40 találat (0,047 másodperc)

Találatok

1. 1975-06-29 / 151. szám
[...] helyet­tesítjük A megyei tanács tag­Egy vitéz ember A szóban forgó úr [...] hétköznapok is meg­követelik hogy időnként vi­tézül cselekedjék az ember Játszótér délután [...] fej­jel lehet figyelni Pedig a vi­téz ember már készenlétben állt S [...] ö itt tglál magának társa­ságot Farkas Sándorné és Ga­lamb Vincéilé a jogi [...]
2. 2012-11-06 / 259. szám
[...] akik ismerték és szerették hogy VITÉZ CZINK KÁROLY balatonföldvárl lakos 92 [...] ismerték és szerették hogy ÖZV FARKAS SÁNDORNÉ Borbély Irénke volt gigei kaposvári [...]
3. 1993-10-30 / 253. szám
[...] 18 Lk 16 19 31 Farkas Ómagyar név a harciasság jelképe [...] Tudományos tanácskozá­son emlékeztek meg Cso­konai Vitéz Mihály születé­sének 220 évfordulójáról tegnap [...] olyan éhes vagy mint a farkas Ez igaz De mikor eszik [...] u 8 Felelős vezető SOÓS SÁNDORNÉ Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
4. 1955-01-09 / 7. szám
[...] tajtékot ver a vízen Bá­lint vitéz kiemelkedik hullámaiból s végigjön a [...] Sán­dor írásai és használati eszközei Farkas János csurgói párttitkár a Magyar [...] komoly ér két özv Latinka Sándorné is téket bocsátott Somogy megye [...] Amiért ők harcoltak és elvé vitézei a kibontakozó munkás reztek ma [...]
5. 1999-12-30 / 304. szám
[...] gondviselésében meg­nyugodva értesítjük hogy JENEYNÉ vitéz Kazy Gyöngyi Mária 1999 december [...] szent neve Jób könyve Táviratom vitéz ifj Jeney Tibor 8700 Marcali [...] Fájó szívvel tudatjuk hogy FEKETE SÁNDORNÉ Nagy Erzsébet Kaposvár Fő u [...] öl telek Fonyód Bélatelep Bolyai Far­kas út 29 eladó 06 88 [...]
6. 1995-03-16 / 63. szám
[...] Mózes Attila sepsiszent­györgyi prózaíró valamint Farkas Árpád a Háromszék című folyóirat [...] A díjat felesége özv Kenéz Sándorné vette át Ugyancsak Nagyatádért kitüntetésben [...] Hans Joachim Ra­ich dettenhauseni és Farkas István tabi polgármester tegnap írta [...] szülők nevelők gyermekek A Cso­konai Vitéz Mihály Reformá­tus Gimnázium diákszínjátszó körének [...]
7. 1956-10-06 / 236. szám
[...] sárpilisl citera együttes és Ágasvári Sándorné népi énekes műsora 9 40 [...] Lakásfronton Riport 19 00 János vitéz Részletek Kacsóh Pongrác és Keltái [...] Havasi kürt és Vincze Ottó Farkas a havason c operettjéből 15 [...] Frankhon ivadéka Angolhon szülötte Magyarhon vitéze 22 00 Tánczene 22 47 [...]
8. 1997-12-09 / 287. szám
[...] rehabilitáció támogatásánál ugyanezt reméljük mondta Farkas István Dr Gyurkovits Kálmán or­vosigazgató [...] tagság­gal jutalmazta Ballér Sze rénke Farkas Béláné Huri Béláné Vida Gyuláné [...] Posza Sándot fűtőnek Po sza Sándorné Gál Sándomé és Szabóné Szilner [...] Dr Sótonyi Sándor a Cso­konai Vitéz Mihály Tanító­képző Főiskola főigazgató he­lyettese [...]
9. 2000-05-12 / 110. szám
[...] tel 82 482 272 Igái Farkas J u 4 Tel 82 [...] irodalom órára a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általá­nos Iskolába Az MDF [...] településéről A konferencián amelyet Bajók Sándorné megyei tisztifőnővér szervezett a most [...] és Vidékfejlesztési Miniszté­rium főtanácsadója és Farkas Károly az országos területfej­lesztési központ [...]
