terén végzett példamutató munkájuk elismeréseként parancsnoki dicséretet és jutal­mat. Piád árak A megerősödött tavaszi napsütéssel, és az aranyat érő májusi esővel vala­melyest csökkentek erre a hét végére a piaci ára: új krumpli 150—200 forint/kg új karalábé darabonként 30—35 forint saláta fejenként 10—25 forint sóska 110 forint/kg gomba 200—250 forint/kg karfiol 148—159 Ft/kg kelkáposzta 110—139 Ft/kg nyári káposzta 99—130Ft/kg zöldhagyma csomagonként25—28 Ft 289—299 Ft/kg 500—600 Ft/kg 350—Ft/kg 200 Ft./kg 5.50—7 Ft/darab 80—110 Ft/kg paradicsom eper csemegeszőlő mandarin tojás uborka A régebbi ízek is piacon vannak még, nézzük az áraikat: krumpli zeller savanyú káposzta sárgarépa petrezselyem hagyma banán citrom mogyoró 25—35 Ft/kg 120 Ft/kg 40—50 Ft/kg 80-90 FT/kg 80—99 Ft/kg 70—80 Ft/kg 120Ft/kg 99—110 Ft/kg 200—300 Ft/kg KOS (III.21—IV.20.) Erősen tart egy hamarosan bekövetkező eseménytől. Félelmei megalapozatlanok, mivel jól fog végződni a dolog. Elkezdett munkáját sikeresen végezheti. BIKA (IV.21—V.20.) Ne essen kétségbe, ha a múltkori elkép­zelése, aminek elkezdte a megvalósítását, nem úgy jön be, ahogy azt elvárta. Egy új ötlet van kialakulóban, ez előrelendítheti ügyeit. IKREK (V.21—VI.21.) Feledje az elmúlt napok sietségét, kapko­dását. Lazítson egy kicsit. Legyen a szo­kottnál is óvatosabb az elkövetkezendő napokban, főképpen pénteken. RAK (VI.22—VII.22.) Érzelmi élete mostanában erősen hullám­zó, többet vitázik, mint kellene. Fékezze magát, ne engedje azt se, hogy provokál­ják. Igyekezzék rendezni egy tartozását. OROSZLÁN (VII.23—VIII.23.) Ezekben a napokban családja körében fog­ja magát a legjobban érezni. Ehhez per­sze az is szükséges, hogy ön is elengedje magát. SZŰZ (VIII.24—IX.23.) Egy kérése meghallgatásra talál. Anyagi ügyei intézésére alkalmas időszak követ­kezik. Most akár megtakarított pénzét is befektetheti. MÉRLEG (IX.24—X.23.) Az eddiginél többet kell tennie annak érdekében, hogy meglehetősen összeku- szálódott ügyeit rendbe hozza. SKORPIÓ (X.24—XI.22.) Van valaki a környezetében, aki nem a legjobb indulattal van Ön iránt. Ha meg­találja, le is tudja szerelni. Keresse annak a társaságnak a közelségét, amelyben nem­rég olyan jól érezte magát. NYILAS (XI.23—XII.21.) Járjon látó szemekkel. Vigyázzon a testi épségére, valami ólálkodik Ön körül. Nyu­godt, kiegyensúlyozott hétvégére számít­hat. BAK (XII.22—1.20.) Kissé lehangolt állapotban van mostaná­ban, ami érthető is. Ön az utóbbi időszak­ban túlhajtotta magát. Szedje össze magát, próbáljon kikapcsolódni. VÍZÖNTŐ (1.21—11.20.) Erős támaszra lel egyik munkatársában, bízzon benne. Rá fog jönni, hogy megvan­nak a képességei és a lehetőségei a sike­res előremenetelnek. HALAK (11.21—III.20.) Érzelmi élete válság felé sodródik, csak erős akarattal és új élményekkel tud úrrá lenni rajta. Ezen a héten óvakodjék az alkoholtól. PROGRAM-1 tfgyl atätsttatI UK W Nyíregyházi moziműsor Krúdy mozi 6-án és 7-én Beverly Hill-Dili (am. film) Előadás kezdete: 16,18 és 20 óra! Béke mozi 6-án és 7-én Beethoven 2. (am. vígj.) Előadás kezdete: 14 óra! 6-án és 7-én Schindler listája Előadás kezdete: 16 és 19 óra! Montázs (Art) mozi Az előadások minden nap 18 és 20 órától kezdődnek. 