10. 2004-12-14 / 291. szám
[...] a tulajdonosnak vagy az albérlőnek Farkas Edit aljegyző Az eb által [...] játszóházat tartottak tegnap a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában A gye­rekek [...] a nagyberki iskola diákja Nagy Sándorné igazgatóhelyettestől megtudtuk Kiss László az [...]
11. 1973-08-09 / 185. szám
[...] Schülkopf Erzsébet 54 észtén Dakó Sándorné nagyatádi la­Csokonai emlékbizottság alakult Csurgón Csokonai Vitéz Mihály szü­letése 200 évfordulójának megünneplésére [...] Sándor u 6 Felelős vezető Farkas Béla igazgató
12. 1999-04-02 / 77. szám
[...] is jöhet B T Tab Farkas István polgármester az A Rendőr [...] és testneve­lésből a a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főis­kolára felvételizők a [...] asszisztenseknél vég­zett szakfelügyeleti tapaszta­latokat Bajók Sándorné me­gyei vezető ápolónő ismer­tette az [...]
13. 1990-09-15 / 122. szám
[...] Fájdalommal tudatjuk hogy ÖZV KATONA SÁNDORNÉ Ágh Rozália volt kaposmérői lakos [...] elaoc Zamardi Diófa u 4 Farkas Zoltánne 136101 ELADOM Siófok TöreKiben [...] VEKTOR KFT 149461 A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kaposvár önköltséges [...]
14. 1983-01-26 / 21. szám
[...] szeretett férj édesapa após nagypapa FARKAS SÁNDOR volt gigei majd Kaposvár [...] Érdek­lődni Kaposvár Cseri út 31 Farka­sék 16 óra után 230 C [...] J u 5 Érdeklődni Papp Sándorné Kapós­újlak 23 ÍW 79 levő [...] Ka­posvar 14 30 órakor JÁNOS VITÉZ lr be riet 19 00 [...]
15. 1972-04-30 / 101. szám
[...] M E 42 A János vitéz egyik alakja 44 A Pirenneusok [...] Kaposvár Túli Já­nos Lengyeltóti Győr Sándorné Látrány A könyveket postán küldjük [...] bután palac­kot nyomáscsökken­tőt tűzhelyet vennék Farkas Pécs Sallai u 46 431533 [...]
16. 1973-11-29 / 279. szám
[...] Batthyány tér 11 Érdeklődni nóth Sándorné Len­gyeltóti Batthyány tér 13 vagy [...] című sorozatból 14 40 Csokonai Vitéz Mihály 15 00 Hírek 15 [...] 28 Nagykanizsai dzsesszhétvége 21 08 Farkas Ferenc Lavotta szvit 21 25 [...]
17. 1973-12-18 / 295. szám
[...] szaküzle­temben Tubifeksz ál­landóan kapható Szegfű Sándorné dísz­állat kereskedő Ka­posvár Latinca S [...] eladó Ér­deklődni Nagyatád Járási Hivatal Farkas né 12656 I L es [...] ig NAGYATÁD 5 órakor JÁNOS VITÉZ Az első másfél órás színes [...]
18. 1963-08-17 / 191. szám
[...] 30 A szocialista nemze­ti egységért Farkas Sándor 18 45 Könnyű fúvósmuzsi­ka [...] Táncoljunk PETŐFI RÁDIÓ 14 00 Farkas Ferenc Aszta­li muzsika 14 25 [...] Falusi életképek 8 10 János vitéz Részletek 8 50 Édes anyanyelvűnk [...] együtt juttas­sa vissza címemre Tóth Sándorné Kapos­vár Bajcsy Zsilinszky u 74 [...]
19. 1968-10-15 / 242. szám
[...] 20 00 órakor Nagykani­zsán JANOS VITÉZ MOZIK Vörös Csillag HEROIN NDK [...] 2 Ft ért kg ként Far­kas Lajos Osztopán Petőfi u 53 [...] mondunk mindazok­nak akik özv Rádi Sándorné te­metésén részt vettek és részvé­tükkel [...]
20. 1969-09-30 / 226. szám
[...] öl telek is eladó Tafota Sándorné Gye nesdiás 97722 K ét [...] Irányi j Dániel u 2 Farkas 1047 F igyelem Szőlőolt ványok [...] ZM 9267 A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium hivatalsegédet és fűtőt [...]

 

  • 1
  • 2