6- án és 7-én Napok romjai Kölyökvár 7- én 10.00 — kémia korrepetálás; 14.00 — tánctanfolyam; 15.00 — makettkészítő klub foglalkozása Városi Művelődési Központ 6- án 16.00 Mindent bele — Non-stop vetélkedő (4. forduló); 18.00 Számítógé­pes tanfolyam; 18.00 Felnőtt agykontroll klub; 18.00 A Kereszténydemokrata Nép­párt választási gyűlése; 18.00 Aerobic 7- én 9.00 Ryufor; 9.00 Gyermek agykont­roll; 10.00 Nyugdíjasklub Mandala dalszínház 15.00 és 19.00 Krétarajzok a Képzelt ri­port egy amerikai popfesztivál című darab­ból. Városi Galéria Május 6. — május 12. Szász János festő­művész tárlata Vidéki Művelődési Házak Fehérgyarmat 7-én A Színjátszó csoport készülődése a városnapra. Baktaiórántháza 6- án 10.00 A „Szakma kiváló tanuló”-ja országos versenyének zárónapja. Sóstói Múzeumfalu ELŐZETES!!! Május 15-én 10.00 Nyírségi lovas te- nyészszemle (a Sóstói Lovasklub rendez­vénye) Május 18-án Szabolcs-Szatmár-Bereg megye céhes emlékei (műhelysor); A Sóstói Múzeumfalu építéstörténete (anar- csi lakóház) Móricz Zsigmond Színház 7- én 19.0® Sári bíró 19.00 Kicsengetés Krúdy Kamara Bujtosi Szabadidő Csarnok 19.00 Roma bál gj& -KÁDIÓ- ÉS TV­MŰSOROK Kossuth 8.40—10.59 Napközben (élő) 11.00 Hírek. 11.05 Cigányfélóra. 11.35 Urak, úrfiak - 12. rész. 12.30 Ki nyer ma? (élő) 12.40 Falurádió (ism.) 13.00 Hírek. 13.05 Gyermekszemmel. 13.15 Törvényhozó. 13.30 Örüljetek az Úrban, mindenkor. 14.00 Hírek. 14.05 Klasszikusok minden­kinek. 15.00 Hírek. 15.05 Kerengő. 15.35 Hitélet és történelem. 16.20 Magyar nép­dalfeldolgozások. 17.00 Hírek. 17.05 Magyarországról jövök... 18.00 Esti Krónika. 18.30 Ráadás. 19.00 Hírek. 19.05 Sportvilág. 19.40 Összeállította: Sumonyi Zoltán. 20.05 Magyar daloskert. 20.30 Határok nélkül. 21.00 Hírek. 21.05 Riport­műsor. 22.30 Riportműsor. 23.00 Hírek. URH: 6.30—6.45 A BBC reggeli magyar műsora. 6.55—9.00 Körzeti információs magazinok. 17.00—18.00 Az Amerika Hangja magyar műsora. 22.30 A BBC késő esti magyar műsora. Petőfi 8.00 Hírek. 8.10 Magyar újdonságok. 9.00 Hírek. 9.10 Zene-szó. 11.00 Hírek. 11.05 Családi persely. 11.15 Népdalok, néptán­cok. 12.00 Slágermúzeum. 13.10 Haldokló szakmák nyomában. 14.00 Péntektől- péntekig. 17.00 Hírek. 17.05 Ziccer. 18.00 Kölyökrádió. 18.30 Szocio-krimi. 19.00 Hírek. 19.10 Könnyűzenei híradó. 20.00 Sárga tengeralattjáró. 20.30 Páratlan hang­ok. 21.10 Blackmailers. 21.25 Párkereső. 22.15 Dzsesszmelódiák. 23.00 Hírek. Bartók 9.05 Pódium. 10.00 Hírek. 10.05 Szem­benézve.10.20 Derűre is derű (ism.) 10.47 Carmen. Részletek Bizet operájából. 11.40 Régi magyar muzsika. 12.05 Hangverseny délidőben. 14.00 Hírek.14.20 A hiúság vására. 5. rész. 15.03 Zenekari muzsika. 16.00 Hírek. 16.05 Magyar zeneszerzők műveiből. 17.00 Kritikus füllel. 18.05 Csajkovszkij: Anyegin. Háromfelvonásos opera. 20.50 A kamarazene kedvelőinek. 21.30 Lisznyay Szabó Gábor: Missa Sale­siana. 22.00 Hírek. 22.05 Zenekari muzsi­ka. 23.00 Tudós Fórum élőben. TV 1 6.03 Falutévé - profittal, piaccal. 6.25 Határtól határig. 6.35 Üzlet. 6.45 Híradó. 7.00—9.00 Nap-kelte. 9.00—12.00 Nap­közi. Benne: 9.30 Riviéra. 10.30 Dallas. 11.30 Játék. 12.00 Hírek. 12.07 Déli üzlet. 12.32 SOrSok (ism.) 13.12 Grüssdich! 23/ 21-22. (ism.) 13.50 Szoboszlay Péter: Hé, Te! 13.57 Kihívás. 14.49 Beethoven: III. Eroica szimfónia. 15.40 Falutévé - profit­tal, piaccal 16.00 Híradó. 16.11 Telecke. 16.31 Választás 94. 17.16 Ablak. 18.20 Választás 94. 19.15 Esti mese. 19.30 Híradó. 20.00 Választás 94.21.05 Dallas. 176. rész: A Laredo-i börtönben (ism.) 22.00 Panoráma. 23.00 Halló, péntek! 23.25 A Barbara Dennerlein trió a Pori Jazz 1992 fesztiválon. 00.02 BBC-Híradó. TV 2 12.00 Szieszta. 14.55 Drehscheibe Euró­pa. 15.25 Gyerekeknek. 15.53 Calyp- show. 16.20 Tükör. 16.30 Ember és zene, XXII/19.17.25 Magyarország állatvilága. 17.35 Zenelánc. 17.40 Alkamli. 17.50 Pri­vatizációs történetek. 18.00—18.45 Nagy­látószög. 18.13 A Dobogó Budafokon. III. rész. 18.51 Kojak. 19.50 Kerekek és lépések. XXVI/26.20.44 Telesport. 21.00 Híradó. 21.30 24 óra. 21.50 Tipplista. 22.05 Leg... Leg... Leg...22.38 Egy kis éji zene. 00.38 Üzlet — éjfél körül. Duna Tv 16.00 Hírmondó 16.25 Azuru expedíció 17.15 Az amatőr természetbúvár 17.40 Mese 18.00 Híradó 18.10 szent Péter es­ernyője 20.00 Kampányzáró választási vi­taműsor 21.30 Híradó 21.50 Tűz van, babám! 23.00 Vers HBO 17.00 Tapsi Hapsi és vendégei: Bolondos dallamok. 17.30 Tintin - A fáraó szivarja 18.05 Kincses sziget 20.20 A terror is­kolája 22.10 Madonna - Ki ez a lány? 23.45 A Gyilkossággal vádolva. Primom Info Kft. Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. Tel.: (42) 314-651 UK/61. Svájci cég, amely zsugorított csomagolóanyagot gyártó gépeket állít elő, kínálja termékét. Magyar importőröket keres vagy olyan magyar partnert, aki/ amely ügynöki, forgalmazói és marketing- tevékenységet vállalna. UK/62. Olasz cég ajánl különböző (Moreno gyártmányú) kerékpárokat. UK/63. Svéd cég gyűjtőtartályokat vá­sárolna hulladékanyagok — papír, üveg és alumínium — tárolására. Magyar ex­portőrök számára képviseletet vállalna a svéd piacon. UK/64. Belga cég háztartások számára kovácsoltvas és hegesztett termékeket keres, mint például edényállvány, gyertya­tartó stb. UK/65. Jordániái cég vásárolna konzerv élelmiszereket, általában élelmiszereket, cukrászkészítményeket és egyéb cikke­ket. UK/66. Holland vállalat felajánlja, hogy segíti elhelyezni a nyugat-európai piacokon olyan magyar exportőrök gyártmányait, akik pigmenteket, pigmentpreparátumot, nyersa­nyagokat és adalékokat kívánnak értékesíte­UK/67. Francia építőipari cég vásárolna bazalt, gránit, stb. kockakövet 10 x 10 cm illetve 12 x 20 cm méretben. UK/68. Svájci cég fával fűthető kazáno­kat kínál. UK/69. Bolgár cég egészségügyi ter­mékeket kínál (tamponok stb.) UK/70. Osztrák cég ajánlja vegytisztító gépeit, ehhez hozzáértő, a magyar piacon szakmai kapcsolatokkal s ugyanakkor nyu­gat-európai tapasztalatokkal is rendelkező marketing menedzsert alkalmazna. Életkor: 3CL—40 év, nyelvismeret: magyaron kívül an­gol, német. írásbeli jelentkezést kér. UK/71. Jónevű német cég füllyukasztó készülékek és fülbevalók forgalmazására képviselőt keres. UK/72. Parkettagyártó céget keres német cég. Kéri az üzem rövid bemutatását, termék- bemutató anyag megküldését. UK/73. Használt villamos agregátorokat vásárolna német cég. Magyar kereskedőket és/vagy gyártókat is keres ezen a területen. UK/74. Lemezmegmunkáláshoz stancoló szerszámok gyártóját keressük. Bemutató- anyag is szükséges. UK/75. Német cég USA-beli anyavállalat­tal félvezető alkatrészek forgalmazóját keresi a kelet-európai térségre.. UK/97. Holland kereskedő cég gumiter­mékeket gyártó (5—50 alkalmazottat fog­lalkoztató) vállalatokkal keres kapcsolatot. UK/98. Kanadai cég kapcsolatot létesíte­ne magyar cégekkel export/import, joint ven­ture vonatkozásában. Jelenleg orosz ügyfe­lei számára élelmiszeripari termékek vétele iránt érdeklődik. UK/99. Német cég alumínium profilok bérmunkában történő gyártásához magyar vállalatot keres. A profilok átmérője: kb. 100 mm. A megrendelés havi 50—100 to árura vonatkozna. UK/100. Brazil cég magyar forgalma­zókkal keres kapcsolatot CD- és LP-leme- zek, kazetták (K7s) értékesítésre. Kívánságra katalógust küld. UK/101.Thailandi nemzetközi autókeres­kedelmi cég a magyar piacra kínál gépko­csikhoz alkatrészeket, kiegészítőket: A/C kondenzátorok és porlasztók, radiátorok, ol­dalajtó-üveg, első szélvédő, belső dekorációk autóbuszhoz stb. UK/102. Horvát cég adriai tengeri szar­díniát ajánl, továbbá kapcsolatot keres a két ország közötti forgalomban résztvevő szállít­mányozási céggel. UK/103. Olyan cégeket keres német vál­lalat, amely napemyőállványokat gyárt. UK/104. Német cég keres napraforgóola­jat és egyéb növényi olajokat. UK/105. Német cég keres olyan magyar cégeket, melyek ágyakat, matracokat gyár­tanak. UK/106. Csomagolóipari német cég keres gyártócéget natúr sajtolt gyapotlemezek és tekercsek beszállítására (rajzaik mellékelve). Havonta 15—20.000 darab az igénye. UK/117. írországi cég vásárolna thermo- plasztik útjelző festéket. Lényeges, hogy könnyen lehessen felhordani és gyorsan szá­radjon. UK/118. Svéd kereskedővállalat, új tűzhe­lyek gyártását tervezi, acéllemez-kandallók gyártóját keresi. UK/119. Izraeli cég sürgősen vásárolna 3545 kg közötú kosokat, és maximum 100 kg súlyú bikaborjakat. UK/120. Svájci bútorgyártó cég vásárolna Magyarországon asztalosmú'helyt, igény: kb. 300-500 m2 vagy nagyobb területű, egyszerű famegmunkáló gépek, fröccsöntő beren­dezés, síknyomógépek, kívánalom, hogy ka­mionnal megközelíthető legyen. UK/121. Amerikai cég kozmetikai cikke­ket ajánl. Vevőt, ügynököt keres cikkeinek értékesítéséhez. UK/122. Svájci cég eladásra kínálja úszó­medencék gyártási licencét. IJK/123. Indiai cég kínál raktárról 4000 férfi- és női bőrzakót. UK/124. Német cég gyártót keres acélcső váz és fa ülőkével ellátott székekre, a meg­rendelők egyéni igényeinek kielégítésével. LK/125. Németországban élő németül és magyarul beszélő jogásznő most nyíló iro­dájában magyar vállalatok bármilyen ügyei­nek intézésére vállalkozna. UK/126. Holland vállalat kapcsolatot ke­res olyan magyar fabútorgyártó cégekkel, amelyeknek már gyakorlata van termékeik exportálásában. ni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom